Menu

Ako formatívne hodnotiť pri frontálnom vyučovaní

Seminár

Formatívne hodnotenie ako príležitosť k žiackemu aj učiteľskému rozvoju.

Online

Jednou z najčastejších foriem vyučovania je frontálna výučba. Je to skvelý spôsob, ako učiť, ale nie vždy sa nám darí zapojiť do nej všetky deti. Aby sme vo frontálne vedenej triede mohli pracovať formatívnym spôsobom, potrebujeme aktivizovať všetky deti v triede a mať k dispozícii dôkazy o ich učení. Predstavíme vám konkrétne techniky a postupy, ako formatívne hodnotiť pri frontálnom vyučovaní.

Termín
1. blok:utorok, 18. 10. 2022 | 13:00 - 15:00
2. blok:štvrtok, 20. 10. 2022 | 13:00 - 15:00

Nehodí sa vám termín? Nahrávku budete môcť využiť ďalších 14 dní.

Miesto
Online – priamy prenos u vás na monitore
Cena
79,00 €

Využite automatickú 10 % zľavu pre našich stálych zákazníkov. Alebo získajte každý 15 % zľavu v prípade, že prihlásite dvoch alebo viacerých účastníkov. Ceny sú uvedené bez DPH.

Detaily Prednáša Pokyny Objednať

Tento produkt nie je možné objednať.

Hore