Menu

Plánovanie a riadenie výroby v čase krízy (Prebehlo)

Kurz

Pokročilé nástroje pre výrobných manažérov s dôrazom na výzvy dnešného, vysoko nestabilného trhu.

Online

Efektívne plánovať a riadiť výrobu patrí k najnáročnejším činnostiam vo výrobnej firme. To platí dvojnásobne v čase súčasnej krízy, ktorá si žiada maximálnu flexibilitu, efektivitu a schopnosť reagovať na nepredvídateľné zmeny. Novým výzvam možno čeliť ovládnutím overených aj nových princípov, poznatkov a nástrojov, ktoré si osvojíte predovšetkým pre zvýšenie pružnosti plánovania a realizácie výroby.

Termín
1. blok:utorok, 23. 6. 2020 | 10:00 - 12:00
2. blok:štvrtok, 25. 6. 2020 | 10:00 - 12:00
3. blok:piatok, 26. 6. 2020 | 10:00 - 12:00
Benefity
online semináre kazuistiky certifikát
Miesto
Online – priamy prenos u vás na monitore
Cena
199,00 €

Ceny sú uvedené bez DPH. Využite automatickú 10 % zľavu pre našich stálych zákazníkov. Alebo získajte každý 15 % zľavu v prípade, že prihlásite dvoch alebo viacerých účastníkov.

Detaily Prednáša Pokyny Objednať

Hore