Menu

Archivácia podnikovej dokumentácie vo väzbe na GDPR (Prebehlo)

Seminár

Životný cyklus dokumentácie vo firmách vo svetle nariadenia o ochrane osobných údajov GDPR.

Online

V každej spoločnosti prebieha tok informácií a spracúvanie rôznych typov dokumentov, či už ide o zmluvy, faktúry, osobné spisy zamestnancov a pod. V rámci nich dochádza k spracúvaniu osobných údajov a je veľmi dôležité sa vyznať v požiadavkách na uchovávanie, ako aj bezpečnosť archivácie vo vašej spoločnosti. Objasníme vám, ako postupovať, aby ste zaistili ochranu svojej činnosti a zároveň boli v súlade s legislatívou.

Termín
Utorok, 27. 9. 2022 | 09:00 - 11:00

Nehodí sa vám termín? Nahrávku budete môcť využiť ďalších 14 dní.

Miesto
Online – priamy prenos u vás na monitore
Výhoda
Prihláseným účastníkom ponúkame možnosť poslať svoje otázky vopred.
Cena
99,00 €

Využite automatickú 10 % zľavu pre našich stálych zákazníkov. Alebo získajte každý 15 % zľavu v prípade, že prihlásite dvoch alebo viacerých účastníkov. Ceny sú uvedené bez DPH.

Detaily Prednáša Pokyny Objednať

Tento produkt nie je možné objednať.

Hore