Menu

Ako viesť triednické hodiny na základnej škole (Prebehlo)

Seminár

22 osvedčených tipov pre prácu s triednym kolektívom (nielen) na triednických hodinách.

Online

Triednické hodiny nemusia slúžiť len na obaľovanie zošitov a kompletovanie ospravedlnení. Už jedna hodina týždenne môže pomôcť k lepšiemu (seba)poznaniu žiakov, posunu v ich komunikácii, prehĺbeniu vzťahov a prevencii rizikového správania. To sa dá dosiahnuť hrami, ku ktorým vám postačia bežne dostupné predmety z triedy.

Termín
Utorok, 20. 9. 2022 | 14:00 - 16:00

Nehodí sa vám termín? Nahrávku budete môcť využiť ďalších 14 dní.

Miesto
Online – priamy prenos u vás na monitore
Cena
49,00 €

Využite automatickú 10 % zľavu pre našich stálych zákazníkov. Alebo získajte každý 15 % zľavu v prípade, že prihlásite dvoch alebo viacerých účastníkov. Ceny sú uvedené bez DPH.

Detaily Prednáša Pokyny Objednať

Tento produkt nie je možné objednať.

Hore