Všetky vzdelávacie akcie - Seminaria

Menu

Online kurz

ICT metodik pre smart školu

Ako pripraviť školu, pedagógov aj žiakov pomocou moderných technológií na výzvy dnešných dní aj 21. storočia.

Aktuálna situácia v školách kladie na pozíciu ICT koordinátora či metodika obrovské nároky, často presahujúce doterajšiu štandardnú náplň. Ak sa chcete všetkých požiadaviek zhostiť čo najlepšie, potom potrebujete ucelené a komplexné know-how. A práve preto je pre vás pripravený kurz nabitý praktickými skúsenosťami z českých aj zahraničných škôl.

Miesto: Online

Termín: 1. 11. 2021 - 13. 12. 2021

Viac tu

Online seminár

Zásadné zmeny v účtovníctve od 1. 1. 2022

Nové povinnosti, elektronické účtovné záznamy, register účtovných závierok a mnoho ďalších noviniek pre budúci rok.

Veľká novela zákona o účtovníctve sa dotýka všetkých účtovných jednotiek na Slovensku. Aby ste od prvého dňa spĺňali všetky nové povinnosti a využívali všetky možnosti, ktoré vám zákon otvára, prihláste sa na náš seminár. Ukážeme vám, ako upraviť či nastaviť vaše účtovné procesy tak, aby ste ich dokázali úspešne a správne použiť v praxi.

Miesto: Online

Termín: Streda, 8. 12. 2021

Viac tu

Online seminár

Na čo si dať pozor pri kontrole z Úradu na ochranu osobných údajov

...alebo ako v zdraví prežiť kontrolu spracúvania osobných údajov vo vašej organizácii.

Každý prevádzkovateľ systému na spracovanie osobných údajov, od súkromných spoločností až po organizácie verejného sektora, riskuje v prípade kontroly spracúvania nemalé pokuty. Aby ste sa im vyhli, je potrebné nastaviť spracúvanie osobných údajov vo vašej prevádzke správne a zákonne, a vedieť to aj dokázať orgánu dozoru a kontroly. Ukážeme vám, ako na to.

Miesto: Online

Termín: Štvrtok, 9. 12. 2021

Viac tu

Online seminár

Ako podpisovať elektronicky vo verejnom sektore

Podpisovanie kvalifikovaným podpisom nemusí byť jediný spôsob, ako právne záväzne podpisovať dokumenty na diaľku.

Podpisovanie v digitálnom svete je v dnešnej dobe takmer nevyhnutnosť. Podpis do pár sekúnd aj na opačných stranách Zemegule už viac nie je prekážkou. Ako sa dá podpisovať inak ako kvalifikovaným certifikátom s občianskym preukazom, a pritom právne záväzne? Práve na to vám dá odpoveď náš seminár.

Miesto: Online

Termín: Štvrtok, 9. 12. 2021

Viac tu

Online seminár

Ako na inkluzívne vzdelávanie v roku 2022

...alebo ako zaviesť, realizovať, či ďalej rozvíjať moderný a udržateľný systém inkluzívneho vzdelávania aj v nasledujúcom roku.

Inkluzívne vzdelávanie je na mnohých školách realitou, ktorú je možné ďalej systematicky a premyslene rozvíjať. Na iných sa uplatňujú aspoň niektoré inkluzívne princípy alebo pedagógovia a vedenie školy uvažujú nad ich zavedením. Ide však o tak komplexnú problematiku, že sa v nej často strácajú aj skúsení profesionáli. Preto si ukážeme, ako pristupovať k zavádzaniu proinkluzívnych opatrení tak, aby generovali pre všetkých len tie najlepšie výsledky.

Miesto: Online

Termín: Štvrtok, 9. 12. 2021

Viac tu

Online seminár

Ako hodnotiť žiakov tak, aby sa viac naučili

Nenechajte si sabotovať pedagogické úsilie nesprávnymi spôsobmi hodnotenia – ukážeme vám postupy, ktoré zlepšia výsledky vašich žiakov.

Hodnotenie je súčasť pedagogickej práce, ktorá sa týka doslova každého učiteľa – bez ohľadu na typ školy, vek žiakov, či vyučované predmety. Má obrovský vplyv na klímu v triede, motiváciu žiakov a na ich výchovno-vzdelávacie výsledky. Skoro by sa dalo povedať: „Ukážte mi, ako hodnotíte žiakov a ja vám poviem, akým ste učiteľom.“ Preberieme široké spektrum metód hodnotenia, rozoberieme ich výhody a nedostatky a ukážeme si príklady správnych a nesprávnych praktík.

Miesto: Online

Termín: 15. 12. 2021 - 16. 12. 2021

Viac tu

Online seminár

Ako na uzatváranie a ukončovanie pracovného pomeru v roku 2022

Povinnosti zamestnávateľov sa neustále menia – splňte si všetky z nich riadne a včas.

Zákonník práce patrí medzi zákony, ktoré sa neustále menia, a nebude tomu inak ani v roku 2022. Ukážeme vám, na čo si dať pozor, aby ste sa nestratili v pripravovaných zmenách a aby ste sa stihli včas pripraviť na splnenie všetkých nových povinností. Iba tak sa totiž dokážete vyhnúť zbytočným pokutám či ďalším sankciám zo strany kontrolných orgánov.

Miesto: Online

Termín: Streda, 15. 12. 2021

Viac tu

Online seminár

Ako vytvoriť a viesť IT dokumentáciu v organizácii

Poriadne vedená dokumentácia IT procesov, softvéru a hardvéru je prevenciou pred kyberútokmi a prvým predpokladom akejkoľvek liečby.

Množiace sa útoky na zdravotnícke zariadenia a ďalšie subjekty ukazujú, že nešťastie nechodí po horách, ale po IT systémoch. Riadna evidencia IT postupov, procesov, zmlúv a počítačových licencií je kľúčová pre prežitie organizácie v kritickej situácii. Tou môžu byť nielen hackerské útoky, ale aj náhly odchod IT manažéra, ktorý všetko know-how nosil, bohužiaľ, len vo svojej hlave, alebo aktuálna kontrola zaobchádzania s osobnými dátami podľa GDPR.

Miesto: Online

Termín: Štvrtok, 16. 12. 2021

Viac tu

Hore