Všetky vzdelávacie akcie - Seminaria

Menu

Online kurz

Ekonomika výrobnej prevádzky

Princípy ekonomického fungovania výrobného podniku prehľadne a zrozumiteľne.

Ekonomické princípy vo výrobných prevádzkach majú svoje špecifiká. Navyše často existujú bariéry neporozumenia medzi ekonomickým úsekom na jednej strane a výrobno-technickým vedením firmy na strane druhej. Počas kurzu sa zrozumiteľnou formou zoznámite s princípmi finančného riadenia výrobného podniku, kľúčovými manažérskymi nástrojmi a informačnými zdrojmi, ktoré je možné použiť na analyzovanie a zvyšovanie ekonomickej efektivity výrobných procesov.

Miesto: Online

Termín: 7. 3. 2023 - 18. 4. 2023

Viac tu

Online seminár

GDPR v každodennej praxi personalistu

Aplikácia GDPR v pracovnoprávnych vzťahoch s praktickými príkladmi.

K práci každého personalistu patrí práca s osobnými údajmi zamestnancov a zodpovednosť za ich zákonné spracúvanie. Sú to citlivé témy, ktoré vyžadujú komplexnú znalosť viacerých predpisov pre správny postup. Predstavíme vám celý proces spracúvania osobných údajov zamestnancov, počnúc náborovým procesom až po ukončenie pracovného pomeru, vrátane monitoringu zamestnancov na pracovisku.

Miesto: Online

Termín: Streda, 22. 3. 2023

Viac tu

Online seminár

Cirkulárna ekonomika a zelené verejné obstarávanie

Malé kroky s veľkými dopadmi, alebo ako zaviesť udržateľnosť aj v rámci vašej organizácie.

Zelené témy čoraz viac rezonujú spoločnosťou. Ak chcete ako organizácia držať krok s konkurenciou a prispieť k lepším životným podmienkam, potrebujete poznať nástroje vedúce k udržateľnosti. Na webinári vám poradí expertka, aké sú princípy cirkulárnej ekonomiky, ako šetriť zdroje či energiu a nevytvárať zbytočný odpad. Samozrejme, prinesieme aj príklady do vašej praxe.

Miesto: Online

Termín: Utorok, 28. 3. 2023

Viac tu

Online seminár

Ako si získať, udržať a viesť zamestnancov

Ako vytvoriť podnetné prostredie pre zamestnancov, kde sú spokojní oni aj vy.

Je čoraz náročnejšie pre zamestnávateľa nájsť tých správnych ľudí, získať si ich a udržať. Nároky sú stále vyššie, a vytvoriť vhodné prostredie je preto pre zamestnávateľa veľmi dôležitou úlohou. Na webinári vám ukážeme, na čo sa zamerať, čo sú potreby zamestnancov a ako s nimi pracovať. Pretože je to kľúč nielen k tomu, ako si nových zamestnancov získať, ale aj k tomu, ako si tých stálych udržať.

Miesto: Online

Termín: Utorok, 4. 4. 2023

Viac tu

Online seminár

Efektívne využitie Excelu v účtovnej praxi

Účtovníci a Excel patrí neodmysliteľne k sebe. Zoznámte sa s užitočnými nástrojmi pre vašu každodennú prax.

Ako vybrať v Excele z ponúkaných funkcií a výpočtov tie najužitočnejšie pre vašu účtovnú a ekonomickú prax? Zoznámime vás s rôznymi typmi účtovných a ekonomických výpočtov, poradíme, ako spracovávať a vyhodnocovať veľké objemy dát, ako ich analyzovať a tvoriť sofistikované štruktúrované prehľady a modely, ktoré ocení vedenie vašej organizácie.

Miesto: Online

Termín: Utorok, 4. 4. 2023

Viac tu

Online seminár

Leadership v kríze – prakticky a zrozumiteľne

Ako viesť zamestnancov v ťažkej situácii a ako im oznamovať nepríjemné veci.

Žijeme v neľahkej dobe. Dôsledky pandémie Covid-19, vojna na Ukrajine, energetická kríza, rastúce ceny potravín – tieto a ďalšie faktory vnášajú do každej organizácie prvok neistoty a nestability. V takejto situácii zamestnanci potrebujú lídra, ktorý ich bude schopný krízou zrozumiteľne previesť, vystupovať pred nimi autenticky, ale pritom s plnou autoritou a dôrazom.

Miesto: Online

Termín: Streda, 5. 4. 2023

Viac tu

Online seminár

Rýchle školenie pre zamestnancov v IT bezpečnosti

Využite možnosť preškolenia svojich zamestnancov v aktuálnych hrozbách pri práci s počítačom a mobilnými technológiami.

Súčasný rastúci trend kybernetických útokov núti súkromné aj verejné organizácie prehodnotiť technologické zabezpečenie, ak si chcú ochrániť svoje dáta. Popri investovaní do bezpečnostných technológií sa často zabúda na najslabší článok celého procesu – na samotných zamestnancov. Sú to práve zamestnanci, ktorí môžu nevedomky vpustiť útočníka do interného IT systému. Ich nevedomosť a podcenenie rizika, môžu mať pre organizáciu fatálne následky.

Miesto: Online

Termín: Streda, 5. 4. 2023

Viac tu

Online seminár

Opravné doklady z pohľadu DPH

Súhrnný prehľad všetkých typov opravných dokladov pri DPH, aby ich vystavovanie nebolo strašiakom.

Faktúra ako daňový doklad pre účely DPH priamo ovplyvňuje daňovú povinnosť na DPH na strane dodávateľa alebo odberateľa. Rovnako môže daňovú povinnosť ovplyvniť aj opravný doklad, ktorý je potrebné správne posúdiť, vykázať a zahrnúť do správneho zdaňovacieho obdobia. Na webinári sa dozviete všetko, čo potrebujete o opravných dokladoch vedieť práve pre účely DPH.

Miesto: Online

Termín: Utorok, 11. 4. 2023

Viac tu

Online seminár

Ako na revízie technických zariadení v organizácii

...aby všetky vaše zariadenia boli stále rovnako spoľahlivé, bezpečné a použiteľné.

Vyhradené technické zariadenia si vyžadujú neustálu pozornosť a údržbu. Inak sa z nich namiesto významných pomocníkov stávajú zdroje ohrozujúce zdravie či majetok. Všetkým zariadeniam, či už elektrickým, plynovým, tlakovým alebo zdvíhacím, je preto potrebné venovať zvýšenú mieru pozornosti. Ukážeme vám, ako sa zorientovať v spleti povinností a ako úspešne zvládnuť všetky predpísané kontroly a skúšky.

Miesto: Online

Termín: Štvrtok, 13. 4. 2023

Viac tu

Online kurz

Podnikové financie pre neekonomických manažérov

Síce ste nevyštudovali ekonomickú školu, ale potrebujete rozumieť tomu, o čom hovorí váš finančný riaditeľ.

Ste šéfom firmy alebo manažérom nefinančného úseku a cítite deficit vedomostí v podnikových financiách? Áno, neštudovali ste predsa ekonómiu. A preto si nie ste istí pri jednotlivých ekonomických a finančných pojmoch. Nevadí! Práve na tomto kurze si vytvoríte ucelený prehľad o troch pilieroch podnikovej ekonomiky – výkaze ziskov a strát, súvahe a výkaze o finančných tokoch. Pochopíte nielen súvislosti medzi nimi, ale aj to, čo všetko z nich možno zistiť o finančnom zdraví firmy.

Miesto: Online

Termín: 14. 4. 2023 - 26. 5. 2023

Viac tu

Online kurz

Manažér kybernetickej bezpečnosti

IT bezpečnosť nie je o systémoch, ale o správnom nastavení procesov, riadne vedenej dokumentácii a riadení rizík.

Každodenné kybernetické útoky na verejné aj súkromné ​​subjekty preukázali, že nielen verejné inštitúcie, ale ani firmy nie sú dostatočne chránené proti útokom, ktorých počty každoročne narastajú. Zavírené siete, blokované počítače, žiadosti o výkupné sú výsledkom podcenenia rizík a nedostatočného nastavenia úrovne zabezpečenia. Presvedčíme vás, že môžete významne zapracovať na IT bezpečnosti vašej organizácie bez veľkých nákladov a investícií.

Miesto: Online

Termín: 14. 4. 2023 - 26. 5. 2023

Viac tu

Online kurz

Zoznámenie s Power BI pre začiatočníkov

Toto je Business Intelligence – naučte sa používať na analýzu svojich dát inovatívny nástroj Microsoft Power BI.

Určite ste už počuli o využití Business Intelligence. Ako na to v praxi? Dáta, ktoré organizácie zbierajú a ukladajú, sú veľmi dobre využiteľné pre podrobné číselné aj grafické analýzy. A práve na to je ideálne poznať a vedieť využívať pokročilý nástroj Microsoft Power BI a jeho funkcie. Na kurze sa nielen zoznámite s možnosťami aplikácie Microsoft Power BI od prvých krôčikov, ale naučíte sa ju aj prakticky používať.

Miesto: Online

Termín: 14. 4. 2023 - 28. 4. 2023

Viac tu

Online seminár

Cenotvorba – ako kalkulovať ceny

Ako zisťovať a využívať informácie o nákladoch, maržiach a očakávanom zisku produktov pre tvorbu správnej ceny.

Ponúkať a predávať výrobky a služby, ktoré majú najväčší prínos pre zisk podniku – to je hlavná úloha obchodných a finančných manažérov v každej firme. Rozumieme ale správne tomu, ako spolu súvisia informácie o nákladoch, cenách, maržiach a zisku ponúkaných výkonov? Alebo sa spoliehame na pocity? Aj keď seminár bude o číslach, riešením nie je zložitá matematika, ale pochopenie veličín, ktorých výsledkom je správne stanovenie ceny.

Miesto: Online

Termín: Piatok, 14. 4. 2023

Viac tu

Online kurz

Finančné plánovanie pre inteligentnú firmu

Zostavenie finančného plánu má presné pravidlá. Bez precíznych znalostí bude firma plávať náhodne - ako loď bez mapy a kompasu.

Problém finančného plánovania je v tom, že rôzne podniky si interpretujú obsah finančného plánu veľmi rôzne. Často pritom nerešpektujú základné pravidlá. V takomto prípade nemôže byť ich finančný plán oporou pri rozhodovaní ani oporou pri riadení podniku. Finančné plánovanie je systematická disciplína technického rázu, pri ktorej je potrebné dodržiavať princípy a celý rad prepojení. Na kurze zvládnete túto náročnú disciplínu vďaka ideálnej kombinácii webinárov s lektorom a dištančného štúdia.

Miesto: Online

Termín: 17. 4. 2023 - 19. 5. 2023

Viac tu

Online kurz

AutoCAD pre začiatočníkov a mierne pokročilých

AutoCAD je tradičným pomocníkom projektantov a konštruktérov už 40 rokov – spoznajte výhody práce s týmto osvedčeným programom aj vy.

Či ste z odboru stavebníctva, strojárstva, elektro, nábytkárstva alebo mnohých ďalších, býva AutoCAD prvou voľbou pri spracovaní akejkoľvek výkresovej dokumentácie. Jeho neuveriteľná všestrannosť a flexibilita účinne pomáha zvládať rutinné činnosti ľahko a rýchlo. Na kurze sa zoznámite s ucelenou množinou najužitočnejších nástrojov pre základné ovládanie AutoCADu – od nastavenia prostredia a prvých čiar, cez popisy a kótovanie až po finálnu tlač výkresovej dokumentácie.

Miesto: Online

Termín: 17. 4. 2023 - 19. 4. 2023

Viac tu

Online seminár

Kamerové systémy a monitoring pod tlakom GDPR

Povinnosti zamestnávateľov a prevádzkovateľov kamerových systémov vs. práva tých, ktorí sú monitorovaní.

Využívanie kamerových systémov je žiaduce najmä z bezpečnostných dôvodov, ale vždy je potrebné rešpektovať platné právne predpisy vrátane GDPR. Obzvlášť citlivý a rizikový je monitoring zamestnancov, a to nielen kamerovými systémami, ale aj ďalšími technickými spôsobmi. Na seminári si zhrnieme všetko podstatné pre legislatívne oprávnený, a pritom efektívny monitoring zamestnancov, ale aj návštevníkov budov.

Miesto: Online

Termín: Utorok, 18. 4. 2023

Viac tu

Online seminár

Whistleblowing – nová regulácia, ktorá sa týka všetkých

Výrazné zvýšenie pokút a rozšírenie vašich povinností prináša novela zákona o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti.

Prichádza rozsiahla novela zákona o whistleblowingu, ktorá adaptuje zákon požiadavkám Smernice EÚ. Pokuty pre nesplnenie zákonných povinností narastú až na 100 tisíc eur. Rozširuje sa najmä rozsah zákonných povinností, nové kategórie oznamovateľov, od ktorých ste povinní prijať oznámenie o protiprávnych aktivitách, ale stanovujú sa aj nové podmienky a rozsah subjektov, ktorých sa zákonné povinnosti týkajú. Osvojte si všetky pravidlá, aby ste neporušili zákon a vyhli sa vysokým pokutám.

Miesto: Online

Termín: Utorok, 25. 4. 2023

Viac tu

Online seminár

Nové stavebné predpisy – výstavba a územný plán po novom

Základné zmeny v povoľovacom procese a pri tvorbe územného plánu podľa nových stavebných predpisov.

V roku 2024 vstúpi do účinnosti nový zákon o výstavbe a zákon o územnom plánovaní. Doteraz známe procesy prejdú významnými zmenami, ktoré najviac pocítia stavebníci a samosprávy. Viete, ako bude prebiehať nový povoľovací proces výstavby? Aké práva budú mať samosprávy? Kto bude môcť navrhovať zmeny územného plánu a ako sa budú prijímať? Všetko podstatné, ako aj praktické detaily, vysvetlíme na webinári.  

Miesto: Online

Termín: Utorok, 25. 4. 2023

Viac tu

Online kurz

Účtovná terminológia v angličtine

Pre všetkých, ktorí prezentujú finančné a účtovné výstupy zahraničným vlastníkom a ich manažérom v anglickom jazyku.

Každý zahraničný vlastník a zahraničný finančný manažér očakáva účtovný reporting v anglickom jazyku. Okrem toho predpokladá od účtovníka či ekonóma schopnosť komentovať aj ďalšie okruhy, ako je dosiahnutý zisk, porovnanie s minulým rokom, komentár k vytvoreným dohadovým položkám či otázky spojené s DPH. Ak si potrebujete osvojiť alebo vylepšiť účtovnú angličtinu, potom je tento intenzívny trojdňový kurz určený práve vám.

Miesto: Online

Termín: 26. 4. 2023 - 28. 4. 2023

Viac tu

Online seminár

Zákonník práce po novele – otázky a odpovede

Praktický webinár – aktuálne otázky a odpovede po účinnosti novely Zákonníka práce s dopadom do vašej praxe.

Zmeny v Zákonníku práce vstúpili do platnosti a s tým prichádza veľa otázok a nejasností, ako ich aplikovať do praxe. Na webinári vám preto ponúkneme odpovede na aktuálne otázky, aby ste vedeli ako správne a zákonne postupovať vo vašej každodennej praxi.

Miesto: Online

Termín: Streda, 26. 4. 2023

Viac tu

Hore