Všetky vzdelávacie akcie - Seminaria

Menu

Online kurz

Prierez Microsoft 365

Zorientujte sa v 13 aplikáciách Microsoft 365 (Office 365) a využívajte ich naplno.

Ak vlastníte licenciu Microsoft 365 (predtým Office 365), máte k dispozícii obrovské množstvo aplikácií, ktoré spolu komunikujú, fungujú a sú tak schopné uľahčiť prácu a kooperáciu celého firemného tímu, obzvlášť v dnešnej dobe vzdialenej online spolupráce. V rámci  kurzu pochopíte súvislosti medzi všetkými 13 aplikáciami a získané znalosti môžete využiť ako odrazový mostík pre ďalšie efektívnejšie využite svojej licencie Microsoft 365.

Miesto: Online

Termín: 27. 1. 2023 - 10. 3. 2023

Viac tu

Online kurz

Profesionálny asistent/ka riaditeľa

Aká silná má byť pravá ruka Vášho sekretariátu.

Asistentka (office manažér či sekretárka) je prevodovou pákou medzi riaditeľom na jednej strane, zamestnancami firmy na strane druhej a dodávateľmi či zákazníkmi na strane tretej. Poskytnite tejto svojej pravej ruke profi nástroje, ktoré jej dodajú istotu v bežných aj neštandardných situáciách. Váš asistent či asistentka na kurze získa návody, ako triediť a priorizovať množstvo úloh, komunikovať naprieč firmou aj s klientmi a nepodľahnúť stresu. A to všetko za podpory šikovných SW nástrojov.

Miesto: Online

Termín: 27. 1. 2023 - 24. 2. 2023

Viac tu

Online seminár

Objavte čaro kontingenčných tabuliek a grafov

Naučte sa triediť a analyzovať informácie uložené v tabuľkách Excelu efektívne.

Kontingenčné tabuľky a grafy predstavujú jeden z najmocnejších nástrojov na účinnú analýzu a triedenie veľkého množstva dát. Stačí mať k dispozícii jednu alebo viac databázových tabuliek, nastaviť niekoľko parametrov a žasnúť nad výsledkami, ktoré by ste inak získali oveľa zložitejšou cestou. Prehľadne vás zoznámime s možnosťami týchto excelových funkcií.

Miesto: Online

Termín: Streda, 8. 2. 2023

Viac tu

Online seminár

Digitalizácia účtovníctva v teórii a v praxi

Ako presunúť účtovníctvo do digitálnej podoby a príklady digitalizácie v praxi.

Novela zákona o účtovníctve prináša nové prvky pre spracovanie dokladov do účtovníctva s podporou digitalizácie a automatizácie účtovných procesov. Stanovuje základné princípy pre zavedenie online účtovnej kancelárie, ale tiež požiadavky pre transformáciu účtovných záznamov z listinnej podoby do elektronickej podoby, vrátane archívu. Na webinári vám poradíme ako celý proces digitalizácie zvládnuť.

Miesto: Online

Termín: Utorok, 14. 2. 2023

Viac tu

Online seminár

Ako pochopiť výkaz ziskov a strát – pre neekonómov

Aj keď ste nevyštudovali ekonomickú školu, napriek tomu je potrebné vedieť sa orientovať vo výsledovke – základnom dokumente každej firmy.

Ste riaditeľ, majiteľ, štatutár alebo manažér na neekonomickej pozícii a radi by ste sa naučili dokonale čítať vo výkaze ziskov a strát (tzv. výsledovke) spoločnosti? Z výkazu ziskov a strát zistíte všetko o výkone a ziskovosti spoločnosti, a to nielen vlastnej, ale aj obchodných partnerov, dodávateľov či konkurentov. Zameriame sa na pochopenie logiky výsledovky, na význam jednotlivých riadkov, stĺpcov a na súvislosti medzi nimi.

Miesto: Online

Termín: Štvrtok, 16. 2. 2023

Viac tu

Online seminár

Ako správne nastaviť provízny systém pre obchodníkov

Provízia ako nástroj podpory motivácie a stability vášho obchodného tímu.

Odmeňovanie obchodníkov je vždy náročnou disciplínou. Provízny systém, ktorý bude motivovať k predaju a bude zároveň stabilizovať obchodný tím, je kritickou súčasťou riadenia obchodníkov. Rovnako ako nastavenie transparentných a objektívnych cieľov a ich vyhodnocovanie. Ukážeme vám, ako nastaviť systém odmeňovania tak, aby vaši obchodníci boli skutočne motivovaní a vykazovali žiadúce výsledky.

Miesto: Online

Termín: Štvrtok, 23. 2. 2023

Viac tu

Online seminár

Osobný spis zamestnanca

Aké informácie môže zamestnávateľ od zamestnanca požadovať a ako s nimi zaobchádzať z pohľadu zákona.

Osobný spis zamestnanca je základom personálnej dokumentácie, ktorá sa vedie počas celého životného cyklu každého zamestnanca. Pre správne vedenie osobného spisu je potrebné poznať mnoho pravidiel a povinností, ako nakladať s týmito citlivými údajmi. Na webinári si osvojíte zásadné požiadavky, aby ste postupovali účinne a zároveň v súlade s právnymi predpismi.

Miesto: Online

Termín: Štvrtok, 23. 2. 2023

Viac tu

Online seminár

Nakladanie s chemickými látkami v roku 2023

Aktuálny prehľad nárokov na firmy – ako správne používať, skladovať a likvidovať chemické látky a zmesi.

Problematika nakladania s chemickými látkami podlieha celému radu predpisov z oblasti bezpečnosti, ochrany ŽP a posudzovania rizík. Získajte ucelený prehľad o aktuálnych zákonných povinnostiach v oblasti používania, skladovania a likvidácie chemických látok a zmesí a vyhnite sa možným sankciám zo strany kontrolných orgánov.

Miesto: Online

Termín: Utorok, 28. 2. 2023

Viac tu

Online seminár

Príprava žiadosti o eurofondy – prehľadne a ucelene

Ako napísať kvalitný projekt na čerpanie eurofondov v novom Programovom období (2021 – 2027).

Slovensko má k dispozícii dostatočný objem európskych štrukturálnych a investičných fondov, avšak má problém s ich čerpaním. Flexibilnejšia administratíva a kvalitnejšie projekty by pomohli tento problém riešiť. Príprava kvalitných projektov je vo vašich rukách. Na webinári vás oboznámime s dôležitými postupmi pri príprave projektu pre získanie dotácie z eurofondov v novom programovom období.

Miesto: Online

Termín: Streda, 1. 3. 2023

Viac tu

Online seminár

Google Analytics 4 – webová analytika po novom od 1. 7. 2023

Pripravte sa na revolúciu vo webovej analytike, ktorú prináša Google Analytics 4.

Koniec súčasnej verzie Google Analytics sa blíži. Už od 1. júla 2023 budú dáta o návštevách prúdiť iba do novej verzie s názvom Google Analytics 4, ktorá je výrazne odlišná. Ukážeme, ako využiť potenciál GA4 a prepojiť ho s ďalšími webovými analytickými nástrojmi pre lepšie pochopenie potrieb zákazníkov. Poskytneme dostatočný priestor na diskusiu a vaše otázky, všetko doplníme aj mnohými návodnými príkladmi.

Miesto: Online

Termín: Štvrtok, 2. 3. 2023

Viac tu

Online kurz

Ekonomika výrobnej prevádzky

Princípy ekonomického fungovania výrobného podniku prehľadne a zrozumiteľne.

Ekonomické princípy vo výrobných prevádzkach majú svoje špecifiká. Navyše často existujú bariéry neporozumenia medzi ekonomickým úsekom na jednej strane a výrobno-technickým vedením firmy na strane druhej. Počas kurzu sa zrozumiteľnou formou zoznámite s princípmi finančného riadenia výrobného podniku, kľúčovými manažérskymi nástrojmi a informačnými zdrojmi, ktoré je možné použiť na analyzovanie a zvyšovanie ekonomickej efektivity výrobných procesov.

Miesto: Online

Termín: 7. 3. 2023 - 18. 4. 2023

Viac tu

Online seminár

Ako sa pripraviť na kontrolu z inšpektorátu práce

Keď sa ohlási na kontrolu inšpekcia práce, a potom príde na pracovisko – práva a povinnosti oboch strán.

Kontrolné orgány neustále kontrolujú firmy, či si plnia svoje zákonné povinnosti a dodržujú predpisy týkajúce sa pracovného práva a zaistenia BOZP. Navyše sa od 1. 1. 2023 sa novelizoval zákon o inšpekcii práce. Na to, aby ste úspešne zvládli kontrolu, potrebujete poznať, aké máte práva a povinnosti a naopak, aké má oprávnenia inšpektor práce. Predstavíme vám všetko dôležité pre zvládnutie kontroly v praxi.

Miesto: Online

Termín: Utorok, 7. 3. 2023

Viac tu

Online seminár

Excel a Word v rukách personalistov

Zoznámte sa so skvelými možnosťami oboch programov, ktoré môžete cielene využiť v personalistike.

Práca personalistu zahŕňa pestrú škálu administratívnych úkonov – napríklad tvorbu pracovných zmlúv a dohôd, prípravu výberových konaní alebo sledovanie termínov. Excel a Word disponujú funkciami, ktoré Vám pri riadení personálnej agendy môžu výrazne uľahčiť prácu. Na praktických príkladoch vám predvedieme nástroje na prácu s databázovými a kontingenčnými tabuľkami, grafmi, zmluvami a revíziami, štatistikami a reportmi.

Miesto: Online

Termín: Štvrtok, 9. 3. 2023

Viac tu

Online seminár

Najčastejšie chyby pri IT zmluvách

Vyhnite sa chybám a finančnému riziku pri uzatváraní zmlúv na nákup softvéru, licencovanie, cloudové služby a na servisnú podporu.

Zavádzate nový informačný či zákaznícky systém, spúšťate nový web alebo vstupujete do cloudu? Je dobré vedieť, že zmluvné a finančné riziká IT zmlúv sú vysoké. IT dodávatelia majú nielen obsiahle know-how, ale aj jednostranné verzie vlastných zmlúv, ktoré vám predložia na podpis. Zoznámte sa s pravidlami a štruktúrou týchto zmlúv a vyhnite sa pri ich uzatváraní chybám, ktoré sa môžu nepríjemne a často nenávratne predražiť.

Miesto: Online

Termín: Utorok, 14. 3. 2023

Viac tu

Online seminár

GDPR v každodennej praxi personalistu

Aplikácia GDPR v pracovnoprávnych vzťahoch s praktickými príkladmi.

K práci každého personalistu patrí práca s osobnými údajmi zamestnancov a zodpovednosť za ich zákonné spracúvanie. Sú to citlivé témy, ktoré vyžadujú komplexnú znalosť viacerých predpisov pre správny postup. Predstavíme vám celý proces spracúvania osobných údajov zamestnancov, počnúc náborovým procesom až po ukončenie pracovného pomeru, vrátane monitoringu zamestnancov na pracovisku.

Miesto: Online

Termín: Streda, 22. 3. 2023

Viac tu

Hore