Menu

Ako zostaviť rozpočet príspevkovej organizácie na rok 2022 (Prebehlo)

Seminár

… alebo ako z rozpočtu vytvoriť účinný nástroj finančného riadenia príspevkovej organizácie.

Online

Príspevková organizácia hospodári aj s verejnými prostriedkami, ktoré má povinnosť využívať hospodárne, efektívne, účinne a účelne. Preto, ak ste riaditeľ či ekonóm, musíte pri zostavovaní rozpočtu pamätať tak na zákonné, ako aj metodické požiadavky. V praxi sa však často ukazujú viaceré nedostatky v súvislosti s využívaním prostriedkov rozpočtov príspevkových organizácií, ktoré si nielen predstavíme, ale si aj ukážeme, ako sa ich vyvarovať.

Termín
1. blok:štvrtok, 9. 9. 2021 | 09:00 - 11:00
2. blok:štvrtok, 9. 9. 2021 | 13:00 - 15:00

Nehodí sa vám termín? Budete môcť využiť nahrávku, ktorú dostanete.

Miesto
Online – priamy prenos u vás na monitore
Cena
109,00 €

Využite automatickú 10 % zľavu pre našich stálych zákazníkov. Alebo získajte každý 15 % zľavu v prípade, že prihlásite dvoch alebo viacerých účastníkov. Ceny sú uvedené bez DPH.

Detaily Prednáša Pokyny Objednať

Hore