Menu

Aktuálne otázky spracúvania osobných údajov na školách

Seminár

Aplikačné problémy a rozhodovacia činnosť dozorných orgánov pri spracúvaní osobných údajov podľa nariadenia GDPR v školstve.

Online

Problematika spracúvania osobných údajov sa neustále vyvíja, k čomu prispieva aj rozhodovanie dozorných orgánov. Prevedieme vás aktuálnymi aplikačnými problémami pri spracúvaní OÚ na základných a stredných školách a predstavíme vám relevantné rozhodnutia dozorných orgánov. Poskytneme vám analýzu najčastejšie sa vyskytujúcich problémov a navrhneme vám ich praktické riešenia.

Termín
Štvrtok, 28. 10. 2021 | 10:00 - 12:00

Nehodí sa vám termín? Budete môcť využiť nahrávku, ktorú dostanete.

Miesto
Online – priamy prenos u vás na monitore
Cena
39,00 €

Využite automatickú 10 % zľavu pre našich stálych zákazníkov. Alebo získajte každý 15 % zľavu v prípade, že prihlásite dvoch alebo viacerých účastníkov. Ceny sú uvedené bez DPH.

Detaily Prednáša Pokyny Objednať

Hore