Menu

Ako úspešne riadiť a ukončiť dotačný projekt z eurofondov (Prebehlo)

Seminár

Ak máte pridelenú dotáciu od EÚ, mali by ste sa vyvarovať faktickým aj formálnym chybám pri riadení projektu – môžu vyjsť veľmi draho.

Online

Podpisom zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (NFP) začína rozsiahla administratíva spojená s požiadavkami poskytovateľa, ktorá si vyžaduje precízne vypracovanie množstva povinných príloh. V prípade chýb alebo nesplnenia povinností môže poskytovateľ NFP pristúpiť k zníženiu príspevku alebo, v krajnom prípade, aj k odobratiu dotácie v plnej výške. Naša skúsená lektorka Vám poskytne praktické rady, ako sa takejto situácii vyhnúť.

Termín
Utorok, 14. 9. 2021 | 09:00 - 12:00

Nehodí sa vám termín? Budete môcť využiť nahrávku, ktorú dostanete.

Miesto
Online – priamy prenos u vás na monitore
Výhoda
Prihláseným účastníkom ponúkame možnosť poslať svoje otázky vopred.
Cena
109,00 €

Využite automatickú 10 % zľavu pre našich stálych zákazníkov. Alebo získajte každý 15 % zľavu v prípade, že prihlásite dvoch alebo viacerých účastníkov. Ceny sú uvedené bez DPH.

Detaily Prednáša Pokyny Objednať

Hore