Menu

Ako správne vytvoriť a používať registratúrny poriadok

Seminár

...alebo ako vyhovieť požiadavkám legislatívy a nestratiť prehľad v dokumentoch vašej organizácie.

Online

Každá organizácia generuje počas svojej činnosti veľký objem rôznych dokumentov a písomností. Zaistiť kvalitné vedenie registratúry u ktoréhokoľvek typu povinného subjektu je však takmer nemožné bez dobrého registratúrneho poriadku. Ak je všetko nastavené správne, je zaistená nielen efektívna a bezpečná manipulácia s dokumentmi, ale aj istota, že vaša organizácia obstojí pred akoukoľvek kontrolou. Na našom seminári vám ukážeme, ako takúto úroveň istoty dosiahnuť.

Termín
Utorok, 16. 11. 2021 | 09:00 - 12:00

Nehodí sa vám termín? Budete môcť využiť nahrávku, ktorú dostanete.

Miesto
Online – priamy prenos u vás na monitore
Cena
79,00 €

Využite automatickú 10 % zľavu pre našich stálych zákazníkov. Alebo získajte každý 15 % zľavu v prípade, že prihlásite dvoch alebo viacerých účastníkov. Ceny sú uvedené bez DPH.

Detaily Prednáša Pokyny Objednať

Tento produkt nie je možné objednať.

Hore