Všetky vzdelávacie akcie - Seminaria

Menu

Online seminár

Objavte čaro kontingenčných tabuliek a grafov

Naučte sa triediť a analyzovať informácie uložené v tabuľkách Excelu efektívne.

Kontingenčné tabuľky a grafy predstavujú jeden z najmocnejších nástrojov na účinnú analýzu a triedenie veľkého množstva dát. Stačí mať k dispozícii jednu alebo viac databázových tabuliek, nastaviť niekoľko parametrov a žasnúť nad výsledkami, ktoré by ste inak získali oveľa zložitejšou cestou. Prehľadne vás zoznámime s možnosťami týchto excelových funkcií.

Miesto: Online

Termín: Streda, 8. 2. 2023

Viac tu

Online seminár

Digitalizácia účtovníctva v teórii a v praxi

Ako presunúť účtovníctvo do digitálnej podoby a príklady digitalizácie v praxi.

Novela zákona o účtovníctve prináša nové prvky pre spracovanie dokladov do účtovníctva s podporou digitalizácie a automatizácie účtovných procesov. Stanovuje základné princípy pre zavedenie online účtovnej kancelárie, ale tiež požiadavky pre transformáciu účtovných záznamov z listinnej podoby do elektronickej podoby, vrátane archívu. Na webinári vám poradíme ako celý proces digitalizácie zvládnuť.

Miesto: Online

Termín: Utorok, 14. 2. 2023

Viac tu

Online seminár

Osobný spis zamestnanca vo verejnom sektore

Ako viesť správne osobný spis zamestnanca pre kvalitný výkon personálnej aj mzdovej agendy.

Správna organizácia osobného spisu pomáha nielen pri plnení zákonných povinností zamestnávateľa, ale využijete ho aj pri riadení zamestnancov, ich odmeňovaní alebo ďalšom vzdelávaní. Obsah osobného spisu je úplne zásadný, keď dôjde na akékoľvek pracovnoprávne spory alebo kontroly zo strany štátnych orgánov. Na webinári sa dozviete všetko o povinných aj odporúčaných náležitostiach osobného spisu, aby ste ho viedli správne.

Miesto: Online

Termín: Streda, 22. 2. 2023

Viac tu

Online seminár

Ako účtovať a vykazovať dotácie vo verejnom sektore

Účtovné a daňové náležitosti čerpania a poskytovania dotácií v organizáciách verejného sektora.

Ako organizácia verejného sektora ste príjemcom rôznych typov dotačnej podpory, aktuálne vrátane nových dotácií z programového obdobia 2021 – 2027. Pre ich správne zaúčtovanie potrebujete poznať rozpočtové pravidlá, účtovné a daňové predpisy, legislatívu súvisiacu so zverejňovaním dotácií a mnoho ďalších zákonov a predpisov. Seminár prehľadne zhrnie všetky účtovné a daňové súvislosti spojené s čerpaním dotácií.

Miesto: Online

Termín: Utorok, 28. 2. 2023

Viac tu

Online seminár

Príprava žiadosti o eurofondy – prehľadne a ucelene

Ako napísať kvalitný projekt na čerpanie eurofondov v novom Programovom období (2021 – 2027).

Slovensko má k dispozícii dostatočný objem európskych štrukturálnych a investičných fondov, avšak má problém s ich čerpaním. Flexibilnejšia administratíva a kvalitnejšie projekty by pomohli tento problém riešiť. Príprava kvalitných projektov je vo vašich rukách. Na webinári vás oboznámime s dôležitými postupmi pri príprave projektu pre získanie dotácie z eurofondov v novom programovom období.

Miesto: Online

Termín: Streda, 1. 3. 2023

Viac tu

Online seminár

Elektronický podpis, elektronická pečať a časová pečiatka

Praktické rady, ako správne používať nástroje elektronickej komunikácie.

V dôsledku koronavírusovej pandémie aj s postupujúcou elektronizáciou sú organizácie nútené rýchlo riešiť problémy, ktoré prináša elektronická podoba dokumentov. Základom je detailná znalosť elektronických overovacích prvkov, ako je elektronický podpis, elektronická pečať a časová pečiatka. Na seminári si overíte, či postupujete správne pri ich použití a následnom dlhodobom zachovaní právnej platnosti.

Miesto: Online

Termín: Streda, 8. 3. 2023

Viac tu

Online seminár

Excel a Word v rukách personalistov

Zoznámte sa so skvelými možnosťami oboch programov, ktoré môžete cielene využiť v personalistike.

Práca personalistu zahŕňa pestrú škálu administratívnych úkonov – napríklad tvorbu pracovných zmlúv a dohôd, prípravu výberových konaní alebo sledovanie termínov. Excel a Word disponujú funkciami, ktoré Vám pri riadení personálnej agendy môžu výrazne uľahčiť prácu. Na praktických príkladoch vám predvedieme nástroje na prácu s databázovými a kontingenčnými tabuľkami, grafmi, zmluvami a revíziami, štatistikami a reportmi.

Miesto: Online

Termín: Štvrtok, 9. 3. 2023

Viac tu

Online seminár

GDPR v každodennej praxi personalistu

Aplikácia GDPR v pracovnoprávnych vzťahoch s praktickými príkladmi.

K práci každého personalistu patrí práca s osobnými údajmi zamestnancov a zodpovednosť za ich zákonné spracúvanie. Sú to citlivé témy, ktoré vyžadujú komplexnú znalosť viacerých predpisov pre správny postup. Predstavíme vám celý proces spracúvania osobných údajov zamestnancov, počnúc náborovým procesom až po ukončenie pracovného pomeru, vrátane monitoringu zamestnancov na pracovisku.

Miesto: Online

Termín: Streda, 22. 3. 2023

Viac tu

Hore