Menu

Ako čeliť problematickým ustanoveniam infozákona (Prebehlo)

Seminár

Výkladové problémy a praktické postupy vrátane aktuálnej judikatúry.

Online

V oblasti slobodného prístupu k informáciám stále pretrvávajú výkladové problémy. Ide najmä o konflikt medzi právom na prístup k informáciám a právom na ochranu osobných údajov, o problematiku obchodného tajomstva, ale aj spôsobu sprístupňovania informácií a rozsahu informačnej povinnosti. Kedy a čo je teda nutné poskytovať, v akom rozsahu a kedy je možné prístup k informáciám spoplatniť?

Termín
Utorok, 12. 4. 2022 | 09:00 - 12:00

Nehodí sa vám termín? Budete môcť využiť nahrávku, ktorú dostanete.

Miesto
Online – priamy prenos u vás na monitore
Výhoda
Prihláseným účastníkom ponúkame možnosť poslať svoje otázky vopred.
Cena
79,00 €

Využite automatickú 10 % zľavu pre našich stálych zákazníkov. Alebo získajte každý 15 % zľavu v prípade, že prihlásite dvoch alebo viacerých účastníkov. Ceny sú uvedené bez DPH.

Detaily Prednáša Pokyny Objednať

Tento produkt nie je možné objednať.

Hore