Menu

Ako na inkluzívne vzdelávanie v roku 2022 (Prebehlo)

Seminár

...alebo ako zaviesť, realizovať, či ďalej rozvíjať moderný a udržateľný systém inkluzívneho vzdelávania aj v nasledujúcom roku.

Online

Inkluzívne vzdelávanie je na mnohých školách realitou, ktorú je možné ďalej systematicky a premyslene rozvíjať. Na iných sa uplatňujú aspoň niektoré inkluzívne princípy alebo pedagógovia a vedenie školy uvažujú nad ich zavedením. Ide však o tak komplexnú problematiku, že sa v nej často strácajú aj skúsení profesionáli. Preto si ukážeme, ako pristupovať k zavádzaniu proinkluzívnych opatrení tak, aby generovali pre všetkých len tie najlepšie výsledky.

Termín
Štvrtok, 9. 12. 2021 | 09:00 - 12:00

Nehodí sa vám termín? Budete môcť využiť nahrávku, ktorú dostanete.

Miesto
Online – priamy prenos u vás na monitore
Cena
54,00 €

Využite automatickú 10 % zľavu pre našich stálych zákazníkov. Alebo získajte každý 15 % zľavu v prípade, že prihlásite dvoch alebo viacerých účastníkov. Ceny sú uvedené bez DPH.

Detaily Prednáša Pokyny Objednať

Tento produkt nie je možné objednať.

Hore