Všetky vzdelávacie akcie - Seminaria

Menu

Online seminár

Čiarové kódy a ďalšie metódy značenia skladových položiek

Profesionálne zvládnuté značenie materiálových tokov pri skladovaní šetrí čas aj peniaze - stačí vedieť ako na to.

Základom úspechu prevádzkovania skladu alebo e-shopu je „chytrá“ evidencia položiek a ich pohybu, ktorá šetrí čas a peniaze vám aj vašim zákazníkom. Používate čiarové alebo QR kódy? Uvažujete nad kódovaním do RFID čipu? Ponúkame vám prehľad aktuálnych metód evidencie skladových položiek s ohľadom na vaše špecifické potreby. Oceníte odporúčania a osvedčené tipy z praxe.

Miesto: Online

Termín: Streda, 22. 9. 2021

Viac tu

Online kurz

Analýza dát v aplikáciách Excel, Access a Power BI

Použite pre analýzu svojich dát profesionálne nástroje Microsoftu.

Dáta, ktoré organizácie zbierajú a ukladajú, sú často veľmi dobre využiteľné pre inteligentné analýzy. Aby však mohli prinášať potrebné a užitočné informácie, je k tomu nutné poznať pokročilé nástroje Microsoft Excel, Microsoft Access a Microsoft Power BI. Na kurze sa nielen detailne zoznámite s ich možnosťami a rozdielmi, ale naučíte sa ich prakticky používať.

Miesto: Online

Termín: 24. 9. 2021 - 5. 11. 2021

Viac tu

Online seminár

Transferové oceňovanie v čase pandémie

Zmeny v nastavovaní transferových cien a príprava transferovej dokumentácie za zdaňovacie obdobia 2020 a 2021.

Nedávno vydané usmernenie OECD je úpravou transferového oceňovania, zameranou na špecifické otázky úpravy cien medzi závislými osobami počas pandémie. V rámci seminára si ukážeme najaktuálnejšie náležitosti transferovej dokumentácie a predstavíme si tipy, ako čo najefektívnejšie pripraviť dokumentáciu na jednotlivé roky.

Miesto: Online

Termín: Utorok, 28. 9. 2021

Viac tu

Online seminár

Efektívne využitie Excelu v účtovnej praxi

Účtovníci a Excel patrí neodmysliteľne k sebe. Zoznámte sa s užitočnými nástrojmi pre vašu každodennú prax.

Ako vybrať v Excele z ponúkaných funkcií a výpočtov tie najužitočnejšie pre vašu účtovnú a ekonomickú prax? Zoznámime vás s rôznymi typmi účtovných a ekonomických výpočtov, poradíme, ako spracovávať a vyhodnocovať veľké objemy dát, ako ich analyzovať a tvoriť sofistikované štruktúrované prehľady a modely, ktoré ocení vedenie vašej firmy.

Miesto: Online

Termín: Utorok, 5. 10. 2021

Viac tu

Online seminár

Lojalita zákazníkov ako svätý grál marketingu

Nejde len o to získať nových zákazníkov, ale predovšetkým si udržať tých už existujúcich.

Lojalita zákazníka a možnosti jej merania sú doslova svätým grálom marketingu. Na čo sa zamerať, keď nemáte k dispozícii prostriedky na nákladné prieskumy? Ako sa zorientovať v lavíne dát a ktoré riešenie je to správne práve pre vaše podnikanie? Ako nastaviť vernostný program, aby bol naozaj funkčný? Ponúkame vám praktické odporúčania skúsenej odborníčky.

Miesto: Online

Termín: Streda, 6. 10. 2021

Viac tu

Online seminár

Ako na revízie technických zariadení v organizácii

...aby všetky vaše zariadenia boli stále rovnako spoľahlivé, bezpečné a použiteľné.

Vyhradené technické zariadenia si vyžadujú neustálu pozornosť a údržbu, inak sa z nich namiesto významných pomocníkov stávajú zdroje ohrozenia zdravia či majetku. Všetkým zariadeniam, či už elektrickým, plynovým, tlakovým alebo zdvíhacím, je preto potrebné venovať rovnakú mieru pozornosti. Ukážeme vám, ako sa nestratiť vo vašich povinnostiach a ako úspešne zvládnuť všetky predpísané kontroly a skúšky.

Miesto: Online

Termín: Štvrtok, 7. 10. 2021

Viac tu

Online seminár

Ako obmedziť potenciálne neobmedzenú zodpovednosť konateľov a členov predstavenstiev

Vaša zodpovednosť za ujmu, spôsobenú vašej spoločnosti, môže byť neobmedzená, to znamená, že môžete zodpovedať celým svojím majetkom. Čo s tým?

Ako konatelia, predsedovia a členovia predstavenstiev si často ani neuvedomujete obrovskú mieru zodpovednosti a rizika, ktoré máte pri výkone svojej funkcie. Pri porušení povinností, vyplývajúcich z obchodného a insolvenčného práva, môžu nasledovať nepríjemné dôsledky, vrátane straty slobody. Preto vám ponúkneme prehľad kľúčových povinností a zodpovedností štatutárneho orgánu a povieme si aj, ako je možné sa spod zodpovednosti oslobodiť liberáciou.

Miesto: Online

Termín: Utorok, 12. 10. 2021

Viac tu

Online seminár

Ako na zhodnocovanie a vyraďovanie majetku vo firme

...alebo ako správne zadefinovať majetok spoločnosti, ako ho dobre zhodnotiť a ako pri vyradení dodržať všetky zákonné povinnosti.

Životný cyklus hmotného i nehmotného majetku vo firme sprevádza celý rad účtovných operácií, podliehajúcich záväzným legislatívnym pravidlám. Ponúkneme zhrnutie všetkého podstatného z pohľadu účtovníctva a zdaňovania hmotného aj nehmotného majetku a sústredíme sa na typické chyby, ktorých dôsledkami môžu byť skreslenie hospodárskeho výsledku alebo nesprávne odvedená daň.

Miesto: Online

Termín: Štvrtok, 14. 10. 2021

Viac tu

Online seminár

Ako na splnenie povinností pôvodcu odpadu v roku 2022

...alebo ako sa nestratiť v povinnostiach, ktoré vám ukladá aktuálne platný zákon o odpadoch.

Každý výrobný podnik musí plniť množstvo legislatívnych povinností v agende životného prostredia. V legislatíve, ktorá rieši odpady, sa tieto povinností často menia aj niekoľkokrát za rok. Načerpajte vedomosti o aktuálnych povinnostiach na rok 2022.

Miesto: Online

Termín: Streda, 20. 10. 2021

Viac tu

Online seminár

Zamestnávanie cudzincov v praxi – zákony vs. realita

...alebo ako sa nestratiť v problematike zamestnávania cudzích štátnych občanov.

Chyby v oblasti zamestnávania cudzincov môžu viesť k pokutám za nelegálne zamestnávanie, ale aj k trestnoprávnym následkom. Ukážeme vám preto najčastejšie chyby, ktorých sa dopúšťajú zamestnávatelia v tejto oblasti a návody, ako sa im vyhnúť. Tiež porovnáme abstraktné znenie zákonov s ich aplikáciou v skutočnom svete a na praktických príkladoch vám predstavíme konkrétne riešenia problémov, s ktorými sa ako zamestnávatelia bežne stretávate.

Miesto: Online

Termín: Streda, 27. 10. 2021

Viac tu

Online kurz

Excel pre začiatočníkov

Bez Excelu si možno len ťažko predstaviť akúkoľvek kancelársku prácu - preskočte metódu pokus-omyl a radšej si na Excel poriadne posvieťte.

Každý z nás si isto vybaví množstvo situácií, kedy bolo potrebné vytvoriť najrôznejšie evidencie, zoznamy, formuláre, grafy či analýzy. So znalosťou základných funkcionalít Excelu sa tieto úlohy dajú zvládnuť veľmi dobre a rýchlo. Na kurze sa zoznámite s ucelenou množinou najužitočnejších nástrojov pre základné ovládanie Excelu - tvorbou vlastných zoznamov, vzorcov, úhľadne naformátovanými tabuľkami a pútavými výstupmi vo forme grafov.

Miesto: Online

Termín: 3. 11. 2021 - 5. 11. 2021

Viac tu

Online seminár

Ako správne nastaviť provízny systém pre obchodníkov

Provízia ako nástroj podpory motivácie a stability vášho obchodného tímu.

Odmeňovanie obchodníkov je vždy náročnou disciplínou. Provízny systém, ktorý bude motivovať k predaju a bude zároveň stabilizovať obchodný tím, je kritickou súčasťou riadenia obchodníkov. Rovnako ako nastavenie transparentných a objektívnych cieľov a ich vyhodnocovanie. Ukážeme vám, ako nastaviť systém odmeňovania tak, aby vaši obchodníci boli skutočne motivovaní a vykazovali žiadúce výsledky.

Miesto: Online

Termín: Štvrtok, 4. 11. 2021

Viac tu

Online kurz

Manažér sociálnych sietí 2022

Chcete vedieť spravovať sociálne siete alebo vedieť ako úlohovať tých, ktorí ich majú spravovať pre vás?

Facebook je médium, kde sa otvára obrovský priestor na prezentáciu výrobkov a služieb. Na päty mu zároveň dýcha rastúca popularita Instagramu. Pretože sa pravidlá na sieťach dynamicky menia, je potrebné pracovať s aktuálnymi informáciami. Získajte know-how, ako na Facebooku a Instagrame v roku 2021 účinne komunikovať vašu značku, produkty, či ako riešiť s klientmi ich námety a sťažnosti. To všetko na kurze zvládnete prehľadne, prakticky a zábavnou formou.

Miesto: Online

Termín: 8. 11. 2021 - 13. 12. 2021

Viac tu

Online seminár

Účtovná terminológia v nemčine

Znalosť nemčiny môže byť rozhodujúci faktor pre vzostup vašej kariéry – zdokonaľte si svoju účtovnú nemčinu.

Na slovenskom trhu je tradične významný podiel nemeckých firiem aj obchodných partnerov z nemecky hovoriacich krajín. Preto tiež platí, že znalosť nemeckého jazyka zostáva v našom regióne buď veľkou výhodou, alebo kľúčovou kompetenciou pre určité pracovné pozície. Na kurze si zdokonalíte znalosť odbornej nemčiny z účtovnej brandži a to Vám prinesie jednoznačne lepšie pracovné aj finančné možnosti a silnú konkurenčnú výhodu.

Miesto: Online

Termín: Pondelok, 8. 11. 2021

Viac tu

Online seminár

Ako na daňovú optimalizáciu v spoločnosti

...alebo ako si legálne znížiť daňové zaťaženie na minimum.

Mnohé spoločnosti platia vyššie dane, než je ich zákonná povinnosť. Upozorníme vás na nástrahy daňovo-odvodového systému a predstavíme vám rôzne príležitosti na legálne zníženie daňovo-odvodových povinností.

Miesto: Online

Termín: Štvrtok, 11. 11. 2021

Viac tu

Hore