Menu

Daňové novinky pre rok 2023 (Prebehlo)

Seminár

Zhrnutie hlavných daňových zmien účinných od 1. januára 2023 a 1. januára 2024

Online

Ministerstvo financií SR prichádza opätovne ku koncu roka s významnými zmenami v oblasti daní. Tieto zmeny sa týkajú transferového oceňovania, dane z príjmov, zákona o účtovníctve, DPH, Daňového poriadku, spotrebných daní a miestnych daní. Ponúkame vám užitočný prehľad aktuálnych aj pripravovaných zmien vrátane ich dopadov do vašej praxe.

Termín
1. blok:pondelok, 12. 12. 2022 | 08:30 - 10:30
2. blok:pondelok, 12. 12. 2022 | 11:30 - 13:30

Nehodí sa vám termín? Nahrávku budete môcť využiť ďalších 14 dní.

Miesto
Online – priamy prenos u vás na monitore
Výhoda
Prihláseným účastníkom ponúkame možnosť poslať svoje otázky vopred.
Cena
129,00 €

Využite automatickú 10 % zľavu pre našich stálych zákazníkov. Alebo získajte každý 15 % zľavu v prípade, že prihlásite dvoch alebo viacerých účastníkov. Ceny sú uvedené bez DPH.

Detaily Prednáša Pokyny Objednať

Tento produkt nie je možné objednať.

Hore