Všetky vzdelávacie akcie - Seminaria

Menu

Online seminár

Kategorizácia prác a aktuálne povinnosti zamestnávateľa

Rizikové práce, povinnosti zamestnávateľa a nároky zamestnancov.

Rizikové práce a ich vykonávanie zamestnancami prináša zamestnávateľovi zvýšenú pozornosť na ich zdravotný stav, pracovné podmienky a nároky zamestnancov. Zamestnávateľ je povinný zabezpečiť kategorizáciu všetkých prác a postupovať podľa osobitného zákona. Predstavíme problematiku rizikových prác z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ako aj z hľadiska pracovnoprávnych vzťahov.

Miesto: Online

Termín: Utorok, 6. 6. 2023

Viac tu

Online seminár

Kalkulácia výrobných nákladov vedomostne

Ako zisťovať, spracovávať a využívať informácie o nákladoch produktov a zákaziek.

Rozhodne nie každá kalkulácia, zostavená s najlepšími úmyslami finančným manažérom – ekonómom, je užitočná. Výrobní riaditelia majú totiž svoje nákladové čísla a ešte iné čísla má riaditeľ obchodu, ktorý potrebuje stanoviť konečnú predajnú cenu. Ktoré čísla sú tie správne, kto ich má vo firme mať a kto to má vedieť spočítať? Ako teda správne vypočítať výrobné náklady? Ponúkame odporúčania správneho postupu.

Miesto: Online

Termín: Štvrtok, 8. 6. 2023

Viac tu

Online seminár

Etiketa a diplomatický protokol pre prácu asistentky

Aj vašu organizáciu môže navštíviť župan, veľvyslanec alebo prezident – a vy sa postaráte o to, aby všetko prebehlo úplne dokonale.

Na pozícii asistentky ste v prvej línii pri prijímaní návštev a organizácii stretnutí, ktoré môžu byť rôzneho charakteru a významnosti. Je potrebné byť pripravený aj na varianty vyžadujúce dodržanie diplomatického protokolu. Na seminári získate predovšetkým praktické skúsenosti spojené s menej bežnými, ale aj štandardnými pracovnými situáciami. Dozviete sa konkrétne informácie k oslovovaniu, titulom, prednostiam pri vstupe, obliekaní a stolovaní pri rôznych schôdzkach a spoločenských akciách.

Miesto: Online

Termín: Štvrtok, 8. 6. 2023

Viac tu

Online seminár

Ako komunikovať s podriadenými

Ako podať svoje požiadavky tak, aby boli zrozumiteľné a akceptovateľné pre cieľovú osobu.

Správna komunikácia je alfou a omegou pre to, aby sa vaši zamestnanci cítili  na pracovisku komfortne. Často dochádzka k nepochopeniu a k zbytočnému stresu na oboch stranách práve tým, že sa nesprávne komunikuje. Na webinári predstavíme na čo sa ako vedúci pracovník potrebujete zamerať, aby vaše požiadavky boli prijaté, zrozumiteľné a správne vykonané.

Miesto: Online

Termín: Utorok, 13. 6. 2023

Viac tu

Online seminár

Ako vytvoriť a viesť IT dokumentáciu v organizácii

Riadne vedená dokumentácia IT procesov, softvéru a hardvéru je prevenciou pred kyberútokmi a prvým predpokladom akejkoľvek liečby.

Množiace sa útoky na rôzne subjekty ukazujú, že nešťastie nechodí po horách, ale po IT systémoch. Riadna evidencia IT postupov, procesov, zmlúv a počítačových licencií je kľúčová pre prežitie organizácie v kritickej situácii. Tou môžu byť nielen hackerské útoky, ale napríklad aj kontrola zaobchádzania s osobnými dátami podľa GDPR. Pozrieme sa tiež, ako sa do vedenia IT dokumentácie premietne nová smernica NIS2.

Miesto: Online

Termín: Streda, 14. 6. 2023

Viac tu

Online seminár

Ako na problémy s pracovnou disciplínou zamestnancov

Najčastejšie problémy so zamestnancami a návod, ako ich správne riešiť.

Absencie a práca pod vplyvom alkoholu patria medzi najčastejšie porušenia pracovných povinností, ktoré končia často až na súde. Objavujú sa však aj sofistikovanejšie prehrešky, ako „presurfovanie“ pracovného času na internete či falšovanie dochádzky. Na seminári zistíte, aké sú vaše práva a ako riešiť tieto problémy efektívne a ideálne bez súdnych konaní.

Miesto: Online

Termín: Utorok, 20. 6. 2023

Viac tu

Online seminár

PR komunikácia v krízovej situácii

Princípy dobre pripravenej krízovej komunikácie, alebo čo v citlivých situáciách funguje a čo škodí.

Kontaktov s verejnosťou pribúda geometrickým radom. Ide o viac kanálov, ktorými sa na vás valí viac problémov, alebo ide o príležitosť, ako nepríjemnosti efektívne vyriešiť? V krízovej situácii rozhoduje prvých 24 hodín verejného záujmu. Zodpovieme kľúčové otázky: kedy, kde a ako zverejniť problém. Čo hovoriť a čo nehovoriť. Ako si poradiť s nepríjemnými otázkami a ako sa stať lídrami príbehu, ktorý by sa inak rozvíjal proti nám.

Miesto: Online

Termín: Streda, 21. 6. 2023

Viac tu

Online seminár

Nástupníctvo vo firme - 7 kľúčov k odovzdaniu žezla

Ako správne vybrať a pripraviť nástupníka, aby mohol prevziať vrcholové vedenie bez otrasov.

Vrcholí doba, kedy porevoluční zakladatelia firiem a vedúci manažéri hľadajú cestu, ako vybrať a pripraviť svojho nástupcu a predať mu či jej riadenie spoločnosti. V každej organizácii ide o dlhodobý projekt, ktorý je potrebné premyslene pripraviť. Predstavíme vám osvedčené nástroje výberu a prípravy nástupníkov. Zameriame sa aj na spôsob komunikácie personálnych zmien vo vnútri aj mimo firmy.

Miesto: Online

Termín: Štvrtok, 22. 6. 2023

Viac tu

Online seminár

BOZP vo výrobnej firme pre rok 2023

Bezpečnosť pri práci a ochrana pred požiarmi – ako si splniť povinnosti a neplatiť zbytočné pokuty.

Predpisy na úseku BOZP vedia pekne zamotať hlavu všetkým, či už ide o štatutárov menších spoločností, riaditeľov alebo technikov BOZP. Objasníme vám, čo všetko je potrebné zabezpečiť v roku 2023, aby ste nielen splnili formálne požiadavky na bezpečnosť, ale aby ste v prvom rade zabránili zbytočným zraneniam, či škodám na majetku.

Miesto: Online

Termín: Utorok, 27. 6. 2023

Viac tu

Online seminár

Grafikom za jeden deň

Ako jednoducho vytvoriť vlastnú infografiku, leták či obrázkový príspevok na sociálne siete vo voľne dostupnom programe.

Pokiaľ potrebujete občas vytvoriť pekný letáčik, plagát, alebo napríklad len zaujímavo graficky stvárnený príspevok na Facebook, máte dve možnosti: zaplatiť externého grafika, alebo sa naučiť základy práce v niektorom používateľsky priateľskom grafickom programe, ako je napríklad Photopea. Výhodou druhého variantu je nielen finančná úspora, ale aj to, že môžete grafike vdýchnuť presne to, čo vaše zámery potrebujú. A keď viete, ako na to, zvládnete to sami v priebehu niekoľkých minút.

Miesto: Online

Termín: Štvrtok, 29. 6. 2023

Viac tu

Online seminár

Ako na riadenie úloh a projektov s nástrojmi Microsoft 365

Tak toto sa zíde každému – objavte nástroje Microsoft 365 na sledovanie úloh a riadenie projektov.

Práca manažérov, ekonómov, ale aj asistentiek a podporného administratívneho personálu sa nezaobíde bez pravidelnej evidencie úloh a riadenia menších či väčších projektov. Málokto pritom tuší, že užitočné a efektívne nástroje má doslova pod nosom. Zoznámte sa s vybranými aplikáciami Microsoft 365 a využite naplno ich potenciál v oblasti úloh, plánovania a riadenia projektov.

Miesto: Online

Termín: Štvrtok, 29. 6. 2023

Viac tu

Online seminár

Ako efektívne riadiť pracovné porady

Využite čas na poradách nielen na odovzdávanie informácií, ale aj na tímovú spoluprácu a motiváciu.

Pracovné porady, najmä ak nie sú zmysluplne riadené, majú zlú povesť straty času. Vy však chcete čas na poradách využiť efektívne a vyťažiť z neho maximum. Nech sa schádzate „naživo“ alebo v online prostredí, ponúkame vám užitočné tipy, ktoré vám pomôžu realizovať porady časovo úsporne, a navyše s pridanou hodnotou zvýšenia motivácie vášho pracovného tímu.

Miesto: Online

Termín: Utorok, 11. 7. 2023

Viac tu

Online seminár

Ako riadiť IT projekt - pravidlá a špecifiká

Bežné projektové znalosti pre riadenie IT projektov nestačia. Osvojte si pravidlá a špecifiká pre tento typ projektov.

Týka sa to každej organizácie - všetci riešime celú radu IT projektov v oblasti HW a SW riešení alebo cloudových služieb. Na nesprávne riadených IT projektoch však možno utratiť zbytočné množstvo peňazí (zvyčajne úplne mimo rozpočet) a stráviť podstatne viac času, než je nutné. A výsledok často nezodpovedá očakávaniam, cene ani prácnosti. Existujú však metodiky a prístupy, ktoré boli vyvinuté práve pre riadenie IT projektov a môžu účinne pomôcť.

Miesto: Online

Termín: Streda, 12. 7. 2023

Viac tu

Online seminár

Ako pochopiť súvahu – pre neekonómov

Nevyštudovali ste ekonomickú školu, napriek tomu sa potrebujete orientovať v súvahe – základnom dokumente každej firmy.

Ste riaditeľ, majiteľ, štatutárny zástupca alebo manažér na neekonomickej pozícii a radi by ste sa naučili dokonale čítať v súvahe spoločnosti? Tento základný účtovný dokument rozhodne nie je len formalitou. Zo súvahy zistíte všetko o zdraví a stabilite spoločnosti, a to nielen vlastnej, ale aj o spoločnostiach svojich partnerov, dodávateľov či konkurentov. Zameriame sa na pochopenie logiky súvahy, na význam jednotlivých riadkov, stĺpcov a na súvislosti medzi nimi.

Miesto: Online

Termín: Štvrtok, 13. 7. 2023

Viac tu

Online seminár

Osobný spis zamestnanca

Aké informácie môže zamestnávateľ od zamestnanca požadovať a ako s nimi zaobchádzať z pohľadu zákona.

Osobný spis zamestnanca je základom personálnej dokumentácie, ktorá sa vedie počas celého životného cyklu každého zamestnanca. Pre správne vedenie osobného spisu je potrebné poznať mnoho pravidiel a povinností, ako nakladať s týmito citlivými údajmi. Na webinári si osvojíte zásadné požiadavky, aby ste postupovali účinne a zároveň v súlade s právnymi predpismi.

Miesto: Online

Termín: Štvrtok, 13. 7. 2023

Viac tu

Online seminár

Ako správne nastaviť provízny systém pre obchodníkov

Provízia ako nástroj podpory motivácie a stability vášho obchodného tímu.

Odmeňovanie obchodníkov je vždy náročnou disciplínou. Provízny systém, ktorý bude motivovať k predaju a bude zároveň stabilizovať obchodný tím, je kritickou súčasťou riadenia obchodníkov. Rovnako ako nastavenie transparentných a objektívnych cieľov a ich vyhodnocovanie. Ukážeme vám, ako nastaviť systém odmeňovania tak, aby vaši obchodníci boli skutočne motivovaní a vykazovali žiadúce výsledky.

Miesto: Online

Termín: Utorok, 18. 7. 2023

Viac tu

Online seminár

Nakladanie s chemickými látkami v roku 2023

Aktuálny prehľad nárokov na firmy – ako správne používať, skladovať a likvidovať chemické látky a zmesi.

Problematika nakladania s chemickými látkami podlieha celému radu predpisov z oblasti bezpečnosti, ochrany ŽP a posudzovania rizík. Získajte ucelený prehľad o aktuálnych zákonných povinnostiach v oblasti používania, skladovania a likvidácie chemických látok a zmesí a vyhnite sa možným sankciám zo strany kontrolných orgánov.

Miesto: Online

Termín: Utorok, 18. 7. 2023

Viac tu

Online kurz

Excel pre začiatočníkov a mierne pokročilých

Bez Excelu si možno len ťažko predstaviť akúkoľvek kancelársku prácu - preskočte metódu pokus-omyl a radšej si na Excel poriadne posvieťte.

Každý z nás si isto vybaví množstvo situácií, kedy bolo potrebné vytvoriť najrôznejšie evidencie, zoznamy, formuláre, grafy či analýzy. So znalosťou základných funkcionalít Excelu sa tieto úlohy dajú zvládnuť veľmi dobre a rýchlo. Na kurze sa zoznámite s ucelenou množinou najužitočnejších nástrojov pre základné ovládanie Excelu - tvorbou vlastných zoznamov, vzorcov, úhľadne naformátovanými tabuľkami a pútavými výstupmi vo forme grafov.

Miesto: Online

Termín: 19. 7. 2023 - 21. 7. 2023

Viac tu

Online seminár

Google Analytics 4 – webová analytika novo práve teraz

Praktický prehľad výhod aj rizík, ktoré prináša nová verzia Google Analytics.

Koniec súčasnej verzie Google Analytics je tu. Od 1. júla 2023 dáta o návštevách na webe prúdia iba do novej verzie s názvom Google Analytics 4, ktorá je výrazne odlišná. Ukážeme, ako využiť potenciál GA4 a prepojiť ho s ďalšími webovými analytickými nástrojmi pre lepšie pochopenie potrieb zákazníkov. Poskytneme dostatočný priestor na diskusiu a vaše otázky, všetko doplníme aj mnohými návodnými príkladmi.

Miesto: Online

Termín: Štvrtok, 20. 7. 2023

Viac tu

Hore