Menu

Aby porady mali zmysel, alebo koniec frustrácie na poradách

Seminár

Ako vylepšiť a zefektívniť porady v škole – dôrazom na tímovú spoluprácu a zodpovednosťou za výsledky.

Online

Príliš často na poradách premárnime ich potenciál a svoj pracovný čas v neproduktívnych debatách, zaoberáme sa nepodstatnými záležitosťami, strácame sa v nelogickej štruktúre a nudíme sa pri prerokúvaní bodov, ktoré sa nás netýkajú. Ale nemusí to tak byť. Na seminári vám odovzdáme know-how, ako vo svojej riaditeľskej praxi uplatňovať čo najvhodnejšie prístupy, aby sa ľudia na poradách skutočne radili a dochádzali k tímovým a zmysluplným riešeniam.

Termín
Streda, 7. 6. 2023 | 09:00 - 12:00

Nehodí sa vám termín? Nahrávku budete môcť využiť ďalších 14 dní.

Miesto
Online – priamy prenos u vás na monitore
Cena
64,00 €

Využite automatickú 10 % zľavu pre našich stálych zákazníkov. Alebo získajte každý 15 % zľavu v prípade, že prihlásite dvoch alebo viacerých účastníkov. Ceny sú uvedené bez DPH.

Detaily Prednáša Pokyny Objednať

Tento produkt nie je možné objednať.

Hore