Menu

Kto sme

Seminaria je skupina profesionálov, ktorých spája presvedčenie, že pre rozvoj súkromných spoločností a organizácií verejného sektora je kľúčové vzdelávanie manažérov. Vďaka kvalitnému manažérskemu vzdelávaniu sa môžu posúvať dopredu jednotlivci, firmy, organizácie a tým aj celá spoločnosť.

Na našich online seminároch, konferenciách a vzdelávacích kurzoch sa stretnete s minimom šedej teórie. O to viac vám ponúkneme praktických informácií a využiteľných nástrojov na riešenie konkrétnych výziev, s ktorými sa ako manažéri na svojich pozíciách stretávate. 

Výber niektorých klientov našich vzdelávacích programov nájdete tu

Máme k dispozícii okruh viac ako stopäťdesiatich kvalifikovaných školiteľov, lektorov a odborníkov, ktorí vám radi ponúknu svoje vedomosti. Aj preto je naším mottom „Vedomosti pre rozvoj“.

Teším sa na vás pri niektorej z našich vzdelávacích akcií.

Poledňák na web


Mgr. Petr Poledňák, MBA
konateľ spoločnosti
                    

Hore