Menu

Ako účtovať a vykazovať dotácie vo verejnom sektore

Seminár

Účtovné a daňové náležitosti čerpania a poskytovania dotácií v organizáciách verejného sektora.

Online

Ako organizácia verejného sektora ste príjemcom rôznych typov dotačnej podpory, aktuálne vrátane nových dotácií z programového obdobia 2021 – 2027. Pre ich správne zaúčtovanie potrebujete poznať rozpočtové pravidlá, účtovné a daňové predpisy, legislatívu súvisiacu so zverejňovaním dotácií a mnoho ďalších zákonov a predpisov. Seminár prehľadne zhrnie všetky účtovné a daňové súvislosti spojené s čerpaním dotácií.

Termín
1. blok:utorok, 28. 2. 2023 | 09:00 - 11:00
2. blok:utorok, 28. 2. 2023 | 12:00 - 14:00

Nehodí sa vám termín? Nahrávku budete môcť využiť ďalších 14 dní.

Miesto
Online – priamy prenos u vás na monitore
Výhoda
Prihláseným účastníkom ponúkame možnosť poslať svoje otázky vopred.
Cena
129,00 €

Využite automatickú 10 % zľavu pre našich stálych zákazníkov. Alebo získajte každý 15 % zľavu v prípade, že prihlásite dvoch alebo viacerých účastníkov. Ceny sú uvedené bez DPH.

Detaily Prednáša Pokyny Objednať

Tento produkt nie je možné objednať.

Hore