Menu

Podnikové financie pre neekonomických manažérov

Kurz

Síce ste nevyštudovali ekonomickú školu, ale potrebujete rozumieť tomu, o čom hovorí váš finančný riaditeľ.

Online

Ste šéfom firmy alebo manažérom nefinančného úseku a cítite deficit vedomostí v podnikových financiách? Áno, neštudovali ste predsa ekonómiu. A preto si nie ste istí pri jednotlivých ekonomických a finančných pojmoch. Nevadí! Práve na tomto kurze si vytvoríte ucelený prehľad o troch pilieroch podnikovej ekonomiky – výkaze ziskov a strát, súvahe a výkaze o finančných tokoch. Pochopíte nielen súvislosti medzi nimi, ale aj to, čo všetko z nich možno zistiť o finančnom zdraví firmy.

Termín
1. blok:piatok, 14. 4. 2023 | 10:00 - 12:00 & 13:00 - 15:00
2. blok:piatok, 12. 5. 2023 | 10:00 - 12:00 & 13:00 - 15:00
3. blok:piatok, 26. 5. 2023 | 10:00 - 12:00 & 13:00 - 15:00

Nehodí sa vám termín? Budete môcť využiť nahrávku, ktorú dostanete.

Benefity
online semináre kazuistiky samoštúdium certifikát
Miesto
Online – priamy prenos u vás na monitore
Cena
459,00 €

Využite automatickú 10 % zľavu pre našich stálych zákazníkov. Alebo získajte každý 15 % zľavu v prípade, že prihlásite dvoch alebo viacerých účastníkov. Ceny sú uvedené bez DPH.

Detaily Prednáša Pokyny Objednať

Tento produkt nie je možné objednať.

Hore