Menu

Hodnotenie pedagogických a odborných zamestnancov v praxi

Seminár

Princípy a pravidlá pre hodnotenie pedagogických a odborných zamestnancov.

Online

Systém hodnotenia má pozitívne vplývať na kvalitatívne a kvantitatívne parametre dotknutých zamestnancov, motivovať ich a efektívne ich podporovať pri plnení si povinností vyplývajúcich z pracovno-právneho vzťahu. Je to náročná úloha, ktorá má svoje zásady a pravidlá. Na webinári si predstavíme proces hodnotenia, jednotlivé metódy a povieme si aj to, akým chybám a postupom sa vyvarovať.

Termín
Štvrtok, 30. 3. 2023 | 09:00 - 12:00

Nehodí sa vám termín? Nahrávku budete môcť využiť ďalších 14 dní.

Miesto
Online – priamy prenos u vás na monitore
Výhoda
Prihláseným účastníkom ponúkame možnosť poslať svoje otázky vopred.
Cena
64,00 €

Využite automatickú 10 % zľavu pre našich stálych zákazníkov. Alebo získajte každý 15 % zľavu v prípade, že prihlásite dvoch alebo viacerých účastníkov. Ceny sú uvedené bez DPH.

Detaily Prednáša Pokyny Objednať

Tento produkt nie je možné objednať.

Hore