Všetky vzdelávacie akcie - Seminaria

Menu

Online seminár

Ako správne nastaviť provízny systém pre obchodníkov

Provízia ako nástroj podpory motivácie a stability vášho obchodného tímu.

Odmeňovanie obchodníkov je vždy náročnou disciplínou. Provízny systém, ktorý bude motivovať k predaju a bude zároveň stabilizovať obchodný tím, je kritickou súčasťou riadenia obchodníkov. Rovnako ako nastavenie transparentných a objektívnych cieľov a ich vyhodnocovanie. Ukážeme vám, ako nastaviť systém odmeňovania tak, aby vaši obchodníci boli skutočne motivovaní a vykazovali žiadúce výsledky.

Miesto: Online

Termín: Štvrtok, 4. 11. 2021

Viac tu

Online kurz

Manažér sociálnych sietí 2022

Chcete vedieť spravovať sociálne siete alebo vedieť ako úlohovať tých, ktorí ich majú spravovať pre vás?

Facebook je médium, kde sa otvára obrovský priestor na prezentáciu výrobkov a služieb. Na päty mu zároveň dýcha rastúca popularita Instagramu. Pretože sa pravidlá na sieťach dynamicky menia, je potrebné pracovať s aktuálnymi informáciami. Získajte know-how, ako na Facebooku a Instagrame v roku 2021 účinne komunikovať vašu značku, produkty, či ako riešiť s klientmi ich námety a sťažnosti. To všetko na kurze zvládnete prehľadne, prakticky a zábavnou formou.

Miesto: Online

Termín: 8. 11. 2021 - 13. 12. 2021

Viac tu

Online seminár

Účtovná terminológia v nemčine

Znalosť nemčiny môže byť rozhodujúci faktor pre vzostup vašej kariéry – zdokonaľte si svoju účtovnú nemčinu.

Na slovenskom trhu je tradične významný podiel nemeckých firiem aj obchodných partnerov z nemecky hovoriacich krajín. Preto tiež platí, že znalosť nemeckého jazyka zostáva v našom regióne buď veľkou výhodou, alebo kľúčovou kompetenciou pre určité pracovné pozície. Na kurze si zdokonalíte znalosť odbornej nemčiny z účtovnej brandži a to Vám prinesie jednoznačne lepšie pracovné aj finančné možnosti a silnú konkurenčnú výhodu.

Miesto: Online

Termín: Pondelok, 8. 11. 2021

Viac tu

Online seminár

Povinnosti v oblasti BOZP a PO v školskom prostredí

Bezpečnosť pri práci a výučbe aktuálne a pre rok 2022 – ako úrazom a požiarom predchádzať a nie ich riešiť.

Pripraviť deťom, žiakom a študentom bezpečné prostredie na ich výchovu a vzdelávanie je rovnako dôležité, ako obsah výučby. Bezpečnosť a požiarna ochrana sa však netýkajú len žiakov, ale aj zamestnancov školy, rodičov, či iných návštevníkov. Ukážeme vám, čo všetko je v školskom prostredí v roku 2022 potrebné zabezpečiť, aby ste nielen splnili formálne požiadavky na bezpečnosť, ale aby ste v prvom rade zabránili zbytočným zraneniam či škodám.

Miesto: Online

Termín: Streda, 10. 11. 2021

Viac tu

Online seminár

Ako na daňovú optimalizáciu v spoločnosti

...alebo ako si legálne znížiť daňové zaťaženie na minimum.

Mnohé spoločnosti platia vyššie dane, než je ich zákonná povinnosť. Upozorníme vás na nástrahy daňovo-odvodového systému a predstavíme vám rôzne príležitosti na legálne zníženie daňovo-odvodových povinností.

Miesto: Online

Termín: Štvrtok, 11. 11. 2021

Viac tu

Hore