Všetky vzdelávacie akcie - Seminaria

Menu

Online seminár

Zmeny v zákone o odpadoch – povinnosti pre rok 2023

Nová legislatíva a aktuálny prehľad povinností, ktoré sú kladené na organizácie v oblasti hospodárenia s odpadmi a obalmi.

Zákonné povinnosti v oblasti odpadov sa rýchlo menia a aktuálna legislatíva pre rok 2023 túto oblasť len rozšírila. Na seminári vám predstavíme všetky dôležité zmeny, ktoré v odpadovom hospodárstve nastali. Získate prehľad povinností, ktoré musíte splniť a praktické odporúčania, aby ste sa vyhli vysokým finančným pokutám v prípade kontroly.

Miesto: Online

Termín: Streda, 3. 5. 2023

Viac tu

Hore