Všetky vzdelávacie akcie - Seminaria

Menu

Online seminár

Online nábor - 5 tipov, ako na pracovné pohovory na diaľku

Konkrétne návody, ako úspešne previesť uchádzačov online pracovným pohovorom a získať najlepšieho kandidáta.

Posledný rok plný obmedzení pre firmy znamenal aj výzvu preklopiť do onlinu nábor nových zamestnancov. Ten má okrem výhod aj svoje úskalia. Objasníme vám, aké sú špecifiká pracovných pohovorov na diaľku a na čo si dať pozor. Vyvarujete sa tak obvyklých chýb, ktoré už boli neúspešne vyskúšané inde. Seminár kombinuje teoretické poznatky s praktickými príkladmi z praxe.

Miesto: Online

Termín: Utorok, 27. 7. 2021

Viac tu

Online seminár

Sila ženského leadershipu v praxi

Konkrétne tipy, ako naplno využiť svoje schopnosti a stať sa úspešnou manažérkou.

V niektorých odboroch je leadership stále doménou mužov. Napriek tomu sa situácia pozvoľna mení a podiel žien na vedúcich pozíciách stále rastie. Aké sú špecifiká ženského leadershipu a aké prekážky musia ženy vo vedení denne prekonávať? Odpovede na tieto otázky prinesie seminár, ktorý vedie lektorka so skúsenosťami vo vrcholovom vedení.

Miesto: Online

Termín: Utorok, 10. 8. 2021

Viac tu

Online kurz

Projektovým manažérom za 3 dni

Rozšírte si kvalifikáciu – naučte sa využívať profesionálne nástroje projektového manažmentu.

Stojí pred vami výzva v podobe vytvorenia jedinečného produktu, služby či výstupu? Potom riešite projekt. Riadenie projektov sa výrazne líši od rutinného riadenia. V našom kurze sa interaktívnou formou zoznámite s metodológiou projektového manažmentu a užitočnými technikami potrebnými na efektívne zvládnutie projektov.

Miesto: Online

Termín: 11. 8. 2021 - 13. 8. 2021

Viac tu

Online seminár

Ako efektívne riadiť pracovné porady

Využite čas na poradách nielen na odovzdávanie informácií, ale aj na tímovú spoluprácu a motiváciu.

Pracovné porady, najmä ak nie sú zmysluplne riadené, majú zlú povesť straty času. Vy však chcete čas na poradách využiť efektívne a vyťažiť z neho maximum. Nech sa schádzate „naživo“ alebo v online prostredí, ponúkame vám užitočné tipy, ktoré vám pomôžu realizovať porady časovo úsporne, a navyše s pridanou hodnotou zvýšenia motivácie vášho pracovného tímu.

Miesto: Online

Termín: Utorok, 17. 8. 2021

Viac tu

Online kurz

Power BI - chytrá analýza dát

Toto je Business Intelligence - použite pre analýzu svojich dát inovatívny nástroj Microsoft Power BI

Určite ste už počuli o využití Business Intelligence. Ako to funguje v praxi? Dáta, ktoré organizácie zbierajú a ukladajú, sú často veľmi dobre využiteľné pre podrobné číselné a grafické analýzy. A práve k tomu je ideálne poznať a vedieť využívať pokročilý nástroj Microsoft Power BI a jeho funkcie. Na kurze sa detailne oboznámite nielen s možnosťami aplikácie Microsoft Power BI, ale naučíte sa ich aj prakticky používať.

Miesto: Online

Termín: 23. 8. 2021 - 25. 8. 2021

Viac tu

Online seminár

Kamery a GDPR vo verejnom sektore

Prevádzkovanie kamerového systému – základné zásady a posúdenie vplyvu na ochranu osobných údajov.

Ak plánujete zaviesť alebo už prevádzkujete kamerový systém, iste ste sa stretli s mnohými povinnosťami prevádzkovateľa podľa Nariadenia na ochranu osobných údajov (GDPR), v ktorých môže byť ťažké sa vyznať. Na tomto seminári si ukážeme základné zásady prevádzkovania kamerového systému v zmysle ustanovení GDPR a zodpovieme Vaše otázky ohľadom Vášho konkrétneho kamerového systému.

Miesto: Online

Termín: Utorok, 31. 8. 2021

Viac tu

Online seminár

Nefinančná motivácia nie je prázdny pojem

Ako zaistiť spokojnosť zamestnancov alebo nefinančná motivácia v praxi.

Zaistiť spokojnosť zamestnancov v dobe, keď sa kráti rozpočet a je potrebné hľadať úspory, nie je práve jednoduché. Našťastie existuje celý rad možností, ako motivovať s využitím existujúcich zdrojov. Poradíme vám, ako zaistiť motivačné faktory a ako ich vhodne kombinovať, aby boli zamestnanci dlhodobo spokojní. Seminár kombinuje teoretické poznatky s praktickými príkladmi z praxe.

Miesto: Online

Termín: Utorok, 31. 8. 2021

Viac tu

Online seminár

Ako nastaviť zamestnanecké benefity pre rok 2022

Vplyv benefitov v dobe globálnej pandémie na motivovanosť zamestnancov a ako s nimi pracovať.

Pracovný trh vykazuje v čase (ešte stále prebiehajúcej) pandémie výrazné zmeny. Vývoj situácie veľmi silno ovplyvňuje správanie ľudí, a tým pádom aj ich prístup k práci. Ukážeme si dáta o tom, ako sa vyvíja správanie zamestnancov dnes, aké očakávania a potreby možno predikovať pre nasledujúci rok a ako tieto dáta použiť pri nastavovaní motivačných politík na pracovisku pre rok 2022.

Miesto: Online

Termín: Streda, 8. 9. 2021

Viac tu

Online seminár

Ako zostaviť rozpočet príspevkovej organizácie na rok 2022

… alebo ako z rozpočtu vytvoriť účinný nástroj finančného riadenia príspevkovej organizácie.

Príspevková organizácia hospodári aj s verejnými prostriedkami, ktoré má povinnosť využívať hospodárne, efektívne, účinne a účelne. Preto, ak ste riaditeľ či ekonóm, musíte pri zostavovaní rozpočtu pamätať tak na zákonné, ako aj metodické požiadavky. V praxi sa však často ukazujú viaceré nedostatky v súvislosti s využívaním prostriedkov rozpočtov príspevkových organizácií, ktoré si nielen predstavíme, ale si aj ukážeme, ako sa ich vyvarovať.

Miesto: Online

Termín: Štvrtok, 9. 9. 2021

Viac tu

Online seminár

Ako úspešne riadiť a ukončiť dotačný projekt z eurofondov

Ak máte pridelenú dotáciu od EÚ, mali by ste sa vyvarovať faktickým aj formálnym chybám pri riadení projektu – môžu vyjsť veľmi draho.

Podpisom zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (NFP) začína rozsiahla administratíva spojená s požiadavkami poskytovateľa, ktorá si vyžaduje precízne vypracovanie množstva povinných príloh. V prípade chýb alebo nesplnenia povinností môže poskytovateľ NFP pristúpiť k zníženiu príspevku alebo, v krajnom prípade, aj k odobratiu dotácie v plnej výške. Naša skúsená lektorka Vám poskytne praktické rady, ako sa takejto situácii vyhnúť.

Miesto: Online

Termín: Utorok, 14. 9. 2021

Viac tu

Online seminár

Ako sa vyhnúť chybám pri zverejňovaní zmlúv

Zverejňujte zmluvy správne, bez chýb a vyhnite sa zbytočným komplikáciám.

Zákonná povinnosť zverejňovania zmlúv môže na prvý pohľad pôsobiť jednoducho, no zahŕňa v sebe viacero úskalí, ktoré môžu pri nesprávnom postupe spôsobiť nemalé problémy. Zistite s nami, aké sú časté chyby pri zverejňovaní zmlúv, aké potenciálne riziká so sebou prinášajú a ako sa im možno jednoducho vyhnúť. Zverejňujte zmluvy správne a bez sankcií.

Miesto: Online

Termín: Štvrtok, 16. 9. 2021

Viac tu

Online seminár

Správa registratúry bezpečne, moderne a rýchlo

Komplexný pohľad na starostlivosť o registratúru organizácie v aktuálnej dobe.

Optimálne nastaviť procesy vlastného registratúrneho systému tak, aby boli jednak v súlade s legislatívou, ale tiež aby boli praktické a použiteľné, môže byť pomerne náročné. Ukážeme si, ako k tejto problematike pristúpiť tak, aby správa registratúry vo Vašej organizácii bola efektívnejšia, racionálnejšia a celkovo jednoduchšia. Aj zložité veci sa totiž dajú robiť s ľahkosťou, ak vieme, ako na to.

Miesto: Online

Termín: Štvrtok, 23. 9. 2021

Viac tu

Hore