Menu

Extrémistické a xenofóbne správanie v škole

Seminár

Ako adekvátne reagovať na prejavy extrémistických a xenofóbnych názorov u detí pri zachovaní ducha demokracie v triede.

Online

Extrémistické, rasistické a xenofóbne správanie mládeže je v súčasnej dobe veľkou hrozbou pre celú demokratickú spoločnosť. Škola je často bohužiaľ ideálnym miestom na prejavy tohto správania. Pedagógovia sú potom tí prví, ktorí musia čeliť týmto prejavom a hájiť krehkú demokraciu v triede a škole. Seminár pomôže pedagógom pracovať so zástancami extrémistických názorov a predchádzať konfliktným a konfrontačným situáciám.

Termín
Štvrtok, 8. 6. 2023 | 09:00 - 11:00

Nehodí sa vám termín? Nahrávku budete môcť využiť ďalších 14 dní.

Miesto
Online – priamy prenos u vás na monitore
Cena
49,00 €

Využite automatickú 10 % zľavu pre našich stálych zákazníkov. Alebo získajte každý 15 % zľavu v prípade, že prihlásite dvoch alebo viacerých účastníkov. Ceny sú uvedené bez DPH.

Detaily Prednáša Pokyny Objednať

Tento produkt nie je možné objednať.

Hore