Menu

Osobný spis zamestnanca vo verejnom sektore

Seminár

Ako viesť správne osobný spis zamestnanca pre kvalitný výkon personálnej aj mzdovej agendy.

Online

Správna organizácia osobného spisu pomáha nielen pri plnení zákonných povinností zamestnávateľa, ale využijete ho aj pri riadení zamestnancov, ich odmeňovaní alebo ďalšom vzdelávaní. Obsah osobného spisu je úplne zásadný, keď dôjde na akékoľvek pracovnoprávne spory alebo kontroly zo strany štátnych orgánov. Vysvetlíme všetko o povinných aj odporúčaných náležitostiach osobného spisu, aby ste ho viedli správne.

Termín
Streda, 28. 6. 2023 | 09:00 - 12:00

Nehodí sa vám termín? Nahrávku budete môcť využiť ďalších 14 dní.

Miesto
Online – priamy prenos u vás na monitore
Výhoda
Prihláseným účastníkom ponúkame možnosť poslať svoje otázky vopred.
Cena
99,00 €

Využite automatickú 10 % zľavu pre našich stálych zákazníkov. Alebo získajte každý 15 % zľavu v prípade, že prihlásite dvoch alebo viacerých účastníkov. Ceny sú uvedené bez DPH.

Detaily Prednáša Pokyny Objednať

Tento produkt nie je možné objednať.

Hore