Menu

Nové požiadavky na zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok od   31. 3. 2022 (Prebehlo)

Seminár

Ako správne zverejňovať povinné údaje v nadväznosti na novú legislatívu od   31. 3. 2022.

Online

Zverejňovanie údajov v Centrálnom registri zmlúv, resp. na webovom sídle často robí problémy povinným subjektom a je spojené s radom nejasností. Novelizácia zákona od 31. 3. 2022 o zverejňovaní zmlúv navyše prináša ďalšie zmeny. Na našom seminári sa dozviete ako správne a zákonne zverejňovať povinné údaje a ukážeme si najčastejšie pochybenia, ku ktorým dochádza v praxi.

Termín
Štvrtok, 5. 5. 2022 | 09:00 - 12:00

Nehodí sa vám termín? Budete môcť využiť nahrávku, ktorú dostanete.

Miesto
Online – priamy prenos u vás na monitore
Výhoda
Prihláseným účastníkom ponúkame možnosť poslať svoje otázky vopred.
Cena
99,00 €

Využite automatickú 10 % zľavu pre našich stálych zákazníkov. Alebo získajte každý 15 % zľavu v prípade, že prihlásite dvoch alebo viacerých účastníkov. Ceny sú uvedené bez DPH.

Detaily Prednáša Pokyny Objednať

Tento produkt nie je možné objednať.

Hore