Všetky vzdelávacie akcie - Seminaria

Menu

Online kurz

ICT metodik pre smart školu

Ako pripraviť školu, pedagógov aj žiakov pomocou moderných technológií na výzvy dnešných dní aj 21. storočia.

Aktuálna situácia v školách kladie na pozíciu ICT koordinátora či metodika obrovské nároky, často presahujúce doterajšiu štandardnú náplň. Ak sa chcete všetkých požiadaviek zhostiť čo najlepšie, potom potrebujete ucelené a komplexné know-how. A práve preto je pre vás pripravený kurz nabitý praktickými skúsenosťami z českých aj zahraničných škôl.

Miesto: Online

Termín: 1. 11. 2021 - 13. 12. 2021

Viac tu

Online kurz

Manažér sociálnych sietí 2022

Chcete vedieť spravovať sociálne siete alebo vedieť ako úlohovať tých, ktorí ich majú spravovať pre vás?

Facebook je médium, kde sa otvára obrovský priestor na prezentáciu výrobkov a služieb. Na päty mu zároveň dýcha rastúca popularita Instagramu. Pretože sa pravidlá na sieťach dynamicky menia, je potrebné pracovať s aktuálnymi informáciami. Získajte know-how, ako na Facebooku a Instagrame v roku 2021 účinne komunikovať vašu značku, produkty, či ako riešiť s klientmi ich námety a sťažnosti. To všetko na kurze zvládnete prehľadne, prakticky a zábavnou formou.

Miesto: Online

Termín: 8. 11. 2021 - 13. 12. 2021

Viac tu

Online seminár

Zásadné zmeny v účtovníctve od 1. 1. 2022

Nové povinnosti, elektronické účtovné záznamy, register účtovných závierok a mnoho ďalších noviniek pre budúci rok.

Veľká novela zákona o účtovníctve sa dotýka všetkých účtovných jednotiek na Slovensku. Aby ste od prvého dňa spĺňali všetky nové povinnosti a využívali všetky možnosti, ktoré vám zákon otvára, prihláste sa na náš seminár. Ukážeme vám, ako upraviť či nastaviť vaše účtovné procesy tak, aby ste ich dokázali úspešne a správne použiť v praxi.

Miesto: Online

Termín: Streda, 8. 12. 2021

Viac tu

Online seminár

Na čo si dať pozor pri kontrole z Úradu na ochranu osobných údajov

...alebo ako v zdraví prežiť kontrolu spracúvania osobných údajov vo vašej organizácii.

Každý prevádzkovateľ systému na spracovanie osobných údajov, od súkromných spoločností až po organizácie verejného sektora, riskuje v prípade kontroly spracúvania nemalé pokuty. Aby ste sa im vyhli, je potrebné nastaviť spracúvanie osobných údajov vo vašej prevádzke správne a zákonne, a vedieť to aj dokázať orgánu dozoru a kontroly. Ukážeme vám, ako na to.

Miesto: Online

Termín: Štvrtok, 9. 12. 2021

Viac tu

Online seminár

Ako podpisovať elektronicky vo verejnom sektore

Podpisovanie kvalifikovaným podpisom nemusí byť jediný spôsob, ako právne záväzne podpisovať dokumenty na diaľku.

Podpisovanie v digitálnom svete je v dnešnej dobe takmer nevyhnutnosť. Podpis do pár sekúnd aj na opačných stranách Zemegule už viac nie je prekážkou. Ako sa dá podpisovať inak ako kvalifikovaným certifikátom s občianskym preukazom, a pritom právne záväzne? Práve na to vám dá odpoveď náš seminár.

Miesto: Online

Termín: Štvrtok, 9. 12. 2021

Viac tu

Online seminár

Ako na inkluzívne vzdelávanie v roku 2022

...alebo ako zaviesť, realizovať, či ďalej rozvíjať moderný a udržateľný systém inkluzívneho vzdelávania aj v nasledujúcom roku.

Inkluzívne vzdelávanie je na mnohých školách realitou, ktorú je možné ďalej systematicky a premyslene rozvíjať. Na iných sa uplatňujú aspoň niektoré inkluzívne princípy alebo pedagógovia a vedenie školy uvažujú nad ich zavedením. Ide však o tak komplexnú problematiku, že sa v nej často strácajú aj skúsení profesionáli. Preto si ukážeme, ako pristupovať k zavádzaniu proinkluzívnych opatrení tak, aby generovali pre všetkých len tie najlepšie výsledky.

Miesto: Online

Termín: Štvrtok, 9. 12. 2021

Viac tu

Online kurz

Smart softvéry pre vašu kanceláriu 4.0

Ako zlepšiť a zefektívniť procesy vo vašej kancelárii vhodnou kombináciou SW nástrojov.

Organizácia všetkých činností v kancelárii vyžaduje vysokú výkonnosť. Tú možno skvele podporiť znalostným využitím všetkých nástrojov Microsoft 365. Nepracujte metódou pokus – omyl, naučte sa využívať Microsoft 365 naplno tým, že si osvojíte všetky jeho funkcie. Ušetríte tým veľa času, ktorým sa plytvá na neproduktívne činnosti, a získate veľké množstvo návodov na vychytávky, o ktorých využití ste zatiaľ len snívali. Vstúpte s nami do sveta modernej kancelárie 4.0.

Miesto: Online

Termín: 10. 12. 2021 - 28. 1. 2022

Viac tu

Online seminár

Kalkulácia výrobných nákladov vedomostne

Ako zisťovať, spracovávať a využívať informácie o nákladoch produktov a zákaziek.

Rozhodne nie každá kalkulácia, zostavená s najlepšími úmyslami finančným manažérom – ekonómom, je užitočná. Výrobní riaditelia majú totiž svoje nákladové čísla a ešte iné čísla má riaditeľ obchodu, ktorý potrebuje stanoviť konečnú predajnú cenu. Ktoré čísla sú tie správne, kto ich má vo firme mať a kto to má vedieť spočítať? Ako teda správne vypočítať výrobné náklady? Ponúkame odporúčania správneho postupu.

Miesto: Online

Termín: Piatok, 10. 12. 2021

Viac tu

Online seminár

Ako na správu registratúry vo verejnom sektore

Registratúrny plán a registratúrny poriadok v praxi – ako vyhovieť legislatíve a nestratiť prehľad v dokumentoch.

Zaistiť kvalitné vedenie registratúry u ktoréhokoľvek typu povinného subjektu je takmer nemožné bez dobrého registratúrneho poriadku. Ak je všetko nastavené správne, je zaistená nielen efektívna a bezpečná manipulácia s dokumentmi, ale aj istota, že vaša organizácia obstojí pred akoukoľvek kontrolou. Na našom seminári vám ukážeme, ako takúto úroveň istoty dosiahnuť.

Miesto: Online

Termín: Utorok, 14. 12. 2021

Viac tu

Online seminár

Ako hodnotiť žiakov tak, aby sa viac naučili

Nenechajte si sabotovať pedagogické úsilie nesprávnymi spôsobmi hodnotenia – ukážeme vám postupy, ktoré zlepšia výsledky vašich žiakov.

Hodnotenie je súčasť pedagogickej práce, ktorá sa týka doslova každého učiteľa – bez ohľadu na typ školy, vek žiakov, či vyučované predmety. Má obrovský vplyv na klímu v triede, motiváciu žiakov a na ich výchovno-vzdelávacie výsledky. Skoro by sa dalo povedať: „Ukážte mi, ako hodnotíte žiakov a ja vám poviem, akým ste učiteľom.“ Preberieme široké spektrum metód hodnotenia, rozoberieme ich výhody a nedostatky a ukážeme si príklady správnych a nesprávnych praktík.

Miesto: Online

Termín: 15. 12. 2021 - 16. 12. 2021

Viac tu

Online seminár

Ako na uzatváranie a ukončovanie pracovného pomeru v roku 2022

Povinnosti zamestnávateľov sa neustále menia – splňte si všetky z nich riadne a včas.

Zákonník práce patrí medzi zákony, ktoré sa neustále menia, a nebude tomu inak ani v roku 2022. Ukážeme vám, na čo si dať pozor, aby ste sa nestratili v pripravovaných zmenách a aby ste sa stihli včas pripraviť na splnenie všetkých nových povinností. Iba tak sa totiž dokážete vyhnúť zbytočným pokutám či ďalším sankciám zo strany kontrolných orgánov.

Miesto: Online

Termín: Streda, 15. 12. 2021

Viac tu

Online seminár

Ako vytvoriť a viesť IT dokumentáciu v organizácii

Poriadne vedená dokumentácia IT procesov, softvéru a hardvéru je prevenciou pred kyberútokmi a prvým predpokladom akejkoľvek liečby.

Množiace sa útoky na zdravotnícke zariadenia a ďalšie subjekty ukazujú, že nešťastie nechodí po horách, ale po IT systémoch. Riadna evidencia IT postupov, procesov, zmlúv a počítačových licencií je kľúčová pre prežitie organizácie v kritickej situácii. Tou môžu byť nielen hackerské útoky, ale aj náhly odchod IT manažéra, ktorý všetko know-how nosil, bohužiaľ, len vo svojej hlave, alebo aktuálna kontrola zaobchádzania s osobnými dátami podľa GDPR.

Miesto: Online

Termín: Štvrtok, 16. 12. 2021

Viac tu

Online seminár

Riešenie krízových situácií na sociálnych sieťach

Výbušné situácie na sieťach a ako si s nimi efektívne a bez následkov poradiť.

Sociálne siete sú dobrý sluha, ale zlý pán. Pri propagácii vašej firmy či organizácie sa bez nich dnes ťažko zaobídete, ale rovnako rýchlo sa šíria aj kritické komentáre a príspevky, ktoré môžu vašej povesti škodiť. Čo máte urobiť pre zachovanie pokoja a dobrého imidžu? Ako reagovať na nepríjemné otázky a požiadavky? Ako mať pod kontrolou, čo sa o vašej organizácii hovorí?

Miesto: Online

Termín: Piatok, 7. 1. 2022

Viac tu

Online seminár

Objavte čaro kontingenčných tabuliek a grafov

Naučte sa triediť a analyzovať informácie uložené v tabuľkách Excelu efektívne.

Kontingenčné tabuľky a grafy predstavujú jeden z najmocnejších nástrojov na účinnú analýzu a triedenie veľkého množstva dát. Stačí mať k dispozícii jednu alebo viac databázových tabuliek, nastaviť niekoľko parametrov a žasnúť nad výsledkami, ktoré by ste inak získali oveľa zložitejšou cestou. Prehľadne vás zoznámime s možnosťami týchto excelových funkcií.

Miesto: Online

Termín: Streda, 12. 1. 2022

Viac tu

Online kurz

Makrá v Exceli

Excel síce obsahuje mnoho funkcií, ale niekedy to nestačí – naučte sa doprogramovať vlastnú funkcionalitu, je to ľahké.

Pri práci v Exceli, ale aj iných aplikáciách, sa každý z vás občas nevyhne rutinným činnostiam a úkonom, ktoré vás zbytočne okrádajú o čas. Čo keby vám spracovanie reportu, ktoré robíte každý týždeň, trvalo namiesto 1 hodiny iba 1 minútu? Áno, je to možné. Stačí si len uvedomiť postupnosť jednotlivých činností, definovať premenlivé skutočnosti a na základe toho poskladať výsledné makro.

Miesto: Online

Termín: 19. 1. 2022 - 21. 1. 2022

Viac tu

Online seminár

Efektívne využitie Excelu pre obchodníkov

Excel je pravou rukou dobrého obchodníka. Zoznámte sa s užitočnými nástrojmi a vychytávkami pre vašu prax.

Ako v Exceli vybrať to najužitočnejšie pre vašu obchodnú prax? Zoznámime vás s funkciami a výpočtami, ktoré výrazne zefektívnia tvorbu ponúk a sledovanie marží. Na praktických príkladoch sa naučíte a následne aj dôkladne precvičíte nástroje na výpočty, efektívnu analýzu dát, tvorbu zložitejších prehľadov a modelov, ktoré oceníte vy aj vaši nadriadení.

Miesto: Online

Termín: Utorok, 25. 1. 2022

Viac tu

Online seminár

Ako pochopiť výkaz ziskov a strát – pre neekonómov

Nevyštudovali ste ekonomickú školu, napriek tomu sa potrebujete zorientovať vo výsledovke – základnom dokumente každej firmy.

Ste riaditeľ, majiteľ, štatutár alebo manažér na neekonomickej pozícii a radi by ste sa naučili dokonale čítať vo výkaze ziskov a strát (tzv. výsledovke) spoločnosti? Tento základný účtovný dokument rozhodne nie je len formalitou. Z výsledovky zistíte všetko o výkone a ziskovosti spoločnosti, a to nielen vlastnej, ale aj o spoločnostiach svojich partnerov, dodávateľov či konkurentov. Zameriame sa na pochopenie logiky výsledovky, na význam jednotlivých riadkov, stĺpcov a na súvislosti medzi nimi.

Miesto: Online

Termín: Utorok, 25. 1. 2022

Viac tu

Online kurz

Access – odrazový mostík pre databázy

Pomocou Accessu využijete svoje dáta na maximum a presne tak, ako potrebujete.

Databázový systém Access je menej známou aplikáciou Microsoft, ktorá má však veľmi dobré využitie pri práci s rozsiahlym množstvom dát. Umožňuje prepojiť tabuľky reláciami ľahšie ako v Exceli a prostredníctvom tzv. otázok vie analyzovať obsah databázy „na mieru“ vašim potrebám. Počas troch dní vás zoznámime s touto menej známou, ale o to výkonnejšou aplikáciou kancelárskeho balíka Office Pro Plus vrátane všeobecných princípov databázových systémov.

Miesto: Online

Termín: 28. 1. 2022 - 11. 3. 2022

Viac tu

Hore