Menu

Ako riadiť zásoby profesionálne (Prebehlo)

Seminár

Zvládnuté riadenie materiálových a informačných tokov zásob v sklade je vašou konkurenčnou výhodou.

Online

Bez kvalitného riadenia zásob sa nezaobíde žiaden výrobný ani obchodný podnik a pre e-shopy je logistika zásob priam kľúčová. Navyše majú náklady spojené so zásobami priamy vplyv na maržu a zisk. Ponúkame vám prehľadnú orientáciu v problematike riadenia zásob vrátane ich finančných aspektov a poskytneme praktické návody na základe mnohých ilustratívnych príkladov.

Termín
1. blok:štvrtok, 27. 5. 2021 | 10:00 - 12:00
2. blok:štvrtok, 27. 5. 2021 | 13:00 - 15:00

Nehodí sa vám termín? Budete môcť využiť nahrávku, ktorú dostanete.

Miesto
Online – priamy prenos u vás na monitore
Cena
139,00 €

Využite automatickú 10 % zľavu pre našich stálych zákazníkov. Alebo získajte každý 15 % zľavu v prípade, že prihlásite dvoch alebo viacerých účastníkov. Ceny sú uvedené bez DPH.

Detaily Prednáša Pokyny Objednať

Hore