Všetky vzdelávacie akcie - Seminaria

Menu

Online kurz

Office 365 v škole nielen na online vyučovaní

Zorientujte sa v aplikáciách Office 365 a vyberte pre vyučovanie aj administratívu školy tie najvhodnejšie.

V súvislosti s pandémiou sa výrazne zvýšili skúsenosti škôl s aplikáciou Microsoft Teams. Tá je však len jednou z aplikácií Office 365, ktoré využívajú školy bezplatne. Online kurz ponúka výklad práce s ďalšími aplikáciami Office 365 a príklady využitia Microsoft Teams mimo online schôdzky.

Miesto: Online

Termín: 17. 9. 2021 - 22. 10. 2021

Viac tu

Online seminár

Kyberšikana v internetovom svete detí

Nevhodné správanie na internete ohrozuje najmä deti – chráňte ich pred tým, aby sa stali obeťami šikanovania.

O kyberšikane má mnoho ľudí chybnú predstavu. Bežným sa pritom stáva zdieľanie „zábavných“ videí so zraňujúcim obsahom, ale aj ďalšie formy šikany, ktoré si deti často ani neuvedomujú. Základom je preto vedieť, čo kyberšikana je, ako sa jej dá predchádzať, ale aj to, ako riešiť už vzniknuté situácie. Na našom seminári Vám ukážeme, ako na to.

Miesto: Online

Termín: 29. 9. 2021 - 30. 9. 2021

Viac tu

Online seminár

Právne minimum pre riaditeľky materských škôl

Ako riaditeľky máte právnych povinností naozaj až nad hlavu – ponúkame Vám oporu pri riešení celej rady situácií zo života MŠ.

Ako riaditeľka materskej školy nesiete na pleciach naozaj ťažký a rôznorodý balík povinností, v ktorých môže byť ťažké sa vôbec len zorientovať. Poskytneme Vám prehľad aktuálnej legislatívy, týkajúcej sa MŠ. Ponúkneme Vám tiež návody na riešenie najčastejších problémov z oblasti školského, rodinného aj pracovného práva, ktoré budete môcť ihneď využiť vo svojej praxi.

Miesto: Online

Termín: Štvrtok, 30. 9. 2021

Viac tu

Online seminár

Efektívne využitie Excelu v účtovnej praxi

Účtovníci a Excel patrí neodmysliteľne k sebe. Zoznámte sa s užitočnými nástrojmi pre vašu každodennú prax.

Ako vybrať v Excele z ponúkaných funkcií a výpočtov tie najužitočnejšie pre vašu účtovnú a ekonomickú prax? Zoznámime vás s rôznymi typmi účtovných a ekonomických výpočtov, poradíme, ako spracovávať a vyhodnocovať veľké objemy dát, ako ich analyzovať a tvoriť sofistikované štruktúrované prehľady a modely, ktoré ocení vedenie vašej firmy.

Miesto: Online

Termín: Utorok, 5. 10. 2021

Viac tu

Online seminár

Ako na revízie technických zariadení v organizácii

...aby všetky vaše zariadenia boli stále rovnako spoľahlivé, bezpečné a použiteľné.

Vyhradené technické zariadenia si vyžadujú neustálu pozornosť a údržbu, inak sa z nich namiesto významných pomocníkov stávajú zdroje ohrozenia zdravia či majetku. Všetkým zariadeniam, či už elektrickým, plynovým, tlakovým alebo zdvíhacím, je preto potrebné venovať rovnakú mieru pozornosti. Ukážeme vám, ako sa nestratiť vo vašich povinnostiach a ako úspešne zvládnuť všetky predpísané kontroly a skúšky.

Miesto: Online

Termín: Štvrtok, 7. 10. 2021

Viac tu

Online seminár

Ako zostaviť zdravý jedálniček v podmienkach školskej jedálne

Vyvážená strava znamená pripraviť deťom nielen zdravý a chutný obed, ale aj ostatné jedlá dňa, či už ide o desiatu alebo olovrant.

Ponúkať denne na desiatu a olovrant variácie na tému „chlieb s maslom“ je nielen fádne, ale aj málo výživné. Ukážeme vám, ako pripraviť pestrú a časovo nenáročnú desiatu či olovrant, ktoré zaujmú nielen deti, ale aj ostatných zamestnancov vašej školy.

Miesto: Online

Termín: Štvrtok, 21. 10. 2021

Viac tu

Online seminár

Zamestnávanie cudzincov v praxi – zákony vs. realita

...alebo ako sa nestratiť v problematike zamestnávania cudzích štátnych občanov.

Chyby v oblasti zamestnávania cudzincov môžu viesť k pokutám za nelegálne zamestnávanie, ale aj k trestnoprávnym následkom. Ukážeme vám preto najčastejšie chyby, ktorých sa dopúšťajú zamestnávatelia v tejto oblasti a návody, ako sa im vyhnúť. Tiež porovnáme abstraktné znenie zákonov s ich aplikáciou v skutočnom svete a na praktických príkladoch vám predstavíme konkrétne riešenia problémov, s ktorými sa ako zamestnávatelia bežne stretávate.

Miesto: Online

Termín: Streda, 27. 10. 2021

Viac tu

Online seminár

Aktuálne otázky spracúvania osobných údajov na školách

Aplikačné problémy a rozhodovacia činnosť dozorných orgánov pri spracúvaní osobných údajov podľa nariadenia GDPR v školstve.

Problematika spracúvania osobných údajov sa neustále vyvíja, k čomu prispieva aj rozhodovanie dozorných orgánov. Prevedieme vás aktuálnymi aplikačnými problémami pri spracúvaní OÚ na základných a stredných školách a predstavíme vám relevantné rozhodnutia dozorných orgánov. Poskytneme vám analýzu najčastejšie sa vyskytujúcich problémov a navrhneme vám ich praktické riešenia.

Miesto: Online

Termín: Štvrtok, 28. 10. 2021

Viac tu

Online kurz

ICT metodik pre smart školu

Ako pripraviť školu, pedagógov aj žiakov pomocou moderných technológií na výzvy dnešných dní aj 21. storočia.

Aktuálna situácia v školách kladie na pozíciu ICT koordinátora či metodika obrovské nároky, často presahujúce doterajšiu štandardnú náplň. Ak sa chcete všetkých požiadaviek zhostiť čo najlepšie, potom potrebujete ucelené a komplexné know-how. A práve preto je pre vás pripravený kurz nabitý praktickými skúsenosťami z českých aj zahraničných škôl.

Miesto: Online

Termín: 1. 11. 2021 - 13. 12. 2021

Viac tu

Online seminár

Povinnosti v oblasti BOZP a PO v školskom prostredí

Bezpečnosť pri práci a výučbe aktuálne a pre rok 2022 – ako úrazom a požiarom predchádzať a nie ich riešiť.

Pripraviť deťom, žiakom a študentom bezpečné prostredie na ich výchovu a vzdelávanie je rovnako dôležité, ako obsah výučby. Bezpečnosť a požiarna ochrana sa však netýkajú len žiakov, ale aj zamestnancov školy, rodičov, či iných návštevníkov. Ukážeme vám, čo všetko je v školskom prostredí v roku 2022 potrebné zabezpečiť, aby ste nielen splnili formálne požiadavky na bezpečnosť, ale aby ste v prvom rade zabránili zbytočným zraneniam či škodám.

Miesto: Online

Termín: Streda, 10. 11. 2021

Viac tu

Hore