Menu

Kategorizácia prác a aktuálne povinnosti zamestnávateľa

Seminár

Rizikové práce, povinnosti zamestnávateľa a nároky zamestnancov.

Online

Rizikové práce a ich vykonávanie zamestnancami prináša zamestnávateľovi zvýšenú pozornosť na ich zdravotný stav, pracovné podmienky a nároky zamestnancov. Zamestnávateľ je povinný zabezpečiť kategorizáciu všetkých prác a postupovať podľa osobitného zákona. Predstavíme problematiku rizikových prác z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ako aj z hľadiska pracovnoprávnych vzťahov.

Termín
Utorok, 6. 6. 2023 | 09:00 - 11:00

Nehodí sa vám termín? Nahrávku budete môcť využiť ďalších 14 dní.

Miesto
Online – priamy prenos u vás na monitore
Výhoda
Prihláseným účastníkom ponúkame možnosť poslať svoje otázky vopred.
Cena
99,00 €

Využite automatickú 10 % zľavu pre našich stálych zákazníkov. Alebo získajte každý 15 % zľavu v prípade, že prihlásite dvoch alebo viacerých účastníkov. Ceny sú uvedené bez DPH.

Detaily Prednáša Pokyny Objednať

Tento produkt nie je možné objednať.

Hore