Všetky vzdelávacie akcie - Seminaria

Menu

Online seminár

Zmeny v zákone o odpadoch – povinnosti pre rok 2022

Nová legislatíva a aktuálny prehľad povinností, ktoré sú kladené na organizácie v oblasti hospodárenia s odpadmi a obalmi.

Zákonné povinnosti v oblasti odpadov sa rýchlo menia a aktuálna legislatíva pre rok 2022 túto oblasť len rozšírila. Na seminári Vám predstavíme všetky dôležité zmeny, ktoré v odpadovom hospodárstve nastali. Získate prehľad povinností, ktoré musíte splniť a praktické odporúčania, aby ste sa vyhli vysokým finančným pokutám v prípade kontroly.

Miesto: Online

Termín: Utorok, 24. 5. 2022

Viac tu

Online seminár

Ako vytvoriť a viesť IT dokumentáciu v organizácii

Riadne vedená dokumentácia IT procesov, softvéru a hardvéru je prevenciou pred kyberútokmi a prvým predpokladom akejkoľvek liečby.

Množiace sa útoky na rôzne subjekty ukazujú, že nešťastie nechodí po horách, ale po IT systémoch. Riadna evidencia IT postupov, procesov, zmlúv a počítačových licencií je kľúčová pre prežitie organizácie v kritickej situácii. Tou môžu byť nielen hackerské útoky, ale aj náhly odchod IT manažéra, ktorý všetko know-how nosil, bohužiaľ, len vo svojej hlave, alebo aktuálna kontrola zaobchádzania s osobnými dátami podľa GDPR.

Miesto: Online

Termín: Streda, 1. 6. 2022

Viac tu

Online seminár

Požiarna ochrana v roku 2022 – ako obstáť pri kontrole

Ako obstáť pri kontrole Štátneho požiarneho dozoru a vyhnúť sa pokutám z neplnenia povinností.

Štátny požiarny dozor vzbudzuje značné obavy, ak sa objaví na vašom pracovisku. Preto je dôležité poznať právomoci a povinnosti jednotlivých zúčastnených strán. Na seminári Vám ukážeme, čo všetko je potrebné zabezpečiť na pracovisku – v objekte, aby ste obstáli pri kontrole a obišli bez sankcií. Predstavíme si aj najčastejšie zlyhania, ku ktorým dochádza v praxi, aby ste im mohli predísť

Miesto: Online

Termín: Utorok, 7. 6. 2022

Viac tu

Online seminár

LinkedIn pre personalistov - ako z neho vyťažiť maximum

Ako hľadať zamestnancov a ako prezentovať vašu organizáciu na najväčšej profesijnej sieti profesionálne.

Sociálna sieť LinkedIn je kľúčovým nástrojom pre vyhľadávanie kandidátov na kvalifikované pozície a pre komunikáciu s nimi. Naučte sa z LinkedIn vyťažiť maximum tým, že sa v ňom budete pohybovať správne, bezpečne a efektívne. Využite LinkedIn pre efektívny recruitment a budovanie image vašej firmy či organizácie ako atraktívneho zamestnávateľa.

Miesto: Online

Termín: Streda, 8. 6. 2022

Viac tu

Online seminár

Ako vytvoriť propagačné video pomocou telefónu

Aj amatérske video môže pôsobiť profesionálne, stačí poznať pár kameramanských a režisérskych trikov.

Nemusí byť vždy cieľom vytvoriť umelecké dielo, ale každý, kto pracuje v obchode, marketingu alebo PR, ocení znalosť pravidiel a tipov na tvorbu zrozumiteľného propagačného videa. Takého, ktoré zaujme a dá sa jednoducho vytvoriť pomocou chytrého telefónu. Aj malé rozdiely vo výbere záberu, kompozície a osvetlenia hrajú často zásadnú úlohu. Ponúkame vám odporúčania skúseného profíka, ktoré ľahko aplikujete v praxi.

Miesto: Online

Termín: Štvrtok, 9. 6. 2022

Viac tu

Online seminár

Kamerové systémy a monitoring pod tlakom GDPR

Povinnosti zamestnávateľov a prevádzkovateľov kamerových systémov vs. práva tých, ktorí sú monitorovaní.

Využívanie kamerových systémov je žiaduce najmä z bezpečnostných dôvodov, ale vždy je potrebné rešpektovať platné právne predpisy vrátane GDPR. Obzvlášť citlivý a rizikový je monitoring zamestnancov, a to nielen kamerovými systémami, ale aj ďalšími technickými spôsobmi. Na seminári si zhrnieme všetko podstatné pre legislatívne oprávnený, a pritom efektívny monitoring zamestnancov, ale aj návštevníkov budov.

Miesto: Online

Termín: Streda, 15. 6. 2022

Viac tu

Online seminár

Elektronický podpis, elektronická pečať a časová pečiatka

Praktické rady ako správne používať nástroje elektronickej komunikácie.

Pandémia Covidu 19 zvýraznila nevyhnutnosť organizácií verejnej správy používať elektronickú komunikáciu a správu dokumentov. Základom je detailná znalosť samotnej elektronickej komunikácie a používania certifikovaných elektronických overovacích prvkov ako je kvalifikovaný elektronický podpis, elektronická pečať a časová pečiatka. Overte si, či postupujete správne pri ich používaní, detekcii, kontrole, vyhodnotení a následnom dlhodobom zachovaní právnej platnosti.

Miesto: Online

Termín: Štvrtok, 23. 6. 2022

Viac tu

Hore