Menu

Aktuality pre verejné obstarávanie v roku 2023 (Prebehlo)

Seminár

Prehľad najdôležitejších legislatívnych zmien v kontexte novely zákona o VO a ich dosah na proces verejného obstarávania v praxi.

Online

Novela zákona o VO výrazne zmenila doterajšie zaužívané postupy s cieľom zlepšovania procesov a podpory inovatívneho verejného obstarávania. Prinášame zhrnutie najdôležitejších zmien v zákone o VO, ktoré okrem iného zmenili samotné nákupné pravidlá, či zaviedli novú právnu úpravu postupu tzv. dotovaných osôb. Upozorníme aj na súvislosti, ktoré potrebuje poznať v súvislosti s novými zmenami.

Termín
Utorok, 6. 12. 2022 | 09:00 - 11:00

Nehodí sa vám termín? Nahrávku budete môcť využiť ďalších 14 dní.

Miesto
Online – priamy prenos u vás na monitore
Výhoda
Prihláseným účastníkom ponúkame možnosť poslať svoje otázky vopred.
Cena
99,00 €

Využite automatickú 10 % zľavu pre našich stálych zákazníkov. Alebo získajte každý 15 % zľavu v prípade, že prihlásite dvoch alebo viacerých účastníkov. Ceny sú uvedené bez DPH.

Detaily Prednáša Pokyny Objednať

Tento produkt nie je možné objednať.

Hore