Menu

Hygiena ako imperatív nového školského roka (Prebehlo)

Seminár

Aktuálne hygienické opatrenia na školách, ako ich správne nastaviť a dodržiavať.

Online

Pandémia koronavírusu drasticky zvýšila požiadavky a náklady na hygienické opatrenia nielen v súkromnom sektore, ale aj na školách – či už v triedach, spoločných priestoroch alebo v jedálňach. Nový delta variant navyše najviac prenášajú deti. Ukážeme Vám, ako viete zvýšiť hygienu v škole a akým spôsobom zaistiť informovanosť Vašich učiteľov, žiakov a nepedagogických zamestnancov tak, aby ste znížili riziko prenosu na minimum.

Termín
Štvrtok, 26. 8. 2021 | 09:00 - 11:00

Nehodí sa vám termín? Budete môcť využiť nahrávku, ktorú dostanete.

Miesto
Online – priamy prenos u vás na monitore
Výhoda
Prihláseným účastníkom ponúkame možnosť poslať svoje otázky vopred.
Cena
39,00 €

Detaily Prednáša Pokyny Objednať

Hore