Všetky vzdelávacie akcie - Seminaria

Menu

Online kurz

ICT metodik pre smart školu

Ako pripraviť školu, pedagógov aj žiakov pomocou moderných technológií na výzvy dnešných dní aj 21. storočia.

Aktuálna situácia v školách kladie na pozíciu ICT koordinátora či metodika obrovské nároky, často presahujúce doterajšiu štandardnú náplň. Ak sa chcete všetkých požiadaviek zhostiť čo najlepšie, potom potrebujete ucelené a komplexné know-how. A práve preto je pre vás pripravený kurz nabitý praktickými skúsenosťami z českých aj zahraničných škôl.

Miesto: Online

Termín: 29. 5. 2023 - 19. 6. 2023

Viac tu

Online seminár

Kategorizácia prác a aktuálne povinnosti zamestnávateľa

Rizikové práce, povinnosti zamestnávateľa a nároky zamestnancov.

Rizikové práce a ich vykonávanie zamestnancami prináša zamestnávateľovi zvýšenú pozornosť na ich zdravotný stav, pracovné podmienky a nároky zamestnancov. Zamestnávateľ je povinný zabezpečiť kategorizáciu všetkých prác a postupovať podľa osobitného zákona. Predstavíme problematiku rizikových prác z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ako aj z hľadiska pracovnoprávnych vzťahov.

Miesto: Online

Termín: Utorok, 6. 6. 2023

Viac tu

Online seminár

Aby porady mali zmysel, alebo koniec frustrácie na poradách

Ako vylepšiť a zefektívniť porady v škole – dôrazom na tímovú spoluprácu a zodpovednosťou za výsledky.

Príliš často na poradách premárnime ich potenciál a svoj pracovný čas v neproduktívnych debatách, zaoberáme sa nepodstatnými záležitosťami, strácame sa v nelogickej štruktúre a nudíme sa pri prerokúvaní bodov, ktoré sa nás netýkajú. Ale nemusí to tak byť. Na seminári vám odovzdáme know-how, ako vo svojej riaditeľskej praxi uplatňovať čo najvhodnejšie prístupy, aby sa ľudia na poradách skutočne radili a dochádzali k tímovým a zmysluplným riešeniam.

Miesto: Online

Termín: Streda, 7. 6. 2023

Viac tu

Online seminár

Ako správne vyraďovať registratúrne záznamy

Praktický návod na vyraďovanie dokumentov vo vašej organizácii – efektívne a podľa najnovšej legislatívy.

Vyraďovanie dokumentov upravujú viaceré zákony a vyhlášky, avšak pri registratúre nájdeme veľa nejasností, pretože právne normy nekonkretizujú jednotlivé osobitosti. Na webinári poskytneme praktický návod ako pripraviť vyraďovacie konanie u pôvodcov, ktorí majú povinnosť vypracovať registratúrny plán, ale aj u pôvodcov, ktorí nie sú povinní a neprekladajú návrh na vyradenie archívu.

Miesto: Online

Termín: Streda, 7. 6. 2023

Viac tu

Online seminár

Zmluvy, smernice a revízie vo Worde

Užitočné vychytávky pre vašu každodennú prax v Microsoft Word.

Pri tvorbe bežných dokumentov menšieho významu nie je nutné podrobne poznať všetky funkcie, ktoré Word ponúka. Avšak s rastúcou dôležitosťou a objemom zapísaných či revidovaných informácií sa ľahko môžete dopustiť množstva chýb a výrazne si skomplikovať prácu. Spoznajte užitočné nástroje a nastavenia, ktoré vám umožnia efektívne tvoriť, upravovať a revidovať aj rozsiahle dokumenty.

Miesto: Online

Termín: Streda, 7. 6. 2023

Viac tu

Online seminár

Kalkulácia výrobných nákladov vedomostne

Ako zisťovať, spracovávať a využívať informácie o nákladoch produktov a zákaziek.

Rozhodne nie každá kalkulácia, zostavená s najlepšími úmyslami finančným manažérom – ekonómom, je užitočná. Výrobní riaditelia majú totiž svoje nákladové čísla a ešte iné čísla má riaditeľ obchodu, ktorý potrebuje stanoviť konečnú predajnú cenu. Ktoré čísla sú tie správne, kto ich má vo firme mať a kto to má vedieť spočítať? Ako teda správne vypočítať výrobné náklady? Ponúkame odporúčania správneho postupu.

Miesto: Online

Termín: Štvrtok, 8. 6. 2023

Viac tu

Online seminár

Novela školského zákona v roku 2023

Významné zmeny, ktoré prináša novela školského zákona od 1. 9. 2023.

Veľká novela školského zákona, ktorá má nadobudnúť účinnosť od 1. 9. 2023 prináša podstatné zmeny týkajúce sa škôl s dopadom na ich činnosť. Zavádza sa mnoho nových prvkov, ktoré sa týkajú prijímania detí a žiakov do škôl, ich hodnotenia a tvorby školského kurikula. Výrazné zmeny sa dotknú prakticky každej školy. Na webinári vám expert na školstvo vysvetlí, čo sa zmení a aké povinnosti na vás čakajú.

Miesto: Online

Termín: Štvrtok, 8. 6. 2023

Viac tu

Online seminár

Ako viesť pokladničnú agendu v roku 2023

Správne, komplexné a prehľadné vedenie pokladničnej agendy vo verejnom sektore pre rok 2023.

Práca s pokladnicou je u každého subjektu citlivou záležitosťou, ktorú treba vykonávať vždy podľa platných právnych predpisov. Týka sa to aj organizácií verejného sektora, na ktorých potreby sa zameriame. Na webinári prejdeme problematické časti týkajúce sa hotovostných a bezhotovostných evidencií a vysvetlíme zmenu legislatívy pre rok 2023.

Miesto: Online

Termín: Štvrtok, 8. 6. 2023

Viac tu

Online seminár

Extrémistické a xenofóbne správanie v škole

Ako adekvátne reagovať na prejavy extrémistických a xenofóbnych názorov u detí pri zachovaní ducha demokracie v triede.

Extrémistické, rasistické a xenofóbne správanie mládeže je v súčasnej dobe veľkou hrozbou pre celú demokratickú spoločnosť. Škola je často bohužiaľ ideálnym miestom na prejavy tohto správania. Pedagógovia sú potom tí prví, ktorí musia čeliť týmto prejavom a hájiť krehkú demokraciu v triede a škole. Seminár pomôže pedagógom pracovať so zástancami extrémistických názorov a predchádzať konfliktným a konfrontačným situáciám.

Miesto: Online

Termín: Štvrtok, 8. 6. 2023

Viac tu

Online seminár

Etiketa a diplomatický protokol pre prácu asistentky

Aj vašu organizáciu môže navštíviť župan, veľvyslanec alebo prezident – a vy sa postaráte o to, aby všetko prebehlo úplne dokonale.

Na pozícii asistentky ste v prvej línii pri prijímaní návštev a organizácii stretnutí, ktoré môžu byť rôzneho charakteru a významnosti. Je potrebné byť pripravený aj na varianty vyžadujúce dodržanie diplomatického protokolu. Na seminári získate predovšetkým praktické skúsenosti spojené s menej bežnými, ale aj štandardnými pracovnými situáciami. Dozviete sa konkrétne informácie k oslovovaniu, titulom, prednostiam pri vstupe, obliekaní a stolovaní pri rôznych schôdzkach a spoločenských akciách.

Miesto: Online

Termín: Štvrtok, 8. 6. 2023

Viac tu

Online seminár

Ako komunikovať s podriadenými

Ako podať svoje požiadavky tak, aby boli zrozumiteľné a akceptovateľné pre cieľovú osobu.

Správna komunikácia je alfou a omegou pre to, aby sa vaši zamestnanci cítili  na pracovisku komfortne. Často dochádzka k nepochopeniu a k zbytočnému stresu na oboch stranách práve tým, že sa nesprávne komunikuje. Na webinári predstavíme na čo sa ako vedúci pracovník potrebujete zamerať, aby vaše požiadavky boli prijaté, zrozumiteľné a správne vykonané.

Miesto: Online

Termín: Utorok, 13. 6. 2023

Viac tu

Online seminár

Prevencia syndrómu vyhorenia pedagógov

Praktické návody, ako nepodľahnúť stresu pri práci v školstve.

Od pedagóga sa očakáva takmer nemožné: že bude výborne učiť, vnímať potreby žiakov, vychádzať s rodičmi, a to všetko úspešne vyladí s potrebami školy. V praxi pedagóg čelí nielen protichodným prianiam, ale aj silným emóciám. Od chronicky prežívaného stresu je k rozvoju syndrómu vyhorenia už len krok. Riaditeľom ukážeme, ako syndróm vyhorenia rozpoznať u svojich kolegov, učitelia získajú konkrétne návody, ako syndrómu vyhorenia v praxi čeliť.

Miesto: Online

Termín: Utorok, 13. 6. 2023

Viac tu

Online seminár

Interné smernice v organizácii

Povinné a odporúčané smernice a na čo si dať pozor pred kontrolou.

Smernice podliehajú osobitným pravidlám, ktoré sú následne predmetom kontroly. Viete, ktoré sú povinné a odporúčané smernice a čo všetko vyžaduje kontrola? Na webinári si vysvetlíme aktuálny súhrn potrebných smerníc, ich spôsob spracovania a vedenia. Kontrolór z praxe upozorní na časté praktické aj zbytočné formálne chyby a poskytne vzory do vašej praxe.

Miesto: Online

Termín: Streda, 14. 6. 2023

Viac tu

Online seminár

Ako vytvoriť a viesť IT dokumentáciu v organizácii

Riadne vedená dokumentácia IT procesov, softvéru a hardvéru je prevenciou pred kyberútokmi a prvým predpokladom akejkoľvek liečby.

Množiace sa útoky na rôzne subjekty ukazujú, že nešťastie nechodí po horách, ale po IT systémoch. Riadna evidencia IT postupov, procesov, zmlúv a počítačových licencií je kľúčová pre prežitie organizácie v kritickej situácii. Tou môžu byť nielen hackerské útoky, ale napríklad aj kontrola zaobchádzania s osobnými dátami podľa GDPR. Pozrieme sa tiež, ako sa do vedenia IT dokumentácie premietne nová smernica NIS2.

Miesto: Online

Termín: Streda, 14. 6. 2023

Viac tu

Online seminár

Správa registratúry v školách – archivovanie záznamov

Ako si urobiť poriadok v dokumentoch a splniť všetky zákonné povinnosti.

Práca s dokumentmi je najmenej obľúbenou, ale nevyhnutnou súčasťou každodenného života školy. Pritom musí vo všetkých fázach prebiehať v súlade s archívnou legislatívou aj s nariadením GDPR. Ukážeme vám, ako obeh dokumentov prispôsobiť prevádzkovým podmienkam školy tak, aby bol efektívny a zaberal čo najmenej času.

Miesto: Online

Termín: Štvrtok, 15. 6. 2023

Viac tu

Online seminár

Ako na problémy s pracovnou disciplínou zamestnancov

Najčastejšie problémy so zamestnancami a návod, ako ich správne riešiť.

Absencie a práca pod vplyvom alkoholu patria medzi najčastejšie porušenia pracovných povinností, ktoré končia často až na súde. Objavujú sa však aj sofistikovanejšie prehrešky, ako „presurfovanie“ pracovného času na internete či falšovanie dochádzky. Na seminári zistíte, aké sú vaše práva a ako riešiť tieto problémy efektívne a ideálne bez súdnych konaní.

Miesto: Online

Termín: Utorok, 20. 6. 2023

Viac tu

Online seminár

Vzory personálnej agendy pre organizácie verejného sektora

Pracovná náplň, pracovná zmluva, mzdový dekrét a ukončenie pracovného pomeru – vzory pre vašu prax.

Mnohé organizácie čelia problémom z dôvodu nejasných alebo neúplných pracovných zmlúv, nesprávne definovanej pracovnej náplne, nezrovnalostí v mzdových dekrétoch, či nesprávneho ukončenia pracovného pomeru. Tieto nejasnosti môžu viesť k právnym sporom, či pokutám zo strany úradov. Na praktickom webinári vám ponúkneme vzory dokumentov spolu s užitočnými tipmi pre vašu každodennú personálnu prácu.

Miesto: Online

Termín: Streda, 21. 6. 2023

Viac tu

Online seminár

PR komunikácia v krízovej situácii

Princípy dobre pripravenej krízovej komunikácie, alebo čo v citlivých situáciách funguje a čo škodí.

Kontaktov s verejnosťou pribúda geometrickým radom. Ide o viac kanálov, ktorými sa na vás valí viac problémov, alebo ide o príležitosť, ako nepríjemnosti efektívne vyriešiť? V krízovej situácii rozhoduje prvých 24 hodín verejného záujmu. Zodpovieme kľúčové otázky: kedy, kde a ako zverejniť problém. Čo hovoriť a čo nehovoriť. Ako si poradiť s nepríjemnými otázkami a ako sa stať lídrami príbehu, ktorý by sa inak rozvíjal proti nám.

Miesto: Online

Termín: Streda, 21. 6. 2023

Viac tu

Online seminár

Nástupníctvo vo firme - 7 kľúčov k odovzdaniu žezla

Ako správne vybrať a pripraviť nástupníka, aby mohol prevziať vrcholové vedenie bez otrasov.

Vrcholí doba, kedy porevoluční zakladatelia firiem a vedúci manažéri hľadajú cestu, ako vybrať a pripraviť svojho nástupcu a predať mu či jej riadenie spoločnosti. V každej organizácii ide o dlhodobý projekt, ktorý je potrebné premyslene pripraviť. Predstavíme vám osvedčené nástroje výberu a prípravy nástupníkov. Zameriame sa aj na spôsob komunikácie personálnych zmien vo vnútri aj mimo firmy.

Miesto: Online

Termín: Štvrtok, 22. 6. 2023

Viac tu

Online seminár

Vzory personálnej agendy pre školy

Vzory dokumentov pre úpravu pracovnoprávnych vzťahov špeciálne pre školy.

V rámci pracovnoprávnych vzťahov pedagogických, ale aj nepedagogických zamestnancov sa vyskytujú rôzne problémy, ktoré často vyplývajú zo zložitosti a špecifík školskej legislatívy. Na webinári sa zameriame na kľúčové problémy personálnej agendy pre školy a získate prehľad zákonných povinností, ako aj konkrétne vzory dokumentov do vašej praxe.

Miesto: Online

Termín: Štvrtok, 22. 6. 2023

Viac tu

Hore