Všetky vzdelávacie akcie - Seminaria

Menu

Online seminár

Ako obmedziť potenciálne neobmedzenú zodpovednosť konateľov a členov predstavenstiev

Vaša zodpovednosť za ujmu, spôsobenú vašej spoločnosti, môže byť neobmedzená, to znamená, že môžete zodpovedať celým svojím majetkom. Čo s tým?

Ako konatelia, predsedovia a členovia predstavenstiev si často ani neuvedomujete obrovskú mieru zodpovednosti a rizika, ktoré máte pri výkone svojej funkcie. Pri porušení povinností, vyplývajúcich z obchodného a insolvenčného práva, môžu nasledovať nepríjemné dôsledky, vrátane straty slobody. Preto vám ponúkneme prehľad kľúčových povinností a zodpovedností štatutárneho orgánu a povieme si aj, ako je možné sa spod zodpovednosti oslobodiť liberáciou.

Miesto: Online

Termín: Utorok, 12. 10. 2021

Viac tu

Online seminár

Zamestnávanie cudzincov v praxi – zákony vs. realita

...alebo ako sa nestratiť v problematike zamestnávania cudzích štátnych občanov.

Chyby v oblasti zamestnávania cudzincov môžu viesť k pokutám za nelegálne zamestnávanie, ale aj k trestnoprávnym následkom. Ukážeme vám preto najčastejšie chyby, ktorých sa dopúšťajú zamestnávatelia v tejto oblasti a návody, ako sa im vyhnúť. Tiež porovnáme abstraktné znenie zákonov s ich aplikáciou v skutočnom svete a na praktických príkladoch vám predstavíme konkrétne riešenia problémov, s ktorými sa ako zamestnávatelia bežne stretávate.

Miesto: Online

Termín: Streda, 27. 10. 2021

Viac tu

Online seminár

Ako čeliť problematickým ustanoveniam infozákona

Výkladové problémy a praktické postupy vrátane zaujímavej a aktuálnej judikatúry.

V oblasti slobodného prístupu k informáciám pretrvávajú trecie plochy, ktoré dlhodobo spôsobujú výkladové problémy, či už ide o konflikty medzi právom na prístup k informáciám a právom na ochranu osobných údajov, o problematiku obchodného tajomstva alebo o spôsob sprístupňovania informácií a rozsah informačnej povinnosti. Kedy a čo je teda nutné poskytovať, v akom rozsahu a kedy je možné prístup k informáciám spoplatniť?

Miesto: Online

Termín: Streda, 3. 11. 2021

Viac tu

Hore