Všetky vzdelávacie akcie - Seminaria

Menu

Online kurz

Office 365 v škole nielen na online vyučovaní

Zorientujte sa v aplikáciách Office 365 a vyberte pre vyučovanie aj administratívu školy tie najvhodnejšie.

V súvislosti s pandémiou sa výrazne zvýšili skúsenosti škôl s aplikáciou Microsoft Teams. Tá je však len jednou z aplikácií Office 365, ktoré využívajú školy bezplatne. Online kurz ponúka výklad práce s ďalšími aplikáciami Office 365 a príklady využitia Microsoft Teams mimo online schôdzky.

Miesto: Online

Termín: 17. 9. 2021 - 22. 10. 2021

Viac tu

Online seminár

Čiarové kódy a ďalšie metódy značenia skladových položiek

Profesionálne zvládnuté značenie materiálových tokov pri skladovaní šetrí čas aj peniaze - stačí vedieť ako na to.

Základom úspechu prevádzkovania skladu alebo e-shopu je „chytrá“ evidencia položiek a ich pohybu, ktorá šetrí čas a peniaze vám aj vašim zákazníkom. Používate čiarové alebo QR kódy? Uvažujete nad kódovaním do RFID čipu? Ponúkame vám prehľad aktuálnych metód evidencie skladových položiek s ohľadom na vaše špecifické potreby. Oceníte odporúčania a osvedčené tipy z praxe.

Miesto: Online

Termín: Streda, 22. 9. 2021

Viac tu

Online kurz

Analýza dát v aplikáciách Excel, Access a Power BI

Použite pre analýzu svojich dát profesionálne nástroje Microsoftu.

Dáta, ktoré organizácie zbierajú a ukladajú, sú často veľmi dobre využiteľné pre inteligentné analýzy. Aby však mohli prinášať potrebné a užitočné informácie, je k tomu nutné poznať pokročilé nástroje Microsoft Excel, Microsoft Access a Microsoft Power BI. Na kurze sa nielen detailne zoznámite s ich možnosťami a rozdielmi, ale naučíte sa ich prakticky používať.

Miesto: Online

Termín: 24. 9. 2021 - 5. 11. 2021

Viac tu

Online seminár

Transferové oceňovanie v čase pandémie

Zmeny v nastavovaní transferových cien a príprava transferovej dokumentácie za zdaňovacie obdobia 2020 a 2021.

Nedávno vydané usmernenie OECD je úpravou transferového oceňovania, zameranou na špecifické otázky úpravy cien medzi závislými osobami počas pandémie. V rámci seminára si ukážeme najaktuálnejšie náležitosti transferovej dokumentácie a predstavíme si tipy, ako čo najefektívnejšie pripraviť dokumentáciu na jednotlivé roky.

Miesto: Online

Termín: Utorok, 28. 9. 2021

Viac tu

Online seminár

Kyberšikana v internetovom svete detí

Nevhodné správanie na internete ohrozuje najmä deti – chráňte ich pred tým, aby sa stali obeťami šikanovania.

O kyberšikane má mnoho ľudí chybnú predstavu. Bežným sa pritom stáva zdieľanie „zábavných“ videí so zraňujúcim obsahom, ale aj ďalšie formy šikany, ktoré si deti často ani neuvedomujú. Základom je preto vedieť, čo kyberšikana je, ako sa jej dá predchádzať, ale aj to, ako riešiť už vzniknuté situácie. Na našom seminári Vám ukážeme, ako na to.

Miesto: Online

Termín: 29. 9. 2021 - 30. 9. 2021

Viac tu

Online seminár

Ako na zostavenie rozpočtu mesta a obce na rok 2022

Na čo nezabudnúť pri zostavení rozpočtu mesta a obce na nasledujúci rok.

Jeseň je obdobím plánovania a rozpočtovania. Predtým, ako sfinalizujete svoj rozpočet na rok 2022, Vám ponúkame možnosť zoznámiť sa nielen s aktuálnou štruktúrou a spôsobom zostavovania rozpočtu, ale tiež s rizikami, spojenými s týmto procesom. Nerešpektovaním zásad rozpočtovania je totiž možné dopustiť sa správneho deliktu s vysokou sankciou, nehovoriac o finančných problémoch, do ktorých sa obec môže dostať. Preto nič neriskujte a načerpajte skúsenosti od fundovanej lektorky.

Miesto: Online

Termín: Streda, 29. 9. 2021

Viac tu

Online seminár

Správa registratúry bezpečne, moderne a rýchlo

Komplexný pohľad na starostlivosť o registratúru organizácie v aktuálnej dobe.

Optimálne nastaviť procesy vlastného registratúrneho systému tak, aby boli jednak v súlade s legislatívou, ale tiež aby boli praktické a použiteľné, môže byť pomerne náročné. Ukážeme si, ako k tejto problematike pristúpiť tak, aby správa registratúry vo Vašej organizácii bola efektívnejšia, racionálnejšia a celkovo jednoduchšia. Aj zložité veci sa totiž dajú robiť s ľahkosťou, ak vieme, ako na to.

Miesto: Online

Termín: Štvrtok, 30. 9. 2021

Viac tu

Online seminár

Právne minimum pre riaditeľky materských škôl

Ako riaditeľky máte právnych povinností naozaj až nad hlavu – ponúkame Vám oporu pri riešení celej rady situácií zo života MŠ.

Ako riaditeľka materskej školy nesiete na pleciach naozaj ťažký a rôznorodý balík povinností, v ktorých môže byť ťažké sa vôbec len zorientovať. Poskytneme Vám prehľad aktuálnej legislatívy, týkajúcej sa MŠ. Ponúkneme Vám tiež návody na riešenie najčastejších problémov z oblasti školského, rodinného aj pracovného práva, ktoré budete môcť ihneď využiť vo svojej praxi.

Miesto: Online

Termín: Štvrtok, 30. 9. 2021

Viac tu

Online seminár

Efektívne využitie Excelu v účtovnej praxi

Účtovníci a Excel patrí neodmysliteľne k sebe. Zoznámte sa s užitočnými nástrojmi pre vašu každodennú prax.

Ako vybrať v Excele z ponúkaných funkcií a výpočtov tie najužitočnejšie pre vašu účtovnú a ekonomickú prax? Zoznámime vás s rôznymi typmi účtovných a ekonomických výpočtov, poradíme, ako spracovávať a vyhodnocovať veľké objemy dát, ako ich analyzovať a tvoriť sofistikované štruktúrované prehľady a modely, ktoré ocení vedenie vašej firmy.

Miesto: Online

Termín: Utorok, 5. 10. 2021

Viac tu

Online seminár

Lojalita zákazníkov ako svätý grál marketingu

Nejde len o to získať nových zákazníkov, ale predovšetkým si udržať tých už existujúcich.

Lojalita zákazníka a možnosti jej merania sú doslova svätým grálom marketingu. Na čo sa zamerať, keď nemáte k dispozícii prostriedky na nákladné prieskumy? Ako sa zorientovať v lavíne dát a ktoré riešenie je to správne práve pre vaše podnikanie? Ako nastaviť vernostný program, aby bol naozaj funkčný? Ponúkame vám praktické odporúčania skúsenej odborníčky.

Miesto: Online

Termín: Streda, 6. 10. 2021

Viac tu

Online seminár

Ako na revízie technických zariadení v organizácii

...aby všetky vaše zariadenia boli stále rovnako spoľahlivé, bezpečné a použiteľné.

Vyhradené technické zariadenia si vyžadujú neustálu pozornosť a údržbu, inak sa z nich namiesto významných pomocníkov stávajú zdroje ohrozenia zdravia či majetku. Všetkým zariadeniam, či už elektrickým, plynovým, tlakovým alebo zdvíhacím, je preto potrebné venovať rovnakú mieru pozornosti. Ukážeme vám, ako sa nestratiť vo vašich povinnostiach a ako úspešne zvládnuť všetky predpísané kontroly a skúšky.

Miesto: Online

Termín: Štvrtok, 7. 10. 2021

Viac tu

Online seminár

Ako obmedziť potenciálne neobmedzenú zodpovednosť konateľov a členov predstavenstiev

Vaša zodpovednosť za ujmu, spôsobenú vašej spoločnosti, môže byť neobmedzená, to znamená, že môžete zodpovedať celým svojím majetkom. Čo s tým?

Ako konatelia, predsedovia a členovia predstavenstiev si často ani neuvedomujete obrovskú mieru zodpovednosti a rizika, ktoré máte pri výkone svojej funkcie. Pri porušení povinností, vyplývajúcich z obchodného a insolvenčného práva, môžu nasledovať nepríjemné dôsledky, vrátane straty slobody. Preto vám ponúkneme prehľad kľúčových povinností a zodpovedností štatutárneho orgánu a povieme si aj, ako je možné sa spod zodpovednosti oslobodiť liberáciou.

Miesto: Online

Termín: Utorok, 12. 10. 2021

Viac tu

Online seminár

Ako na zhodnocovanie a vyraďovanie majetku vo firme

...alebo ako správne zadefinovať majetok spoločnosti, ako ho dobre zhodnotiť a ako pri vyradení dodržať všetky zákonné povinnosti.

Životný cyklus hmotného i nehmotného majetku vo firme sprevádza celý rad účtovných operácií, podliehajúcich záväzným legislatívnym pravidlám. Ponúkneme zhrnutie všetkého podstatného z pohľadu účtovníctva a zdaňovania hmotného aj nehmotného majetku a sústredíme sa na typické chyby, ktorých dôsledkami môžu byť skreslenie hospodárskeho výsledku alebo nesprávne odvedená daň.

Miesto: Online

Termín: Štvrtok, 14. 10. 2021

Viac tu

Online seminár

Ako na splnenie povinností pôvodcu odpadu v roku 2022

...alebo ako sa nestratiť v povinnostiach, ktoré vám ukladá aktuálne platný zákon o odpadoch.

Každý výrobný podnik musí plniť množstvo legislatívnych povinností v agende životného prostredia. V legislatíve, ktorá rieši odpady, sa tieto povinností často menia aj niekoľkokrát za rok. Načerpajte vedomosti o aktuálnych povinnostiach na rok 2022.

Miesto: Online

Termín: Streda, 20. 10. 2021

Viac tu

Online seminár

Ako zostaviť zdravý jedálniček v podmienkach školskej jedálne

Vyvážená strava znamená pripraviť deťom nielen zdravý a chutný obed, ale aj ostatné jedlá dňa, či už ide o desiatu alebo olovrant.

Ponúkať denne na desiatu a olovrant variácie na tému „chlieb s maslom“ je nielen fádne, ale aj málo výživné. Ukážeme vám, ako pripraviť pestrú a časovo nenáročnú desiatu či olovrant, ktoré zaujmú nielen deti, ale aj ostatných zamestnancov vašej školy.

Miesto: Online

Termín: Štvrtok, 21. 10. 2021

Viac tu

Online seminár

Zamestnávanie cudzincov v praxi – zákony vs. realita

...alebo ako sa nestratiť v problematike zamestnávania cudzích štátnych občanov.

Chyby v oblasti zamestnávania cudzincov môžu viesť k pokutám za nelegálne zamestnávanie, ale aj k trestnoprávnym následkom. Ukážeme vám preto najčastejšie chyby, ktorých sa dopúšťajú zamestnávatelia v tejto oblasti a návody, ako sa im vyhnúť. Tiež porovnáme abstraktné znenie zákonov s ich aplikáciou v skutočnom svete a na praktických príkladoch vám predstavíme konkrétne riešenia problémov, s ktorými sa ako zamestnávatelia bežne stretávate.

Miesto: Online

Termín: Streda, 27. 10. 2021

Viac tu

Online seminár

Aktuálne otázky spracúvania osobných údajov na školách

Aplikačné problémy a rozhodovacia činnosť dozorných orgánov pri spracúvaní osobných údajov podľa nariadenia GDPR v školstve.

Problematika spracúvania osobných údajov sa neustále vyvíja, k čomu prispieva aj rozhodovanie dozorných orgánov. Prevedieme vás aktuálnymi aplikačnými problémami pri spracúvaní OÚ na základných a stredných školách a predstavíme vám relevantné rozhodnutia dozorných orgánov. Poskytneme vám analýzu najčastejšie sa vyskytujúcich problémov a navrhneme vám ich praktické riešenia.

Miesto: Online

Termín: Štvrtok, 28. 10. 2021

Viac tu

Online kurz

ICT metodik pre smart školu

Ako pripraviť školu, pedagógov aj žiakov pomocou moderných technológií na výzvy dnešných dní aj 21. storočia.

Aktuálna situácia v školách kladie na pozíciu ICT koordinátora či metodika obrovské nároky, často presahujúce doterajšiu štandardnú náplň. Ak sa chcete všetkých požiadaviek zhostiť čo najlepšie, potom potrebujete ucelené a komplexné know-how. A práve preto je pre vás pripravený kurz nabitý praktickými skúsenosťami z českých aj zahraničných škôl.

Miesto: Online

Termín: 1. 11. 2021 - 13. 12. 2021

Viac tu

Online kurz

Excel pre začiatočníkov

Bez Excelu si možno len ťažko predstaviť akúkoľvek kancelársku prácu - preskočte metódu pokus-omyl a radšej si na Excel poriadne posvieťte.

Každý z nás si isto vybaví množstvo situácií, kedy bolo potrebné vytvoriť najrôznejšie evidencie, zoznamy, formuláre, grafy či analýzy. So znalosťou základných funkcionalít Excelu sa tieto úlohy dajú zvládnuť veľmi dobre a rýchlo. Na kurze sa zoznámite s ucelenou množinou najužitočnejších nástrojov pre základné ovládanie Excelu - tvorbou vlastných zoznamov, vzorcov, úhľadne naformátovanými tabuľkami a pútavými výstupmi vo forme grafov.

Miesto: Online

Termín: 3. 11. 2021 - 5. 11. 2021

Viac tu

Online seminár

Ako čeliť problematickým ustanoveniam infozákona

Výkladové problémy a praktické postupy vrátane zaujímavej a aktuálnej judikatúry.

V oblasti slobodného prístupu k informáciám pretrvávajú trecie plochy, ktoré dlhodobo spôsobujú výkladové problémy, či už ide o konflikty medzi právom na prístup k informáciám a právom na ochranu osobných údajov, o problematiku obchodného tajomstva alebo o spôsob sprístupňovania informácií a rozsah informačnej povinnosti. Kedy a čo je teda nutné poskytovať, v akom rozsahu a kedy je možné prístup k informáciám spoplatniť?

Miesto: Online

Termín: Streda, 3. 11. 2021

Viac tu

Hore