Menu

Ako obmedziť potenciálne neobmedzenú zodpovednosť konateľov a členov predstavenstiev

Seminár

Vaša zodpovednosť za ujmu, spôsobenú vašej spoločnosti, môže byť neobmedzená, to znamená, že môžete zodpovedať celým svojím majetkom. Čo s tým?

Online

Ako konatelia, predsedovia a členovia predstavenstiev si často ani neuvedomujete obrovskú mieru zodpovednosti a rizika, ktoré máte pri výkone svojej funkcie. Pri porušení povinností, vyplývajúcich z obchodného a insolvenčného práva, môžu nasledovať nepríjemné dôsledky, vrátane straty slobody. Preto vám ponúkneme prehľad kľúčových povinností a zodpovedností štatutárneho orgánu a povieme si aj, ako je možné sa spod zodpovednosti oslobodiť liberáciou.

Termín
Utorok, 12. 10. 2021 | 09:00 - 11:00

Nehodí sa vám termín? Budete môcť využiť nahrávku, ktorú dostanete.

Miesto
Online – priamy prenos u vás na monitore
Cena
79,00 €

Využite automatickú 10 % zľavu pre našich stálych zákazníkov. Alebo získajte každý 15 % zľavu v prípade, že prihlásite dvoch alebo viacerých účastníkov. Ceny sú uvedené bez DPH.

Detaily Prednáša Pokyny Objednať

Hore