Menu

Ako zaraďovať zamestnancov škôl do platových tried (Prebehlo)

Seminár

Sprievodca zaraďovania pedagogických a odborných zamestnancov do platových tried.

Online

Kľúčovým prvkom pri nástupe pedagogického alebo odborného zamestnanca do zamestnania je jeho správne zaradenie do platovej triedy. To býva častým problémom na školách, kde je to zložitejšia a rozsiahlejšia problematika, než sa na prvý pohľad javí. Na webinári vám ponúkneme odporúčania, predstavíme legislatívne kritéria a množstvo príkladov z praxe.

Termín
Utorok, 21. 2. 2023 | 09:00 - 12:00

Nehodí sa vám termín? Nahrávku budete môcť využiť ďalších 14 dní.

Miesto
Online – priamy prenos u vás na monitore
Výhoda
Prihláseným účastníkom ponúkame možnosť poslať svoje otázky vopred.
Cena
64,00 €

Využite automatickú 10 % zľavu pre našich stálych zákazníkov. Alebo získajte každý 15 % zľavu v prípade, že prihlásite dvoch alebo viacerých účastníkov. Ceny sú uvedené bez DPH.

Detaily Prednáša Pokyny Objednať

Tento produkt nie je možné objednať.

Hore