Menu

Whistleblowing – nová regulácia, ktorá sa týka všetkých (Prebehlo)

Seminár

Výrazné zvýšenie pokút a rozšírenie vašich povinností prináša novela zákona o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti.

Online

Prichádza rozsiahla novela zákona o whistleblowingu, ktorá adaptuje zákon požiadavkám Smernice EÚ. Pokuty pre nesplnenie zákonných povinností narastú až na 100 tisíc EUR. Rozširuje sa najmä rozsah zákonných povinností, nové kategórie oznamovateľov, od ktorých ste povinní prijať oznámenie o protiprávnych aktivitách, ale stanovujú sa aj nové podmienky a rozsah subjektov, ktorých sa zákonné povinnosti týkajú. Osvojte si všetky pravidlá, aby ste neporušili zákon a vyhli sa vysokým pokutám.

Termín
Štvrtok, 18. 8. 2022 | 09:00 - 12:00

Nehodí sa vám termín? Nahrávku budete môcť využiť ďalších 14 dní.

Miesto
Online – priamy prenos u vás na monitore
Výhoda
Prihláseným účastníkom ponúkame možnosť poslať svoje otázky vopred.
Cena
129,00 €

Využite automatickú 10 % zľavu pre našich stálych zákazníkov. Alebo získajte každý 15 % zľavu v prípade, že prihlásite dvoch alebo viacerých účastníkov. Ceny sú uvedené bez DPH.

Detaily Prednáša Pokyny Objednať

Tento produkt nie je možné objednať.

Hore