Menu

Osobná zložka zamestnanca vo verejnom sektore (Prebehlo)

Seminár

Ako viesť správne osobnú zložku zamestnanca pre kvalitný výkon personálnej aj mzdovej agendy.

Online

Správna organizácia osobných zložiek pomáha nielen pri plnení zákonných povinností zamestnávateľa, ale využijete ju aj pri riadení zamestnancov, ich odmeňovaní alebo ďalšom vzdelávaní. Obsah osobnej zložky je úplne zásadný, keď dôjde na akékoľvek pracovnoprávne spory alebo kontroly zo strany rôznych štátnych orgánov. Na webinári sa dozviete povinné aj odporúčané náležitosti osobnej zložky, aby ste ju viedli správne.

Termín
Utorok, 16. 8. 2022 | 09:00 - 12:00

Nehodí sa vám termín? Nahrávku budete môcť využiť ďalších 14 dní.

Miesto
Online – priamy prenos u vás na monitore
Výhoda
Prihláseným účastníkom ponúkame možnosť poslať svoje otázky vopred.
Cena
99,00 €

Využite automatickú 10 % zľavu pre našich stálych zákazníkov. Alebo získajte každý 15 % zľavu v prípade, že prihlásite dvoch alebo viacerých účastníkov. Ceny sú uvedené bez DPH.

Detaily Prednáša Pokyny Objednať

Tento produkt nie je možné objednať.

Hore