Menu

Ako zostaviť rozpočet príspevkovej organizácie na rok 2024 (Prebehlo)

Seminár

… alebo ako z rozpočtu vytvoriť účinný nástroj finančného riadenia príspevkovej organizácie.

Online

Príspevková organizácia má povinnosť využívať verejné prostriedky hospodárne, efektívne a účelne. Preto, ak ste riaditeľ či ekonóm, musíte pri zostavovaní rozpočtu pamätať tak na zákonné, ako aj metodické požiadavky. Na webinári získate praktické návody na zostavenie rozpočtu na rok 2024 a tiež know-how, ako rozpočet využiť ako prostriedok koordinácie a riadenia vo vašej organizácii.

Termín
Streda, 24. 5. 2023 | 09:00 - 12:00

Nehodí sa vám termín? Nahrávku budete môcť využiť ďalších 14 dní.

Miesto
Online – priamy prenos u vás na monitore
Výhoda
Prihláseným účastníkom ponúkame možnosť poslať svoje otázky vopred.
Cena
99,00 €

Využite automatickú 10 % zľavu pre našich stálych zákazníkov. Alebo získajte každý 15 % zľavu v prípade, že prihlásite dvoch alebo viacerých účastníkov. Ceny sú uvedené bez DPH.

Detaily Prednáša Pokyny Objednať

Tento produkt nie je možné objednať.

Hore