Menu

Ako riadiť vzťahy s dodávateľmi v nákupe (Prebehlo)

Seminár

Znižovať riziká plynúce so závislosti na dodávateľoch si vyžaduje systematický prístup.

Online

Myslíte si, že by ceny vašich dodávateľov mali klesať a kvalita ich dodávok stúpať? Vedia vaši nákupcovia dobre vyjednávať s dodávateľmi, dosahovať lepšie ceny a dodacie podmienky? Pritom efektivita nákupných činností významne ovplyvňuje cashflow a profitabilitu. Ponúkame vám účinné metódy a odporúčania pre lepšie riadenie vzťahu s dodávateľmi v nákupe.

Termín
1. blok:streda, 25. 8. 2021 | 10:00 - 12:00
2. blok:streda, 25. 8. 2021 | 13:00 - 15:00

Nehodí sa vám termín? Budete môcť využiť nahrávku, ktorú dostanete.

Miesto
Online – priamy prenos u vás na monitore
Cena
139,00 €

Využite automatickú 10 % zľavu pre našich stálych zákazníkov. Alebo získajte každý 15 % zľavu v prípade, že prihlásite dvoch alebo viacerých účastníkov. Ceny sú uvedené bez DPH.

Detaily Prednáša Pokyny Objednať

Hore