Menu

Monitorovanie zamestnancov kamerami pod tlakom GDPR (Prebehlo)

Seminár

Povinnosti prevádzkovateľov kamerových systémov verzus práva na ochranu osobných údajov tých, ktorí sú sledovaní (dotknutých osôb).

Online

Monitorovanie zamestnancov nie je žiadnou novinkou, napriek tomu však dochádza k častým chybám a k zlému nastaveniu celého systému. Takéto monitorovanie potom namiesto úspory nákladov a ochrany pred rizikami predstavuje naopak zvýšenie rizika aj zbytočné náklady – či už ide o sankcie a pokuty, alebo o nároky samotných dotknutých osôb. Na tomto seminári Vám ukážeme, ako sa týmto rizikám vyhnúť a ako nastaviť monitorovanie správne a v súlade s GDPR.

Termín
Utorok, 21. 9. 2021 | 09:00 - 12:00

Nehodí sa vám termín? Budete môcť využiť nahrávku, ktorú dostanete.

Miesto
Online – priamy prenos u vás na monitore
Výhoda
Prihláseným účastníkom ponúkame možnosť poslať svoje otázky vopred.
Cena
109,00 €

Využite automatickú 10 % zľavu pre našich stálych zákazníkov. Alebo získajte každý 15 % zľavu v prípade, že prihlásite dvoch alebo viacerých účastníkov. Ceny sú uvedené bez DPH.

Detaily Prednáša Pokyny Objednať

Hore