Všetky vzdelávacie akcie - Seminaria

Menu

Online seminár

Ako riadiť vzťahy s dodávateľmi v nákupe

Znižovať riziká plynúce so závislosti na dodávateľoch si vyžaduje systematický prístup.

Myslíte si, že by ceny vašich dodávateľov mali klesať a kvalita ich dodávok stúpať? Vedia vaši nákupcovia dobre vyjednávať s dodávateľmi, dosahovať lepšie ceny a dodacie podmienky? Pritom efektivita nákupných činností významne ovplyvňuje cashflow a profitabilitu. Ponúkame vám účinné metódy a odporúčania pre lepšie riadenie vzťahu s dodávateľmi v nákupe.

Miesto: Online

Termín: Streda, 25. 8. 2021

Viac tu

Hore