Všetky vzdelávacie akcie - Seminaria

Menu

Online kurz

ICT metodik pre smart školu

Ako pripraviť školu, pedagógov aj žiakov pomocou moderných technológií na výzvy dnešných dní aj 21. storočia.

Aktuálna situácia v školách kladie na pozíciu ICT koordinátora či metodika obrovské nároky, často presahujúce doterajšiu štandardnú náplň. Ak sa chcete všetkých požiadaviek zhostiť čo najlepšie, potom potrebujete ucelené a komplexné know-how. A práve preto je pre vás pripravený kurz nabitý praktickými skúsenosťami z českých aj zahraničných škôl.

Miesto: Online

Termín: 29. 5. 2023 - 19. 6. 2023

Viac tu

Online seminár

Aby porady mali zmysel, alebo koniec frustrácie na poradách

Ako vylepšiť a zefektívniť porady v škole – dôrazom na tímovú spoluprácu a zodpovednosťou za výsledky.

Príliš často na poradách premárnime ich potenciál a svoj pracovný čas v neproduktívnych debatách, zaoberáme sa nepodstatnými záležitosťami, strácame sa v nelogickej štruktúre a nudíme sa pri prerokúvaní bodov, ktoré sa nás netýkajú. Ale nemusí to tak byť. Na seminári vám odovzdáme know-how, ako vo svojej riaditeľskej praxi uplatňovať čo najvhodnejšie prístupy, aby sa ľudia na poradách skutočne radili a dochádzali k tímovým a zmysluplným riešeniam.

Miesto: Online

Termín: Streda, 7. 6. 2023

Viac tu

Online seminár

Novela školského zákona v roku 2023

Významné zmeny, ktoré prináša novela školského zákona od 1. 9. 2023.

Veľká novela školského zákona, ktorá má nadobudnúť účinnosť od 1. 9. 2023 prináša podstatné zmeny týkajúce sa škôl s dopadom na ich činnosť. Zavádza sa mnoho nových prvkov, ktoré sa týkajú prijímania detí a žiakov do škôl, ich hodnotenia a tvorby školského kurikula. Výrazné zmeny sa dotknú prakticky každej školy. Na webinári vám expert na školstvo vysvetlí, čo sa zmení a aké povinnosti na vás čakajú.

Miesto: Online

Termín: Štvrtok, 8. 6. 2023

Viac tu

Online seminár

Extrémistické a xenofóbne správanie v škole

Ako adekvátne reagovať na prejavy extrémistických a xenofóbnych názorov u detí pri zachovaní ducha demokracie v triede.

Extrémistické, rasistické a xenofóbne správanie mládeže je v súčasnej dobe veľkou hrozbou pre celú demokratickú spoločnosť. Škola je často bohužiaľ ideálnym miestom na prejavy tohto správania. Pedagógovia sú potom tí prví, ktorí musia čeliť týmto prejavom a hájiť krehkú demokraciu v triede a škole. Seminár pomôže pedagógom pracovať so zástancami extrémistických názorov a predchádzať konfliktným a konfrontačným situáciám.

Miesto: Online

Termín: Štvrtok, 8. 6. 2023

Viac tu

Online seminár

Prevencia syndrómu vyhorenia pedagógov

Praktické návody, ako nepodľahnúť stresu pri práci v školstve.

Od pedagóga sa očakáva takmer nemožné: že bude výborne učiť, vnímať potreby žiakov, vychádzať s rodičmi, a to všetko úspešne vyladí s potrebami školy. V praxi pedagóg čelí nielen protichodným prianiam, ale aj silným emóciám. Od chronicky prežívaného stresu je k rozvoju syndrómu vyhorenia už len krok. Riaditeľom ukážeme, ako syndróm vyhorenia rozpoznať u svojich kolegov, učitelia získajú konkrétne návody, ako syndrómu vyhorenia v praxi čeliť.

Miesto: Online

Termín: Utorok, 13. 6. 2023

Viac tu

Online seminár

Interné smernice v organizácii

Povinné a odporúčané smernice a na čo si dať pozor pred kontrolou.

Smernice podliehajú osobitným pravidlám, ktoré sú následne predmetom kontroly. Viete, ktoré sú povinné a odporúčané smernice a čo všetko vyžaduje kontrola? Na webinári si vysvetlíme aktuálny súhrn potrebných smerníc, ich spôsob spracovania a vedenia. Kontrolór z praxe upozorní na časté praktické aj zbytočné formálne chyby a poskytne vzory do vašej praxe.

Miesto: Online

Termín: Streda, 14. 6. 2023

Viac tu

Online seminár

Ako vytvoriť a viesť IT dokumentáciu v organizácii

Riadne vedená dokumentácia IT procesov, softvéru a hardvéru je prevenciou pred kyberútokmi a prvým predpokladom akejkoľvek liečby.

Množiace sa útoky na rôzne subjekty ukazujú, že nešťastie nechodí po horách, ale po IT systémoch. Riadna evidencia IT postupov, procesov, zmlúv a počítačových licencií je kľúčová pre prežitie organizácie v kritickej situácii. Tou môžu byť nielen hackerské útoky, ale napríklad aj kontrola zaobchádzania s osobnými dátami podľa GDPR. Pozrieme sa tiež, ako sa do vedenia IT dokumentácie premietne nová smernica NIS2.

Miesto: Online

Termín: Streda, 14. 6. 2023

Viac tu

Online seminár

Správa registratúry v školách – archivovanie záznamov

Ako si urobiť poriadok v dokumentoch a splniť všetky zákonné povinnosti.

Práca s dokumentmi je najmenej obľúbenou, ale nevyhnutnou súčasťou každodenného života školy. Pritom musí vo všetkých fázach prebiehať v súlade s archívnou legislatívou aj s nariadením GDPR. Ukážeme vám, ako obeh dokumentov prispôsobiť prevádzkovým podmienkam školy tak, aby bol efektívny a zaberal čo najmenej času.

Miesto: Online

Termín: Štvrtok, 15. 6. 2023

Viac tu

Online seminár

Vzory personálnej agendy pre školy

Vzory dokumentov pre úpravu pracovnoprávnych vzťahov špeciálne pre školy.

V rámci pracovnoprávnych vzťahov pedagogických, ale aj nepedagogických zamestnancov sa vyskytujú rôzne problémy, ktoré často vyplývajú zo zložitosti a špecifík školskej legislatívy. Na webinári sa zameriame na kľúčové problémy personálnej agendy pre školy a získate prehľad zákonných povinností, ako aj konkrétne vzory dokumentov do vašej praxe.

Miesto: Online

Termín: Štvrtok, 22. 6. 2023

Viac tu

Online seminár

Ako na riadenie úloh a projektov s nástrojmi Microsoft 365

Tak toto sa zíde každému – objavte nástroje Microsoft 365 na sledovanie úloh a riadenie projektov.

Práca manažérov, ekonómov, ale aj asistentiek a podporného administratívneho personálu sa nezaobíde bez pravidelnej evidencie úloh a riadenia menších či väčších projektov. Málokto pritom tuší, že užitočné a efektívne nástroje má doslova pod nosom. Zoznámte sa s vybranými aplikáciami Microsoft 365 a využite naplno ich potenciál v oblasti úloh, plánovania a riadenia projektov.

Miesto: Online

Termín: Štvrtok, 29. 6. 2023

Viac tu

Online seminár

Ako riadiť IT projekt - pravidlá a špecifiká

Bežné projektové znalosti pre riadenie IT projektov nestačia. Osvojte si pravidlá a špecifiká pre tento typ projektov.

Týka sa to každej organizácie - všetci riešime celú radu IT projektov v oblasti HW a SW riešení alebo cloudových služieb. Na nesprávne riadených IT projektoch však možno utratiť zbytočné množstvo peňazí (zvyčajne úplne mimo rozpočet) a stráviť podstatne viac času, než je nutné. A výsledok často nezodpovedá očakávaniam, cene ani prácnosti. Existujú však metodiky a prístupy, ktoré boli vyvinuté práve pre riadenie IT projektov a môžu účinne pomôcť.

Miesto: Online

Termín: Streda, 12. 7. 2023

Viac tu

Online seminár

Školská jedáleň - kreatívne

Zorientujte sa v normách a metodike a bude sa vám variť ľahšie a s úsmevom.

Neviete, ako správne nakombinovať jedlá, aby boli chutné, vyvážené a ľahko pripraviteľné? Ako prispôsobiť jedálny lístok sezónne a ako nájsť kombinácie, ktoré sú pre deti zaujímavé a zároveň rentabilné pre vašu prevádzku? Pomôžeme vám s nastavením jedálneho lístku a spoznáte kreatívne tipy a triky zo školskej jedálne.

Miesto: Online

Termín: Štvrtok, 7. 9. 2023

Viac tu

Online seminár

Novela školského zákona v roku 2023

Významné zmeny, ktoré prináša novela školského zákona od 1. 9. 2023.

Veľká novela školského zákona, ktorá je účinná od 1. 9. 2023 prináša podstatné zmeny týkajúce sa škôl s dopadom na ich činnosť. Zavádza sa mnoho nových prvkov, ktoré sa týkajú prijímania detí a žiakov do škôl, ich hodnotenia a tvorby školského kurikula. Výrazné zmeny sa dotknú prakticky každej školy. Na webinári vám expert na školstvo vysvetlí, čo sa zmení a aké povinnosti na vás čakajú.

Miesto: Online

Termín: Štvrtok, 14. 9. 2023

Viac tu

Online seminár

Pracovný čas a evidencia dochádzky v škole

Sprievodca nastavenia pracovného času v školstve u pedagogických a nepedagogických zamestnancov.

Riadenie pracovného času zamestnancov v školstve má svoje špecifiká definované legislatívou a tiež kultúrou, ktorá v školstve prevláda. Je potrebné rešpektovať legislatívne požiadavky a zároveň zohľadniť praktické dôsledky na chod školy. Navyše, evidencia pracovného času sa líši u pedagogických a nepedagogických pracovníkov. Na webinári vám ponúkneme odporúčania a množstvo príkladov z praxe.

Miesto: Online

Termín: Utorok, 19. 9. 2023

Viac tu

Hore