Všetky vzdelávacie akcie - Seminaria

Menu

Online seminár

Hygiena ako imperatív nového školského roka

Aktuálne hygienické opatrenia na školách, ako ich správne nastaviť a dodržiavať.

Pandémia koronavírusu drasticky zvýšila požiadavky a náklady na hygienické opatrenia nielen v súkromnom sektore, ale aj na školách – či už v triedach, spoločných priestoroch alebo v jedálňach. Nový delta variant navyše najviac prenášajú deti. Ukážeme Vám, ako viete zvýšiť hygienu v škole a akým spôsobom zaistiť informovanosť Vašich učiteľov, žiakov a nepedagogických zamestnancov tak, aby ste znížili riziko prenosu na minimum.

Miesto: Online

Termín: Štvrtok, 26. 8. 2021

Viac tu

Online seminár

Kamery a GDPR vo verejnom sektore

Prevádzkovanie kamerového systému – základné zásady a posúdenie vplyvu na ochranu osobných údajov.

Ak plánujete zaviesť alebo už prevádzkujete kamerový systém, iste ste sa stretli s mnohými povinnosťami prevádzkovateľa podľa Nariadenia na ochranu osobných údajov (GDPR), v ktorých môže byť ťažké sa vyznať. Na tomto seminári si ukážeme základné zásady prevádzkovania kamerového systému v zmysle ustanovení GDPR a zodpovieme Vaše otázky ohľadom Vášho konkrétneho kamerového systému.

Miesto: Online

Termín: Utorok, 31. 8. 2021

Viac tu

Online seminár

Ako nastaviť zamestnanecké benefity pre rok 2022

Vplyv benefitov v dobe globálnej pandémie na motivovanosť zamestnancov a ako s nimi pracovať.

Pracovný trh vykazuje v čase (ešte stále prebiehajúcej) pandémie výrazné zmeny. Vývoj situácie veľmi silno ovplyvňuje správanie ľudí, a tým pádom aj ich prístup k práci. Ukážeme si dáta o tom, ako sa vyvíja správanie zamestnancov dnes, aké očakávania a potreby možno predikovať pre nasledujúci rok a ako tieto dáta použiť pri nastavovaní motivačných politík na pracovisku pre rok 2022.

Miesto: Online

Termín: Streda, 8. 9. 2021

Viac tu

Online seminár

Školská jedáleň – kreatívne

Školská jedáleň nemusí byť strašiakom. Zorientujte sa s nami v normách a metodike a bude sa vám variť ľahšie a s úsmevom.

Neviete ako správne nakombinovať jedlá tak, aby boli chutné, vyvážené a ľahko sa pripravovali? Ako prispôsobiť jedálny lístok sezónne a ako nájsť kombinácie, ktoré sú pre deti zaujímavé, ale aj rentabilné pre vašu prevádzku? Pomôžeme vám s nastavením jedálneho lístku a naučíme vás kreatívne tipy a triky zo školskej jedálne.

Miesto: Online

Termín: 15. 9. 2021 - 16. 9. 2021

Viac tu

Online seminár

Ako sa vyhnúť chybám pri zverejňovaní zmlúv

Zverejňujte zmluvy správne, bez chýb a vyhnite sa zbytočným komplikáciám.

Zákonná povinnosť zverejňovania zmlúv môže na prvý pohľad pôsobiť jednoducho, no zahŕňa v sebe viacero úskalí, ktoré môžu pri nesprávnom postupe spôsobiť nemalé problémy. Zistite s nami, aké sú časté chyby pri zverejňovaní zmlúv, aké potenciálne riziká so sebou prinášajú a ako sa im možno jednoducho vyhnúť. Zverejňujte zmluvy správne a bez sankcií.

Miesto: Online

Termín: Štvrtok, 16. 9. 2021

Viac tu

Online kurz

Office 365 v škole nielen na online vyučovaní

Zorientujte sa v aplikáciách Office 365 a vyberte pre vyučovanie aj administratívu školy tie najvhodnejšie.

V súvislosti s pandémiou sa výrazne zvýšili skúsenosti škôl s aplikáciou Microsoft Teams. Tá je však len jednou z aplikácií Office 365, ktoré využívajú školy bezplatne. Online kurz ponúka výklad práce s ďalšími aplikáciami Office 365 a príklady využitia Microsoft Teams mimo online schôdzky.

Miesto: Online

Termín: 17. 9. 2021 - 22. 10. 2021

Viac tu

Hore