Menu

BOZP vo výrobnej firme pre rok 2023

Seminár

Bezpečnosť pri práci a ochrana pred požiarmi – ako si splniť povinnosti a neplatiť zbytočné pokuty.

Online

Predpisy na úseku BOZP vedia pekne zamotať hlavu všetkým, či už ide o štatutárov menších spoločností, riaditeľov alebo technikov BOZP. Objasníme vám, čo všetko je potrebné zabezpečiť v roku 2023, aby ste nielen splnili formálne požiadavky na bezpečnosť, ale aby ste v prvom rade zabránili zbytočným zraneniam, či škodám na majetku.

Termín
Utorok, 27. 6. 2023 | 09:00 - 12:00

Nehodí sa vám termín? Nahrávku budete môcť využiť ďalších 14 dní.

Miesto
Online – priamy prenos u vás na monitore
Výhoda
Prihláseným účastníkom ponúkame možnosť poslať svoje otázky vopred.
Cena
129,00 €

Využite automatickú 10 % zľavu pre našich stálych zákazníkov. Alebo získajte každý 15 % zľavu v prípade, že prihlásite dvoch alebo viacerých účastníkov. Ceny sú uvedené bez DPH.

Detaily Prednáša Pokyny Objednať

Tento produkt nie je možné objednať.

Hore