Všetky vzdelávacie akcie - Seminaria

Menu

Online seminár

Verejné zákazky na dodávky IT technológií

Nároky a rizika pri nákupe informačných technológií vo verejnej správe a verejnom sektore.

Verejné zákazky v oblasti informačných technológií patria k najťažším a najriskantnejším pre verejných obstarávateľov, ako aj dodávateľov. Aké postupy verejného obstarávania na IT má verejný obstarávateľ uplatniť? Ako určiť správne podmienky účasti a kritériá na vyhodnotenie ponúk? Ako viesť prípravné trhové konzultácie pri zákazkách na IT? Aké sú návody na odstránenie vendor lock-in? Dozviete sa na webinári.

Miesto: Online

Termín: Pondelok, 11. 7. 2022

Viac tu

Online seminár

Twitter ako cesta vašej organizácie k médiám a verejnosti

Spoznajte výhody aj tienisté stránky diskutovanej sociálnej siete, kde by ste nemali chýbať.

Na každej sociálnej sieti fungujú iné komunikačné stratégie. Ak chcete ako obec alebo verejná organizácia účinne a sebavedome komunikovať na Twitteri, oceníte prehľadné zhrnutie možností, ktoré Twitter ponúka, ale predovšetkým praktické odporúčania, vďaka ktorým sa vyhnete obvyklým prešľapom a slepým uličkám. Ako každá sociálna sieť, aj Twitter, je dobrý sluha, ale zlý pán.

Miesto: Online

Termín: Utorok, 12. 7. 2022

Viac tu

Online seminár

Excel a Word v rukách personalistov

Zoznámte sa so skvelými možnosťami oboch programov, ktoré môžete cielene využiť v personalistike.

Práca personalistu zahŕňa pestrú škálu administratívnych úkonov – napríklad tvorbu pracovných zmlúv a dohôd, prípravu výberových konaní alebo sledovanie termínov. Excel a Word disponujú funkciami, ktoré Vám pri riadení personálnej agendy môžu výrazne uľahčiť prácu. Na praktických príkladoch vám predvedieme nástroje na prácu s databázovými a kontingenčnými tabuľkami, grafmi, zmluvami a revíziami, štatistikami a reportmi.

Miesto: Online

Termín: Utorok, 12. 7. 2022

Viac tu

Online seminár

Riešenie krízových situácií na sociálnych sieťach

Výbušné situácie na sieťach a ako si s nimi efektívne a bez následkov poradiť.

Sociálne siete sú dobrý sluha, ale zlý pán. Pri propagácii vašej firmy či organizácie sa bez nich dnes ťažko zaobídete, ale rovnako rýchlo sa šíria aj kritické komentáre a príspevky, ktoré môžu vašej povesti škodiť. Čo máte urobiť pre zachovanie pokoja a dobrého imidžu? Ako reagovať na nepríjemné otázky a požiadavky? Ako mať pod kontrolou, čo sa o vašej organizácii hovorí?

Miesto: Online

Termín: Streda, 13. 7. 2022

Viac tu

Online seminár

Nové požiadavky na zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok od   31. 3. 2022

Ako správne zverejňovať povinné údaje v nadväznosti na novú legislatívu od   31. 3. 2022.

Zverejňovanie údajov v Centrálnom registri zmlúv, resp. na webovom sídle často robí problémy povinným subjektom a je spojené s radom nejasností. Novelizácia zákona od 31. 3. 2022 o zverejňovaní zmlúv navyše prináša ďalšie zmeny. Na našom seminári sa dozviete ako správne a zákonne zverejňovať povinné údaje a ukážeme si najčastejšie pochybenia, ku ktorým dochádza v praxi.

Miesto: Online

Termín: Štvrtok, 14. 7. 2022

Viac tu

Online seminár

Anonymizácia údajov a ochrana obchodného tajomstva v registri zmlúv

Získajte odpovede na najčastejšie otázky súvisiace s ochranou informácií pri zverejňovaní zmlúv v registri.

Anonymizácia osobných údajov a ochrana informácií sú obvyklým zdrojom nejasností pri zverejňovaní zmlúv v registri. Povinné subjekty často nevedia, čo je potrebné „začierniť“, čo ponechať v texte zmluvy a čo musí byť v metadátach, inak zmluva neplatí. Ako postupovať v tejto oblasti, aby nedošlo k porušeniu právnych predpisov? Využite praktické odporúčania od experta a vyhnite sa zbytočným problémom, či nežiadúcim sankciám.

Miesto: Online

Termín: Utorok, 19. 7. 2022

Viac tu

Online kurz

Projektovým manažérom za 3 dni

Rozšírte si kvalifikáciu – naučte sa využívať profesionálne nástroje projektového manažmentu.

Stojí pred vami výzva v podobe vytvorenia jedinečného produktu, služby či výstupu? Potom riešite projekt. Riadenie projektov sa výrazne líši od rutinného riadenia. V našom kurze sa interaktívnou formou zoznámite s metodológiou projektového manažmentu a užitočnými technikami potrebnými na efektívne zvládnutie projektov.

Miesto: Online

Termín: 20. 7. 2022 - 22. 7. 2022

Viac tu

Online seminár

Ako riadiť tím v hybridnom prostredí

Využite hybridné prostredie na posilnenie tímovej spolupráce a efektivity.

Mnohí zamestnávatelia pokračujú aj po skončení covid opatrení v nových príležitostiach, ktoré ponúkajú hybridné formy práce. Tie majú však aj svoje úskalia. Ako správne a účelne zapojiť do tímovej práce zamestnancov prítomných na pracovisku aj tých pripojených online? Ako dobre komunikovať, hodnotiť výsledky práce a získavať spätnú väzbu? Práve na tieto nové výzvy sa zameria náš webinár a ponúkne odpovede aj zdieľanie skúseností z praxe.

Miesto: Online

Termín: Streda, 20. 7. 2022

Viac tu

Online seminár

Umenie, ako viesť prijímacie pracovné pohovory

Získajte zručnosti, ako vyťažiť maximum informácií o kandidátoch v rámci polhodinového pohovoru.

Výber nových pracovníkov je finančne a časovo náročný proces. Ako to zariadiť, aby kvalitní ľudia pracovali pre vás, a nie pre konkurenciu? Ukážeme vám, ako správne posúdiť a pochopiť kandidátov za pár desiatok minút pohovoru, a súčasne ako ich motivovať pre prácu vo vašej organizácii. Poukážeme aj na najčastejšie chyby vo vedení pohovorov a poradíme vám, ako sa ich vyvarovať.

Miesto: Online

Termín: Štvrtok, 21. 7. 2022

Viac tu

Online seminár

Ako získať sledovateľov na Instagrame a premeniť ich na zákazníkov

Účinná stratégia na využitie Instagramu pre zvýšenie predaja a budovanie značky.

Dominantným hráčom sociálnych sietí je stále Facebook, cieľovú skupinu do 30 rokov však už dnes musíte hľadať inde – na Instagrame. A recept na úspech je tú úplne iný ako na Facebooku. Chcete, aby váš obsah na Instagrame užívateľov zaujal na prvý pohľad a mal okrem zvýšenia počtu followerov aj ďalšie merateľné výsledky? Ponúkame užitočné nástroje a odporúčania od dvojice marketérov – skúseného stratéga a kreatívnej instagramovej špecialistky.

Miesto: Online

Termín: Štvrtok, 4. 8. 2022

Viac tu

Online seminár

GDPR v každodennej praxi personalistu

Aplikácia GDPR v pracovnoprávnych vzťahoch s praktickými príkladmi.

K práci každého personalistu patrí práca s osobnými údajmi zamestnancov a zodpovednosť za ich zákonné spracúvanie. Sú to citlivé témy, ktoré vyžadujú komplexnú znalosť viacerých predpisov pre správny postup. Na webinári vám priblížime celý proces spracúvania osobných údajov zamestnancov, počnúc náborovým procesom až po ukončenie pracovného pomeru, vrátane monitoringu zamestnancov na pracovisku.

Miesto: Online

Termín: Štvrtok, 4. 8. 2022

Viac tu

Online seminár

Objavte čaro kontingenčných tabuliek a grafov

Naučte sa triediť a analyzovať informácie uložené v tabuľkách Excelu efektívne.

Kontingenčné tabuľky a grafy predstavujú jeden z najmocnejších nástrojov na účinnú analýzu a triedenie veľkého množstva dát. Stačí mať k dispozícii jednu alebo viac databázových tabuliek, nastaviť niekoľko parametrov a žasnúť nad výsledkami, ktoré by ste inak získali oveľa zložitejšou cestou. Prehľadne vás zoznámime s možnosťami týchto excelových funkcií.

Miesto: Online

Termín: Utorok, 9. 8. 2022

Viac tu

Online seminár

Digitalizácia účtovníctva v teórii a v praxi

Ako presunúť účtovníctvo do digitálnej podoby a príklady digitalizácie v praxi.

Novela zákona o účtovníctve prináša nové prvky pre spracovanie dokladov do účtovníctva s podporou digitalizácie a automatizácie účtovných procesov. Stanovuje základné princípy pre zavedenie online účtovnej kancelárie, ale tiež požiadavky pre transformáciu účtovných záznamov z listinnej podoby do elektronickej podoby, vrátane archívu. Na webinári vám poradíme ako celý proces digitalizácie zvládnuť

Miesto: Online

Termín: Streda, 10. 8. 2022

Viac tu

Online seminár

Príprava žiadosti o eurofondy – prehľadne a ucelene

Ako napísať kvalitný projekt na čerpanie eurofondov v novom Programovom období (2021-2027).

Slovensko má k dispozícii dostatočný objem európskych štrukturálnych a investičných fondov, avšak má problém s ich čerpaním. Flexibilnejšia administratíva a kvalitnejšie projekty by pomohli tento projekt riešiť. Príprava kvalitných projektov je vo vašich rukách. Na webinári vás oboznámime so základnými postupmi pri príprave projektu, žiadosti o eurofondy, dotácie, či granty.

Miesto: Online

Termín: Štvrtok, 11. 8. 2022

Viac tu

Online seminár

Osobná zložka zamestnanca vo verejnom sektore

Ako viesť správne osobnú zložku zamestnanca pre kvalitný výkon personálnej aj mzdovej agendy.

Správna organizácia osobných zložiek pomáha nielen pri plnení zákonných povinností zamestnávateľa, ale využijete ju aj pri riadení zamestnancov, ich odmeňovaní alebo ďalšom vzdelávaní. Obsah osobnej zložky je úplne zásadný, keď dôjde na akékoľvek pracovnoprávne spory alebo kontroly zo strany rôznych štátnych orgánov. Na webinári sa dozviete povinné aj odporúčané náležitosti osobnej zložky, aby ste ju viedli správne.

Miesto: Online

Termín: Utorok, 16. 8. 2022

Viac tu

Online seminár

Whistleblowing – nová regulácia, ktorá sa týka všetkých

Výrazné zvýšenie pokút a rozšírenie vašich povinností prináša novela zákona o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti.

Prichádza rozsiahla novela zákona o whistleblowingu, ktorá adaptuje zákon požiadavkám Smernice EÚ. Pokuty pre nesplnenie zákonných povinností narastú až na 100 tisíc EUR. Rozširuje sa najmä rozsah zákonných povinností, nové kategórie oznamovateľov, od ktorých ste povinní prijať oznámenie o protiprávnych aktivitách, ale stanovujú sa aj nové podmienky a rozsah subjektov, ktorých sa zákonné povinnosti týkajú. Osvojte si všetky pravidlá, aby ste neporušili zákon a vyhli sa vysokým pokutám.

Miesto: Online

Termín: Štvrtok, 18. 8. 2022

Viac tu

Online seminár

Ako zvládnuť na úrade agresívneho klienta

Vyzbrojte sa účinnými technikami, ako sa agresiou nenechať zahnať do kúta.

Doba poznamenaná neistotou prináša pocity ohrozenia. Agresia je potom jednou z typických foriem obrannej reakcie. Úradníci sú frustrovaní, ak neovládajú techniky, ako agresivitu znášať a ako jej čeliť. Zameriame sa preto na účinné techniky, ako pomôcť vašim úradníkom zvládnuť kontakt s agresorom, a pritom zvládnuť vlastné emócie. Vyskúšame si, ako regulovať vnútorné napätie a udržať komunikáciu bez útoku či sebaponíženia.

Miesto: Online

Termín: Štvrtok, 25. 8. 2022

Viac tu

Hore