Menu

Manažér výroby - plánovanie, organizácia, riadenie

Kurz

Mať celý výrobný proces v každom okamihu pevne pod kontrolou a pritom byť schopný flexibilných zásahov - to je výzva.

Online

Efektívne plánovať a riadiť výrobu patrí k najnáročnejším činnostiam vo výrobnej firme. Požiadavky zákazníkov sa stále viac individualizujú a nároky na presnosť dodávok v excelentnej kvalite v dojednanom čase narastajú. To všetko platí dvojnásobne v dobe krízy, ktorá si žiada ťažko predstaviteľné zmeny. Novým výzvam možno čeliť ovládnutím osvedčených aj nových metód a nástrojov, ktoré sa v rámci tohto kurzu naučíte používať, pre zvýšenie efektivity a spoľahlivosti vašej výroby.

Termín
1. blok:piatok, 21. 5. 2021 | 10:00 - 12:00 & 13:00 - 15:00
2. blok:piatok, 18. 6. 2021 | 10:00 - 12:00 & 13:00 - 15:00
3. blok:piatok, 2. 7. 2021 | 10:00 - 12:00 & 13:00 - 15:00

Nehodí sa vám termín? Budete môcť využiť nahrávku, ktorú dostanete.

Benefity
online semináre kazuistiky samoštúdium certifikát
Miesto
Online – priamy prenos u vás na monitore
Cena
379,00 €

Využite automatickú 10 % zľavu pre našich stálych zákazníkov. Alebo získajte každý 15 % zľavu v prípade, že prihlásite dvoch alebo viacerých účastníkov. Ceny sú uvedené bez DPH.

Detaily Prednáša Pokyny Objednať

Hore