Všetky vzdelávacie akcie - Seminaria

Menu

Online seminár

Zmeny v zákone o odpadoch – povinnosti pre rok 2022

Nová legislatíva a aktuálny prehľad povinností, ktoré sú kladené na organizácie v oblasti hospodárenia s odpadmi a obalmi.

Zákonné povinnosti v oblasti odpadov sa rýchlo menia a aktuálna legislatíva pre rok 2022 túto oblasť len rozšírila. Na seminári Vám predstavíme všetky dôležité zmeny, ktoré v odpadovom hospodárstve nastali. Získate prehľad povinností, ktoré musíte splniť a praktické odporúčania, aby ste sa vyhli vysokým finančným pokutám v prípade kontroly.

Miesto: Online

Termín: Utorok, 24. 5. 2022

Viac tu

Online seminár

Požiarna ochrana v roku 2022 – ako obstáť pri kontrole

Ako obstáť pri kontrole Štátneho požiarneho dozoru a vyhnúť sa pokutám z neplnenia povinností.

Štátny požiarny dozor vzbudzuje značné obavy, ak sa objaví na vašom pracovisku. Preto je dôležité poznať právomoci a povinnosti jednotlivých zúčastnených strán. Na seminári Vám ukážeme, čo všetko je potrebné zabezpečiť na pracovisku – v objekte, aby ste obstáli pri kontrole a obišli bez sankcií. Predstavíme si aj najčastejšie zlyhania, ku ktorým dochádza v praxi, aby ste im mohli predísť

Miesto: Online

Termín: Utorok, 7. 6. 2022

Viac tu

Online seminár

Kamerové systémy a monitoring pod tlakom GDPR

Povinnosti zamestnávateľov a prevádzkovateľov kamerových systémov vs. práva tých, ktorí sú monitorovaní.

Využívanie kamerových systémov je žiaduce najmä z bezpečnostných dôvodov, ale vždy je potrebné rešpektovať platné právne predpisy vrátane GDPR. Obzvlášť citlivý a rizikový je monitoring zamestnancov, a to nielen kamerovými systémami, ale aj ďalšími technickými spôsobmi. Na seminári si zhrnieme všetko podstatné pre legislatívne oprávnený, a pritom efektívny monitoring zamestnancov, ale aj návštevníkov budov.

Miesto: Online

Termín: Streda, 15. 6. 2022

Viac tu

Hore