Všetky vzdelávacie akcie - Seminaria

Menu

Online seminár

Ako správne vyraďovať registratúrne záznamy

Praktický návod na vyraďovanie dokumentov vo vašej organizácii – efektívne a podľa najnovšej legislatívy.

Vyraďovanie dokumentov upravujú viaceré zákony a vyhlášky, avšak pri registratúre nájdeme veľa nejasností, pretože právne normy nekonkretizujú jednotlivé osobitosti. Na webinári poskytneme praktický návod ako pripraviť vyraďovacie konanie u pôvodcov, ktorí majú povinnosť vypracovať registratúrny plán, ale aj u pôvodcov, ktorí nie sú povinní a neprekladajú návrh na vyradenie archívu.

Miesto: Online

Termín: Streda, 7. 6. 2023

Viac tu

Online seminár

Zmluvy, smernice a revízie vo Worde

Užitočné vychytávky pre vašu každodennú prax v Microsoft Word.

Pri tvorbe bežných dokumentov menšieho významu nie je nutné podrobne poznať všetky funkcie, ktoré Word ponúka. Avšak s rastúcou dôležitosťou a objemom zapísaných či revidovaných informácií sa ľahko môžete dopustiť množstva chýb a výrazne si skomplikovať prácu. Spoznajte užitočné nástroje a nastavenia, ktoré vám umožnia efektívne tvoriť, upravovať a revidovať aj rozsiahle dokumenty.

Miesto: Online

Termín: Streda, 7. 6. 2023

Viac tu

Online seminár

Ako viesť pokladničnú agendu v roku 2023

Správne, komplexné a prehľadné vedenie pokladničnej agendy vo verejnom sektore pre rok 2023.

Práca s pokladnicou je u každého subjektu citlivou záležitosťou, ktorú treba vykonávať vždy podľa platných právnych predpisov. Týka sa to aj organizácií verejného sektora, na ktorých potreby sa zameriame. Na webinári prejdeme problematické časti týkajúce sa hotovostných a bezhotovostných evidencií a vysvetlíme zmenu legislatívy pre rok 2023.

Miesto: Online

Termín: Štvrtok, 8. 6. 2023

Viac tu

Online seminár

Etiketa a diplomatický protokol pre prácu asistentky

Aj vašu organizáciu môže navštíviť župan, veľvyslanec alebo prezident – a vy sa postaráte o to, aby všetko prebehlo úplne dokonale.

Na pozícii asistentky ste v prvej línii pri prijímaní návštev a organizácii stretnutí, ktoré môžu byť rôzneho charakteru a významnosti. Je potrebné byť pripravený aj na varianty vyžadujúce dodržanie diplomatického protokolu. Na seminári získate predovšetkým praktické skúsenosti spojené s menej bežnými, ale aj štandardnými pracovnými situáciami. Dozviete sa konkrétne informácie k oslovovaniu, titulom, prednostiam pri vstupe, obliekaní a stolovaní pri rôznych schôdzkach a spoločenských akciách.

Miesto: Online

Termín: Štvrtok, 8. 6. 2023

Viac tu

Online seminár

Interné smernice v organizácii

Povinné a odporúčané smernice a na čo si dať pozor pred kontrolou.

Smernice podliehajú osobitným pravidlám, ktoré sú následne predmetom kontroly. Viete, ktoré sú povinné a odporúčané smernice a čo všetko vyžaduje kontrola? Na webinári si vysvetlíme aktuálny súhrn potrebných smerníc, ich spôsob spracovania a vedenia. Kontrolór z praxe upozorní na časté praktické aj zbytočné formálne chyby a poskytne vzory do vašej praxe.

Miesto: Online

Termín: Streda, 14. 6. 2023

Viac tu

Online seminár

Ako vytvoriť a viesť IT dokumentáciu v organizácii

Riadne vedená dokumentácia IT procesov, softvéru a hardvéru je prevenciou pred kyberútokmi a prvým predpokladom akejkoľvek liečby.

Množiace sa útoky na rôzne subjekty ukazujú, že nešťastie nechodí po horách, ale po IT systémoch. Riadna evidencia IT postupov, procesov, zmlúv a počítačových licencií je kľúčová pre prežitie organizácie v kritickej situácii. Tou môžu byť nielen hackerské útoky, ale napríklad aj kontrola zaobchádzania s osobnými dátami podľa GDPR. Pozrieme sa tiež, ako sa do vedenia IT dokumentácie premietne nová smernica NIS2.

Miesto: Online

Termín: Streda, 14. 6. 2023

Viac tu

Online seminár

Vzory personálnej agendy pre organizácie verejného sektora

Pracovná náplň, pracovná zmluva, mzdový dekrét a ukončenie pracovného pomeru – vzory pre vašu prax.

Mnohé organizácie čelia problémom z dôvodu nejasných alebo neúplných pracovných zmlúv, nesprávne definovanej pracovnej náplne, nezrovnalostí v mzdových dekrétoch, či nesprávneho ukončenia pracovného pomeru. Tieto nejasnosti môžu viesť k právnym sporom, či pokutám zo strany úradov. Na praktickom webinári vám ponúkneme vzory dokumentov spolu s užitočnými tipmi pre vašu každodennú personálnu prácu.

Miesto: Online

Termín: Streda, 21. 6. 2023

Viac tu

Online seminár

Osobný spis zamestnanca vo verejnom sektore

Ako viesť správne osobný spis zamestnanca pre kvalitný výkon personálnej aj mzdovej agendy.

Správna organizácia osobného spisu pomáha nielen pri plnení zákonných povinností zamestnávateľa, ale využijete ho aj pri riadení zamestnancov, ich odmeňovaní alebo ďalšom vzdelávaní. Obsah osobného spisu je úplne zásadný, keď dôjde na akékoľvek pracovnoprávne spory alebo kontroly zo strany štátnych orgánov. Vysvetlíme všetko o povinných aj odporúčaných náležitostiach osobného spisu, aby ste ho viedli správne.

Miesto: Online

Termín: Streda, 28. 6. 2023

Viac tu

Online seminár

Grafikom za jeden deň

Ako jednoducho vytvoriť vlastnú infografiku, leták či obrázkový príspevok na sociálne siete vo voľne dostupnom programe.

Pokiaľ potrebujete občas vytvoriť pekný letáčik, plagát, alebo napríklad len zaujímavo graficky stvárnený príspevok na Facebook, máte dve možnosti: zaplatiť externého grafika, alebo sa naučiť základy práce v niektorom používateľsky priateľskom grafickom programe, ako je napríklad Photopea. Výhodou druhého variantu je nielen finančná úspora, ale aj to, že môžete grafike vdýchnuť presne to, čo vaše zámery potrebujú. A keď viete, ako na to, zvládnete to sami v priebehu niekoľkých minút.

Miesto: Online

Termín: Štvrtok, 29. 6. 2023

Viac tu

Online seminár

Ako na riadenie úloh a projektov s nástrojmi Microsoft 365

Tak toto sa zíde každému – objavte nástroje Microsoft 365 na sledovanie úloh a riadenie projektov.

Práca manažérov, ekonómov, ale aj asistentiek a podporného administratívneho personálu sa nezaobíde bez pravidelnej evidencie úloh a riadenia menších či väčších projektov. Málokto pritom tuší, že užitočné a efektívne nástroje má doslova pod nosom. Zoznámte sa s vybranými aplikáciami Microsoft 365 a využite naplno ich potenciál v oblasti úloh, plánovania a riadenia projektov.

Miesto: Online

Termín: Štvrtok, 29. 6. 2023

Viac tu

Online seminár

Ako efektívne riadiť pracovné porady

Využite čas na poradách nielen na odovzdávanie informácií, ale aj na tímovú spoluprácu a motiváciu.

Pracovné porady, najmä ak nie sú zmysluplne riadené, majú zlú povesť straty času. Vy však chcete čas na poradách využiť efektívne a vyťažiť z neho maximum. Nech sa schádzate „naživo“ alebo v online prostredí, ponúkame vám užitočné tipy, ktoré vám pomôžu realizovať porady časovo úsporne, a navyše s pridanou hodnotou zvýšenia motivácie vášho pracovného tímu.

Miesto: Online

Termín: Utorok, 11. 7. 2023

Viac tu

Online seminár

Nová elektronická platforma pre verejné obstarávanie

Elektronizácia verejného obstarávania prakticky a zmeny vo verejných zákazkách.

Od 1. 2. 2023 je zavedená nová elektronická platforma pre verejné obstarávanie. S tým prichádzajú aj dôležité zmeny pre obstarávateľov a uchádzačov. Viete, ako zadať dokumenty do systému, aké sú vaše nové povinnosti a ako sa budú kontrolovať? Na webinári predstavíme, ako postupovať v novej platforme, čo sa zmenilo a ako spĺňať všetky formálne požiadavky v procese verejných zákaziek.

Miesto: Online

Termín: Streda, 12. 7. 2023

Viac tu

Online seminár

Ako riadiť IT projekt - pravidlá a špecifiká

Bežné projektové znalosti pre riadenie IT projektov nestačia. Osvojte si pravidlá a špecifiká pre tento typ projektov.

Týka sa to každej organizácie - všetci riešime celú radu IT projektov v oblasti HW a SW riešení alebo cloudových služieb. Na nesprávne riadených IT projektoch však možno utratiť zbytočné množstvo peňazí (zvyčajne úplne mimo rozpočet) a stráviť podstatne viac času, než je nutné. A výsledok často nezodpovedá očakávaniam, cene ani prácnosti. Existujú však metodiky a prístupy, ktoré boli vyvinuté práve pre riadenie IT projektov a môžu účinne pomôcť.

Miesto: Online

Termín: Streda, 12. 7. 2023

Viac tu

Online seminár

Príprava žiadosti o eurofondy – prehľadne a ucelene

Ako napísať kvalitný projekt na čerpanie eurofondov v novom Programovom období (2021 – 2027).

Slovensko má k dispozícii dostatočný objem európskych štrukturálnych a investičných fondov, avšak má problém s ich čerpaním. Flexibilnejšia administratíva a kvalitnejšie projekty by pomohli tento problém riešiť. Príprava kvalitných projektov je vo vašich rukách. Na webinári vás oboznámime s dôležitými postupmi pri príprave projektu pre získanie dotácie z eurofondov v novom programovom období.

Miesto: Online

Termín: Streda, 19. 7. 2023

Viac tu

Hore