Menu

Ako učiť informatiku na ZŠ – rady a tipy

Seminár

Praktické skúsenosti s novým poňatím výučby informatiky na základných školách.

Online

Zmeny RVP sa zásadným spôsobom premietli do výučby informatiky na základných školách. Zmyslom tzv. Novej informatiky je predovšetkým rozvoj informatického myslenia, teda vyhľadávanie informácií, ich triedenie a vyhodnocovanie. Ako tieto ciele previesť do praxe? Na seminári ukážeme, ktoré pomôcky sa osvedčili a ktoré nie a ako prepájať informatiku s ďalšími predmetmi.

Termín
Štvrtok, 9. 2. 2023 | 13:00 - 15:00

Nehodí sa vám termín? Nahrávku budete môcť využiť ďalších 14 dní.

Miesto
Online – priamy prenos u vás na monitore
Cena
49,00 €

Využite automatickú 10 % zľavu pre našich stálych zákazníkov. Alebo získajte každý 15 % zľavu v prípade, že prihlásite dvoch alebo viacerých účastníkov. Ceny sú uvedené bez DPH.

Detaily Prednáša Pokyny Objednať

Tento produkt nie je možné objednať.

Hore