Všetky vzdelávacie akcie - Seminaria

Menu

Online seminár

Zákonník práce účinný od 1. 1. 2023

Nové povinnosti zamestnávateľov po účinnosti novely Zákonníka práce.

Účinnosť niektorých zmien v Zákonníku práce síce platí už od 1.10.2022, ale ďalšie ustanovenia tejto veľkej novely vstupujú do účinnosti až od 1.1.2023. Zmena nastala pod vplyvom transpozície dvoch smerníc EU a prináša nové povinnosti zamestnávateľom. Viete, ako tieto zmeny ovplyvnia pracovný pomer,či pracovné podmienky zamestnancov? Na webinári vás oboznámime so všetkými zmenami, na ktoré je treba byť pripravený.

Miesto: Online

Termín: Štvrtok, 5. 1. 2023

Viac tu

Online seminár

Požiarna ochrana v roku 2023 – ako obstáť pri kontrole

Aktuálne požiadavky na zabezpečenie ochrany pred požiarmi a ako obstáť pri kontrole.

Zabezpečenie požiarnej ochrany v budovách a pracovných prevádzkach podľa aktuálnych legislatívnych požiadaviek je povinnosťou všetkých organizácií. Na webinári si povieme, čo potrebujete zabezpečiť, aby ste obstáli pri kontrole a nedostali zbytočné pokuty. Predstavíme si všetky potrebné náležitosti a upozorníme aj na najčastejšie chyby, ktorým by ste sa mali v praxi vyhnúť.

Miesto: Online

Termín: Utorok, 10. 1. 2023

Viac tu

Online seminár

Controlling a využitie KPI v nákupe

Ako v nákupe nastaviť „Key Performance Indicators“ a ako merať prínos nákupu pre efektívnu výrobu.

Kľúčový význam priebežného hodnotenia efektivity nákupu – nielen úspor, ale aj produktivity a využívania zdrojov – stúpa v dobe turbulentných zmien a narušených odberateľsko-dodávateľských reťazcov. Podmienkou kvalitného controllingu sú vhodne nastavené indikátory „Key Performance Indicators“ (KPI), ktoré využijete pri riadení jednotlivých činností nákupného procesu.

Miesto: Online

Termín: Štvrtok, 19. 1. 2023

Viac tu

Hore