Všetky vzdelávacie akcie - Seminaria

Menu

Online seminár

Online nábor - 5 tipov, ako na pracovné pohovory na diaľku

Konkrétne návody, ako úspešne previesť uchádzačov online pracovným pohovorom a získať najlepšieho kandidáta.

Posledný rok plný obmedzení pre firmy znamenal aj výzvu preklopiť do onlinu nábor nových zamestnancov. Ten má okrem výhod aj svoje úskalia. Objasníme vám, aké sú špecifiká pracovných pohovorov na diaľku a na čo si dať pozor. Vyvarujete sa tak obvyklých chýb, ktoré už boli neúspešne vyskúšané inde. Seminár kombinuje teoretické poznatky s praktickými príkladmi z praxe.

Miesto: Online

Termín: Utorok, 27. 7. 2021

Viac tu

Online seminár

Rýchle školenie pre zamestnancov v IT bezpečnosti

Využite možnosť preškoliť rýchlo a účinne svojich zamestnancov v aktuálnych hrozbách pri práci na počítači.

Každá piata firma sa už stala cieľom kybernetického útoku. Preto pod hrozbou zavlečenia vírusov, škodlivých kódov či dokonca vydierania výkupným firmy investujú obrovské prostriedky do technického zabezpečenia svojich IT systémov. Často sa však zabúda, že zásadnú rolu v IT bezpečnosti zohrávajú samotní zamestnanci. Je to práve ich neznalosť a podcenenie rizík, ktoré môžu mať fatálne následky pre celú firmu.

Miesto: Online

Termín: Štvrtok, 29. 7. 2021

Viac tu

Online seminár

Sila ženského leadershipu v praxi

Konkrétne tipy, ako naplno využiť svoje schopnosti a stať sa úspešnou manažérkou.

V niektorých odboroch je leadership stále doménou mužov. Napriek tomu sa situácia pozvoľna mení a podiel žien na vedúcich pozíciách stále rastie. Aké sú špecifiká ženského leadershipu a aké prekážky musia ženy vo vedení denne prekonávať? Odpovede na tieto otázky prinesie seminár, ktorý vedie lektorka so skúsenosťami vo vrcholovom vedení.

Miesto: Online

Termín: Utorok, 10. 8. 2021

Viac tu

Online kurz

Projektovým manažérom za 3 dni

Rozšírte si kvalifikáciu – naučte sa využívať profesionálne nástroje projektového manažmentu.

Stojí pred vami výzva v podobe vytvorenia jedinečného produktu, služby či výstupu? Potom riešite projekt. Riadenie projektov sa výrazne líši od rutinného riadenia. V našom kurze sa interaktívnou formou zoznámite s metodológiou projektového manažmentu a užitočnými technikami potrebnými na efektívne zvládnutie projektov.

Miesto: Online

Termín: 11. 8. 2021 - 13. 8. 2021

Viac tu

Online seminár

Objavte čaro kontingenčných tabuliek a grafov

Naučte sa triediť a analyzovať informácie uložené v tabuľkách Excelu efektívne.

Kontingenčné tabuľky a grafy predstavujú jeden z najmocnejších nástrojov na účinnú analýzu a triedenie veľkého množstva dát. Stačí mať k dispozícii jednu alebo viac databázových tabuliek, nastaviť niekoľko parametrov a žasnúť nad výsledkami, ktoré by ste inak získali oveľa zložitejšou cestou. Prehľadne vás zoznámime s možnosťami týchto excelových funkcií.

Miesto: Online

Termín: Streda, 11. 8. 2021

Viac tu

Online seminár

Myšlienkové mapy pre manažérsku prax

Ovládnite praktický nástroj pre kreatívne triedenie informácií, plánovanie a rozhodovanie.

Už ste počuli o myšlienkových mapách? Zaujíma vás, k čomu sú dobré? Zahltenie informáciami v dnešnej dobe sťažuje rozhodovanie. Tvorba myšlienkových máp je ideálnou metódou pre stanovenie priorít, utriedenie myšlienok, ale aj pre manažérske plánovanie, organizovanie poznámok či ako základ pre reportovanie či zdieľanie výstupov s tímom. Podporte svoju kreativitu a využite naplno svoj potenciál.

Miesto: Online

Termín: Utorok, 17. 8. 2021

Viac tu

Online kurz

Power BI - chytrá analýza dát

Toto je Business Intelligence - použite pre analýzu svojich dát inovatívny nástroj Microsoft Power BI

Určite ste už počuli o využití Business Intelligence. Ako to funguje v praxi? Dáta, ktoré organizácie zbierajú a ukladajú, sú často veľmi dobre využiteľné pre podrobné číselné a grafické analýzy. A práve k tomu je ideálne poznať a vedieť využívať pokročilý nástroj Microsoft Power BI a jeho funkcie. Na kurze sa detailne oboznámite nielen s možnosťami aplikácie Microsoft Power BI, ale naučíte sa ich aj prakticky používať.

Miesto: Online

Termín: 23. 8. 2021 - 25. 8. 2021

Viac tu

Online seminár

Ako riadiť vzťahy s dodávateľmi v nákupe

Znižovať riziká plynúce so závislosti na dodávateľoch si vyžaduje systematický prístup.

Myslíte si, že by ceny vašich dodávateľov mali klesať a kvalita ich dodávok stúpať? Vedia vaši nákupcovia dobre vyjednávať s dodávateľmi, dosahovať lepšie ceny a dodacie podmienky? Pritom efektivita nákupných činností významne ovplyvňuje cashflow a profitabilitu. Ponúkame vám účinné metódy a odporúčania pre lepšie riadenie vzťahu s dodávateľmi v nákupe.

Miesto: Online

Termín: Streda, 25. 8. 2021

Viac tu

Online seminár

Cenotvorba - ako kalkulovať ceny

Ako zisťovať a využívať informácie o nákladoch, maržiach a očakávanom zisku produktov pre tvorbu správnej ceny.

Ponúkať a predávať výrobky a služby, ktoré majú najväčší prínos pre zisk podniku - to je hlavná úloha obchodných a finančných manažérov v každej firme. Rozumieme ale správne tomu, ako spolu súvisia informácie o nákladoch, cenách, maržiach a zisku ponúkaných výkonov? Alebo sa spoliehame na pocity? Aj keď seminár bude o číslach, riešením nie je zložitá matematika, ale pochopenie veličín, ktorých výsledkom je správne stanovenie ceny.

Miesto: Online

Termín: Piatok, 27. 8. 2021

Viac tu

Online seminár

Nefinančná motivácia nie je prázdny pojem

Ako zaistiť spokojnosť zamestnancov alebo nefinančná motivácia v praxi.

Zaistiť spokojnosť zamestnancov v dobe, keď sa kráti rozpočet a je potrebné hľadať úspory, nie je práve jednoduché. Našťastie existuje celý rad možností, ako motivovať s využitím existujúcich zdrojov. Poradíme vám, ako zaistiť motivačné faktory a ako ich vhodne kombinovať, aby boli zamestnanci dlhodobo spokojní. Seminár kombinuje teoretické poznatky s praktickými príkladmi z praxe.

Miesto: Online

Termín: Utorok, 31. 8. 2021

Viac tu

Online seminár

Kurzarbeit – nový zákon o podpore v čase skrátenej práce

Oboznámte sa včas s fungovaním slovenského trvalého kurzarbeitu.

Aj na Slovensku sa konečne zavádza tzv. trvalý kurzarbeit, ktorého koncepcia prináša nový druh sociálneho poistenia. Zámerom je udržať pracovné miesta aj za cenu ich dotovania štátom, nie všetky subjekty však na túto schému budú mať nárok. Na seminári sa dozviete, za akých podmienok budete môcť o kurzarbeit požiadať.

Miesto: Online

Termín: Štvrtok, 2. 9. 2021

Viac tu

Online seminár

Ako nastaviť zamestnanecké benefity pre rok 2022

Vplyv benefitov v dobe globálnej pandémie na motivovanosť zamestnancov a ako s nimi pracovať.

Pracovný trh vykazuje v čase (ešte stále prebiehajúcej) pandémie výrazné zmeny. Vývoj situácie veľmi silno ovplyvňuje správanie ľudí, a tým pádom aj ich prístup k práci. Ukážeme si dáta o tom, ako sa vyvíja správanie zamestnancov dnes, aké očakávania a potreby možno predikovať pre nasledujúci rok a ako tieto dáta použiť pri nastavovaní motivačných politík na pracovisku pre rok 2022.

Miesto: Online

Termín: Streda, 8. 9. 2021

Viac tu

Online seminár

Ako úspešne riadiť a ukončiť dotačný projekt z eurofondov

Ak máte pridelenú dotáciu od EÚ, mali by ste sa vyvarovať faktickým aj formálnym chybám pri riadení projektu – môžu vyjsť veľmi draho.

Podpisom zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (NFP) začína rozsiahla administratíva spojená s požiadavkami poskytovateľa, ktorá si vyžaduje precízne vypracovanie množstva povinných príloh. V prípade chýb alebo nesplnenia povinností môže poskytovateľ NFP pristúpiť k zníženiu príspevku alebo, v krajnom prípade, aj k odobratiu dotácie v plnej výške. Naša skúsená lektorka Vám poskytne praktické rady, ako sa takejto situácii vyhnúť.

Miesto: Online

Termín: Utorok, 14. 9. 2021

Viac tu

Hore