Všetky vzdelávacie akcie - Seminaria

Menu

Online kurz

Expert riadenia skladu

Profesionálne riadenie materiálových a informačných tokov v sklade je dnes zásadnou konkurenčnou výhodou.

Riadenie skladu zásadne ovplyvňuje nielen náklady spoločnosti, ale predovšetkým spokojnosť zákazníka a tým aj celkovú výkonnosť a efektívnosť firmy. Riadenie skladu však nie je len o príjme a výdaji, ale predovšetkým o správnom označovaní tovaru, adresovaní jednotlivých položiek, dynamickom paletovom systéme, o vhodnom použití WMS, cyklických inventúrach a každodennom plánovaní požiadavkou a zdrojov. Naučte sa optimálne riadiť a kontrolovať sklad tak, ako sa osvedčuje v praxi u tých najlepších.

Miesto: Online

Termín: 5. 10. 2022 - 7. 10. 2022

Viac tu

Online seminár

Pracovné úrazy a choroby z povolania z pohľadu inšpekcie práce

Prehľad o povinnostiach a možnostiach zamestnávateľa pri riešení pracovných úrazov a chorôb z povolania.

Na Slovensku vznikne ročne takmer 8000 registrovaných pracovných úrazov. Akékoľvek opomenutie, či pochybenie na strane zamestnávateľa môže mať vážne dopady. Seminár poskytne ucelený prehľad nielen o povinnostiach a postupoch pri vzniku pracovného úrazu, ale aj o možnostiach v oblasti prevencie pracovnej úrazovosti a vzniku chorôb z povolania.

Miesto: Online

Termín: Štvrtok, 6. 10. 2022

Viac tu

Online kurz

Manažér sociálnych sietí 2023

Chcete vedieť spravovať sociálne siete alebo vedieť ako úlohovať tých, ktorí ich majú spravovať pre vás?

Facebook je médium, kde sa otvára obrovský priestor na prezentáciu výrobkov a služieb. Na päty mu zároveň dýcha rastúca popularita Instagramu. Pretože sa pravidlá na sieťach dynamicky menia, je potrebné pracovať s aktuálnymi informáciami. Získajte know-how, ako na Facebooku a Instagrame v roku 2023 účinne komunikovať vašu značku, produkty, či ako riešiť s klientmi ich námety a sťažnosti. To všetko na kurze zvládnete prehľadne, prakticky a zábavnou formou.

Miesto: Online

Termín: 7. 10. 2022 - 11. 11. 2022

Viac tu

Online seminár

Ako sa pripraviť na daňovú kontrolu

Čo je potrebné vedieť pred a počas daňovej kontroly.

Daňová kontrola môže začať kedykoľvek, doručením obyčajného oznámenia alebo spísaním zápisnice o začatí daňovej kontroly. Následne sa spustí časovo náročný proces členený do niekoľkých štádií. Ako sa na kontrolu pripraviť a nestratiť sa v jej priebehu? Čo nepodceniť a čoho sa domáhať počas daňovej kontroly? Nielen na tieto otázky odpovie praktický webinár.

Miesto: Online

Termín: Streda, 12. 10. 2022

Viac tu

Online seminár

Ako na výber zamestnancov z pohľadu GDPR

Získavanie, výber a nábor zamestnancov podlieha nielen pravidlám Zákonníka práce, ale aj GDPR. Viete, ktoré to sú?

Výber, nábor, prijímanie zamestnancov nevyhnutne zahŕňa dodržanie pravidiel, pretože sa pracuje s osobnými údajmi uchádzačov. Okrem zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce, postupy personalistov podliehajú aj pravidlám GDPR pri tomto procese. Na modelových príkladoch si ukážeme, čo je potrebné dodržiavať a vysvetlíme ako túto agendu vo svojich vnútorných procesov právne ošetriť

Miesto: Online

Termín: Štvrtok, 13. 10. 2022

Viac tu

Online seminár

Ako hľadať zamestnancov na sociálnych sieťach

Efektívne hľadanie nových zamestnancov prostredníctvom sietí Facebook a LinkedIn.

Sociálne siete sú dnes samozrejmou súčasťou života ľudí bez ohľadu na ich kvalifikáciu, profesiu, osobné záujmy či spoločenské postavenie. To z nich robí ideálny priestor na hľadanie a oslovovanie nových zamestnancov. Poradíme vám, aké sociálne médiá sú pre recruitment najvhodnejšie a ako ich používať, aby ste oslovili a získali kandidátov, ktorých nutne potrebujete.

Miesto: Online

Termín: Utorok, 18. 10. 2022

Viac tu

Online seminár

Pracovný čas a jeho rozvrhovanie

Rozvrhovanie a evidencia pracovného času s dôrazom na praktické vysvetlenie jednotlivých ustanovení Zákonníka práce.

V legislatíve spojenej s rozvrhovaním a evidenciou pracovného času nie je vôbec ľahké sa vyznať. Je to pritom zásadná oblasť, kde je potrebné poznať možnosti legislatívy, aby ste predišli problémom. Na webinári si preveríte pomocou praktických príkladov, či  určujete pracovný čas v rámci platných zákonných limitov a či pritom využívate všetky možnosti a výnimky, ktoré máte k dispozícii.

Miesto: Online

Termín: Štvrtok, 20. 10. 2022

Viac tu

Online seminár

Novela Zákonníka práce od 1. 10. 2022

Nové povinnosti zamestnávateľov po účinnosti novely Zákonníka práce.

Novela Zákonníka práce je účinná už od 1.10.2022. Zmena nastala pod vplyvom transpozície dvoch smerníc EÚ a prináša zamestnávateľom nové povinnosti. Viete, čo vás čaká a ako tieto zmeny ovplyvnia zakladanie pracovného pomeru, či pracovné podmienky zamestnancov? Na webinári vás oboznámime so všetkými zmenami, na ktoré je nutné byť pripravený.

Miesto: Online

Termín: Streda, 26. 10. 2022

Viac tu

Online seminár

Cestovné náhrady 2022 s výhľadom na rok 2023

Typické problémy a ich riešenie spojené s vyúčtovaním tuzemských a zahraničných pracovných ciest zamestnancov.

Pracovné cesty zamestnancov sú náročné na správne posúdenie a vyúčtovanie všetkých dokladov, ktoré na pracovnej ceste vznikli. Viete, aké zákony sa na vás vzťahujú a ako správne postupovať pri ich vyúčtovaní? Na webinári vám poradí skúsená odborníčka v tejto oblasti, ako na problémy v praxi

Miesto: Online

Termín: Štvrtok, 27. 10. 2022

Viac tu

Online seminár

Príprava žiadosti o eurofondy – prehľadne a ucelene

Ako napísať kvalitný projekt na čerpanie eurofondov v novom Programovom období (2021-2027).

Slovensko má k dispozícii dostatočný objem európskych štrukturálnych a investičných fondov, avšak má problém s ich čerpaním. Flexibilnejšia administratíva a kvalitnejšie projekty by pomohli tento projekt riešiť. Príprava kvalitných projektov je vo vašich rukách. Na webinári vás oboznámime so základnými postupmi pri príprave projektu, žiadosti o eurofondy, dotácie, či granty.

Miesto: Online

Termín: Štvrtok, 3. 11. 2022

Viac tu

Online kurz

SharePoint – intranet a spolupráca

Ako v Microsoft SharePointe tvoriť profesionálne intranety a elegantne zdieľať dokumenty a zoznamy.

Aplikácia SharePoint je súčasťou všetkých plánov Office / Microsoft 365, ale len máloktorý používateľ pozná všetky jej možnosti. V prostredí SharePointu sa v rámci kurzu naučíte vytvoriť intranet, vkladať doň príspevky, vytvárať interné webové stránky a zdieľať dokumenty a zoznamy.

Miesto: Online

Termín: 4. 11. 2022 - 11. 11. 2022

Viac tu

Online kurz

Excel pre začiatočníkov

Bez Excelu si možno len ťažko predstaviť akúkoľvek kancelársku prácu - preskočte metódu pokus-omyl a radšej si na Excel poriadne posvieťte.

Každý z nás si isto vybaví množstvo situácií, kedy bolo potrebné vytvoriť najrôznejšie evidencie, zoznamy, formuláre, grafy či analýzy. So znalosťou základných funkcionalít Excelu sa tieto úlohy dajú zvládnuť veľmi dobre a rýchlo. Na kurze sa zoznámite s ucelenou množinou najužitočnejších nástrojov pre základné ovládanie Excelu - tvorbou vlastných zoznamov, vzorcov, úhľadne naformátovanými tabuľkami a pútavými výstupmi vo forme grafov.

Miesto: Online

Termín: 7. 11. 2022 - 9. 11. 2022

Viac tu

Online seminár

Pravidlá vysielania zamestnancov do zahraničia

Cezhraničné poskytovanie služieb v aktuálnej situácii na trhu práce ovplyvnenom legislatívnymi zmenami a prílivom cudzincov.

Transpozícia smerníc EÚ priebežne ovplyvňuje slovenskú legislatívu. Viaceré zmeny, ktoré sa stali účinnými v roku 2022, alebo sa pripravujú, ovplyvnia aj oblasť vysielania zamestnancov. Na webinári pre vás zhrnieme aktuálne požiadavky, ktoré kladie legislatíva na zamestnávateľa pri vysielaní zamestnancov do zahraničia. Tiež si povieme, aké ďalšie súvisiace právne predpisy by ste mali ovládať.

Miesto: Online

Termín: Streda, 9. 11. 2022

Viac tu

Online seminár

Firemná daňová optimalizácia vs. daňové úniky

Ako na daňovú optimalizáciu efektívne a legitímne.

Znižovať daňové zaťaženie je cieľom každého podnikateľa, ale vždy je potrebné postupovať v súlade so zákonom. Diabol sa skrýva v detaile a medzi starostlivosťou riadneho hospodára a pokusom o daňový únik môže byť tenká línia. Ponúkame vám praktický sumár aktuálnych možností legálnej daňovej optimalizácie a dostatočný priestor pre vaše otázky z praxe.

Miesto: Online

Termín: Štvrtok, 10. 11. 2022

Viac tu

Online kurz

Photoshop pre marketingových špecialistov

Zanechajte sledovanie tutoriálov a naučte sa vo Photoshope to, čo naozaj potrebujete.

V oblasti marketingu sú pre úspech rozhodujúce vizuály na profesionálnej grafickej úrovni. Photoshop je najčastejšie využívaným nástrojom, ktorý vám v tom pomôže, uľahčí prácu s grafikou a fotografiami a umožní pružne a rýchlo návrhy upravovať. V kurze sa naučíte všetko od výroby letákov, retuše fotiek, cez prácu s textom až po tvorbu fotomontáží. A to všetko budete vedieť pripraviť pre web, sociálne siete či tlač. Keď viete, ako na to, je to otázka niekoľkých minút.

Miesto: Online

Termín: 15. 11. 2022 - 13. 12. 2022

Viac tu

Online seminár

Ako vyjednávať o cene v nákupe

Budovať dlhodobé vzťahy s dodávateľmi, a pritom získať výhodné ceny – ako to skĺbiť?

Každý nákupca sa usiluje dlhodobo o to, aby ceny dodávateľov rástli čo najmenej a kvalita dodávok stúpala. Kľúčom je efektívne vyjednávanie o cene, ktoré je v súčasnej dobe narušených dodávateľských reťazcov veľmi náročné. Napriek tomu existujú stále platné pravidlá, s ktorými môžete dosiahnuť udržateľné ceny i spoľahlivé dodacie podmienky a tým pozitívne ovplyvniť váš cashflow. Na tieto pravidlá a metódy sa zameriame na našom seminári.

Miesto: Online

Termín: Streda, 16. 11. 2022

Viac tu

Hore