Všetky vzdelávacie akcie - Seminaria

Menu

Online seminár

Zásadné zmeny v účtovníctve od 1. 1. 2022

Nové povinnosti, elektronické účtovné záznamy, register účtovných závierok a mnoho ďalších noviniek pre budúci rok.

Veľká novela zákona o účtovníctve sa dotýka všetkých účtovných jednotiek na Slovensku. Aby ste od prvého dňa spĺňali všetky nové povinnosti a využívali všetky možnosti, ktoré vám zákon otvára, prihláste sa na náš seminár. Ukážeme vám, ako upraviť či nastaviť vaše účtovné procesy tak, aby ste ich dokázali úspešne a správne použiť v praxi.

Miesto: Online

Termín: Streda, 8. 12. 2021

Viac tu

Online seminár

Na čo si dať pozor pri kontrole z Úradu na ochranu osobných údajov

...alebo ako v zdraví prežiť kontrolu spracúvania osobných údajov vo vašej organizácii.

Každý prevádzkovateľ systému na spracovanie osobných údajov, od súkromných spoločností až po organizácie verejného sektora, riskuje v prípade kontroly spracúvania nemalé pokuty. Aby ste sa im vyhli, je potrebné nastaviť spracúvanie osobných údajov vo vašej prevádzke správne a zákonne, a vedieť to aj dokázať orgánu dozoru a kontroly. Ukážeme vám, ako na to.

Miesto: Online

Termín: Štvrtok, 9. 12. 2021

Viac tu

Online seminár

Ako na uzatváranie a ukončovanie pracovného pomeru v roku 2022

Povinnosti zamestnávateľov sa neustále menia – splňte si všetky z nich riadne a včas.

Zákonník práce patrí medzi zákony, ktoré sa neustále menia, a nebude tomu inak ani v roku 2022. Ukážeme vám, na čo si dať pozor, aby ste sa nestratili v pripravovaných zmenách a aby ste sa stihli včas pripraviť na splnenie všetkých nových povinností. Iba tak sa totiž dokážete vyhnúť zbytočným pokutám či ďalším sankciám zo strany kontrolných orgánov.

Miesto: Online

Termín: Streda, 15. 12. 2021

Viac tu

Hore