Všetky vzdelávacie akcie - Seminaria

Menu

Online kurz

Manažér kybernetickej bezpečnosti

IT bezpečnosť nie je o systémoch, ale o správnom nastavení procesov, riadne vedenej dokumentácii a riadení rizík.

Kybernetické útoky na zdravotnícke a ďalšie subjekty preukázali, že nielen verejné inštitúcie, ale ani firmy nie sú dostatočne chránené proti útokom, ktorých počty každoročne narastajú. Zavírené siete, blokované počítače, žiadosti o výkupné sú výsledkom podcenenia rizík a nedostatočného nastavenia úrovne zabezpečenia. Presvedčíme vás, že môžete významne zapracovať na IT bezpečnosti vašej organizácie bez veľkých nákladov a investícií.

Miesto: Online

Termín: 7. 4. 2022 - 17. 5. 2022

Viac tu

Online kurz

Podnikové financie pre neekonomických manažérov

Síce ste nevyštudovali ekonomickú školu, ale potrebujete rozumieť tomu, o čom hovorí váš finančný riaditeľ.

Ste šéfom firmy alebo manažérom nefinančného úseku a cítite deficit vedomostí v podnikových financiách? Áno, neštudovali ste predsa ekonómiu. A preto si nie ste istí pri jednotlivých ekonomických a finančných pojmoch. Nevadí! Práve na tomto kurze si vytvoríte ucelený prehľad o troch pilieroch podnikovej ekonomiky – výkaze ziskov a strát, súvahe a výkaze o finančných tokoch. Pochopíte nielen súvislosti medzi nimi, ale aj to, čo všetko z nich možno zistiť o finančnom zdraví firmy.

Miesto: Online

Termín: 22. 4. 2022 - 3. 6. 2022

Viac tu

Online seminár

Zmeny v zákone o odpadoch – povinnosti pre rok 2022

Nová legislatíva a aktuálny prehľad povinností, ktoré sú kladené na organizácie v oblasti hospodárenia s odpadmi a obalmi.

Zákonné povinnosti v oblasti odpadov sa rýchlo menia a aktuálna legislatíva pre rok 2022 túto oblasť len rozšírila. Na seminári Vám predstavíme všetky dôležité zmeny, ktoré v odpadovom hospodárstve nastali. Získate prehľad povinností, ktoré musíte splniť a praktické odporúčania, aby ste sa vyhli vysokým finančným pokutám v prípade kontroly.

Miesto: Online

Termín: Utorok, 24. 5. 2022

Viac tu

Online kurz

Špecialista logistiky

Perfektne zvládnuté riadenie materiálových a informačných tokov ako významná konkurenčná výhoda pre vašu spoločnosť.

V globálnej ekonomike hrá logistika zásadnú úlohu. Jej nastavenie vo firme určuje z veľkej časti jej konkurencieschopnosť. Preprava, skladovanie, manipulácia a ďalšie logistické procesy musia nielen perfektne fungovať, ale musia tiež byť čo najefektívnejšie. Aj vy môžete minimalizovať činnosti neprinášajúce hodnotu, aj u vás je možné procesy zjednodušiť a tým nájsť nečakané úspory. Ako na to, zistíte na tomto kurze.

Miesto: Online

Termín: 25. 5. 2022 - 27. 5. 2022

Viac tu

Online seminár

Kalkulácia výrobných nákladov vedomostne

Ako zisťovať, spracovávať a využívať informácie o nákladoch produktov a zákaziek.

Rozhodne nie každá kalkulácia, zostavená s najlepšími úmyslami finančným manažérom – ekonómom, je užitočná. Výrobní riaditelia majú totiž svoje nákladové čísla a ešte iné čísla má riaditeľ obchodu, ktorý potrebuje stanoviť konečnú predajnú cenu. Ktoré čísla sú tie správne, kto ich má vo firme mať a kto to má vedieť spočítať? Ako teda správne vypočítať výrobné náklady? Ponúkame odporúčania správneho postupu.

Miesto: Online

Termín: Štvrtok, 26. 5. 2022

Viac tu

Online kurz

Microsoft Project – chytré riadenie projektu

Osvojte si plánovanie a riadenie projektov s Microsoft Project – dostupným a užívateľsky prívetivým softvérom.

Realizujete projekty, ktoré vyžadujú veľkú mieru komplexného a flexibilného riadenia? Potom si určite kladiete otázku, ako vhodne vizualizovať úlohy projektu, ako sledovať plnenie čiastkových termínov, konečného termínu a ako strážiť dodržanie plánovaných nákladov. Microsoft Project je najrozšírenejší softvér na riadenie a plánovanie projektov a všetky tieto otázky vám pomôže vyriešiť. Stačí len vedieť ako.

Miesto: Online

Termín: 27. 5. 2022 - 24. 6. 2022

Viac tu

Online seminár

Ako vytvoriť a viesť IT dokumentáciu v organizácii

Riadne vedená dokumentácia IT procesov, softvéru a hardvéru je prevenciou pred kyberútokmi a prvým predpokladom akejkoľvek liečby.

Množiace sa útoky na rôzne subjekty ukazujú, že nešťastie nechodí po horách, ale po IT systémoch. Riadna evidencia IT postupov, procesov, zmlúv a počítačových licencií je kľúčová pre prežitie organizácie v kritickej situácii. Tou môžu byť nielen hackerské útoky, ale aj náhly odchod IT manažéra, ktorý všetko know-how nosil, bohužiaľ, len vo svojej hlave, alebo aktuálna kontrola zaobchádzania s osobnými dátami podľa GDPR.

Miesto: Online

Termín: Streda, 1. 6. 2022

Viac tu

Online seminár

Ako oceniť podnik

Nástroje na ocenenie podniku sa vám budú hodiť či už v prípade predaja podniku alebo v prípade akvizície inej firmy.

Budete predávať firmu, alebo sa naopak chystáte na kúpu? Potom si potrebujete stanoviť hodnotu podniku. Predstavíme vám dôležité nástroje využívané na oceňovanie podniku, ukážeme si aj príklady dobrej praxe a upozorníme vás na "detaily, v ktorých sa skrýva diabol". Pretože aj tu platí, že o peniaze ide až v prvom rade.

Miesto: Online

Termín: Štvrtok, 2. 6. 2022

Viac tu

Online seminár

Požiarna ochrana v roku 2022 – ako obstáť pri kontrole

Ako obstáť pri kontrole Štátneho požiarneho dozoru a vyhnúť sa pokutám z neplnenia povinností.

Štátny požiarny dozor vzbudzuje značné obavy, ak sa objaví na vašom pracovisku. Preto je dôležité poznať právomoci a povinnosti jednotlivých zúčastnených strán. Na seminári Vám ukážeme, čo všetko je potrebné zabezpečiť na pracovisku – v objekte, aby ste obstáli pri kontrole a obišli bez sankcií. Predstavíme si aj najčastejšie zlyhania, ku ktorým dochádza v praxi, aby ste im mohli predísť

Miesto: Online

Termín: Utorok, 7. 6. 2022

Viac tu

Online seminár

LinkedIn pre personalistov - ako z neho vyťažiť maximum

Ako hľadať zamestnancov a ako prezentovať vašu organizáciu na najväčšej profesijnej sieti profesionálne.

Sociálna sieť LinkedIn je kľúčovým nástrojom pre vyhľadávanie kandidátov na kvalifikované pozície a pre komunikáciu s nimi. Naučte sa z LinkedIn vyťažiť maximum tým, že sa v ňom budete pohybovať správne, bezpečne a efektívne. Využite LinkedIn pre efektívny recruitment a budovanie image vašej firmy či organizácie ako atraktívneho zamestnávateľa.

Miesto: Online

Termín: Streda, 8. 6. 2022

Viac tu

Online seminár

Ako vytvoriť propagačné video pomocou telefónu

Aj amatérske video môže pôsobiť profesionálne, stačí poznať pár kameramanských a režisérskych trikov.

Nemusí byť vždy cieľom vytvoriť umelecké dielo, ale každý, kto pracuje v obchode, marketingu alebo PR, ocení znalosť pravidiel a tipov na tvorbu zrozumiteľného propagačného videa. Takého, ktoré zaujme a dá sa jednoducho vytvoriť pomocou chytrého telefónu. Aj malé rozdiely vo výbere záberu, kompozície a osvetlenia hrajú často zásadnú úlohu. Ponúkame vám odporúčania skúseného profíka, ktoré ľahko aplikujete v praxi.

Miesto: Online

Termín: Štvrtok, 9. 6. 2022

Viac tu

Online seminár

Kamerové systémy a monitoring pod tlakom GDPR

Povinnosti zamestnávateľov a prevádzkovateľov kamerových systémov vs. práva tých, ktorí sú monitorovaní.

Využívanie kamerových systémov je žiaduce najmä z bezpečnostných dôvodov, ale vždy je potrebné rešpektovať platné právne predpisy vrátane GDPR. Obzvlášť citlivý a rizikový je monitoring zamestnancov, a to nielen kamerovými systémami, ale aj ďalšími technickými spôsobmi. Na seminári si zhrnieme všetko podstatné pre legislatívne oprávnený, a pritom efektívny monitoring zamestnancov, ale aj návštevníkov budov.

Miesto: Online

Termín: Streda, 15. 6. 2022

Viac tu

Online seminár

Ako riadiť zásoby profesionálne

Zvládnuté riadenie materiálových a informačných tokov zásob v sklade je vašou konkurenčnou výhodou.

Bez kvalitného riadenia zásob sa nezaobíde žiaden výrobný ani obchodný podnik a pre e-shopy je logistika zásob priam kľúčová. Navyše majú náklady spojené so zásobami priamy vplyv na maržu a zisk. Ponúkame vám prehľadnú orientáciu v problematike riadenia zásob vrátane ich finančných aspektov a poskytneme praktické návody na základe mnohých ilustratívnych príkladov.

Miesto: Online

Termín: Utorok, 21. 6. 2022

Viac tu

Online seminár

Transferové ceny v roku 2022

Ako správne nastaviť transferové ceny a pripraviť sa na ich kontrolu finančnou správou.

Nie sú to len nadnárodné spoločnosti so svojimi slovenskými pobočkami, ktoré sú v hľadáčiku finančnej správy. Sú to aj čisto domáce firmy so svojimi dcérskymi spoločnosťami, prevádzkami či odštepnými závodmi. Tých všetkých sa týka agenda prevodných cien. Ukážeme vám, ako transferové ceny správne nastaviť a ako k nim spracovať dokumentáciu vrátane zahrnutia aktuálnych legislatívnych požiadaviek.

Miesto: Online

Termín: Utorok, 21. 6. 2022

Viac tu

Online kurz

Efektívna správa nehnuteľností – facility management

Profesionálny facility management zvládnete za štyri týždne.

Nekompetentné riadenie prevádzky nehnuteľností prináša zbytočné náklady a blokuje kvalitný chod firiem, úradov a ďalších organizácií. Už dávno nejde o bežnú správu budov – profesionálny facility manažér riadi, plánuje, kontroluje a priebežne zvyšuje komfort užívateľov a hodnotu nehnuteľnosti pri zohľadňovaní najekonomickejších riešení.

Miesto: Online

Termín: 27. 6. 2022 - 11. 7. 2022

Viac tu

Online seminár

Najčastejšie chyby pri IT zmluvách

Vyhnite sa chybám a finančnému riziku pri uzatváraní zmlúv na nákup softvéru, na licencovanie, cloud služby a na servisnú podporu.

Zavádzate nový informačný či zákaznícky systém, spúšťate nový web alebo vstupujete do cloudu? Je dobré vedieť, že zmluvné a finančné riziká IT zmlúv sú vysoké. IT dodávatelia majú nielen obsiahle know-how, ale aj jednostranné verzie vlastných zmlúv, ktoré vám predložia na podpis. Zoznámte sa s pravidlami a štruktúrou týchto zmlúv a vyhnite sa pri ich uzatváraní chybám, ktoré sa môžu nepríjemne a často nenávratne predražiť.

Miesto: Online

Termín: Utorok, 28. 6. 2022

Viac tu

Online kurz

Obchodná terminológia v angličtine

Pre tých, ktorí sa potrebujú dohodnúť na obchodných online stretnutiach, osobných rokovaniach a potrebujú jazykovo správne prezentácie.

Angličtina je v obchodnom prostredí považovaná takmer za samozrejmosť. Dnešná online komunikácia je ešte náročnejšia ako osobné stretnutia, pretože ľahko odhalí medzery v anglickej obchodnej terminológii ešte nemilosrdnejšie než osobné rokovania. Ak sa chcete pri obchodných rokovaniach v angličtine cítiť komfortne, potrebujete nielen znalosť správnej slovnej zásoby a idiómov, ale aj komunikačné zvyky.

Miesto: Online

Termín: 29. 6. 2022 - 1. 7. 2022

Viac tu

Hore