Menu

Drogy v škole (Prebehlo)

Seminár

Aktuálne „trendy“ drogových závislostí, ako ich identifikovať a riešiť v školskom prostredí.

Online

Drogové závislosti sú u mladistvých dlhodobo aktuálnym a vysoko nebezpečným javom. Škola je tak často miestom, kde sa závislosti najčastejšie prejavujú a kde je možné závislosti identifikovať. Na seminári sa zorientujete v druhoch drogových závislostí a rôznorodosti prejavov aj podľa typu intoxikácie. Zároveň si zhrnieme aj spôsoby komunikácie s intoxikovaným jedincom a možnosti, ako riešiť akútnu situáciu v školskom prostredí.

Termín
Utorok, 14. 3. 2023 | 09:00 - 11:00

Nehodí sa vám termín? Nahrávku budete môcť využiť ďalších 14 dní.

Miesto
Online – priamy prenos u vás na monitore
Cena
49,00 €

Využite automatickú 10 % zľavu pre našich stálych zákazníkov. Alebo získajte každý 15 % zľavu v prípade, že prihlásite dvoch alebo viacerých účastníkov. Ceny sú uvedené bez DPH.

Detaily Prednáša Pokyny Objednať

Tento produkt nie je možné objednať.

Hore