Menu

Povinná dokumentácia na školách (Prebehlo)

Seminár

Súhrn požiadaviek na vedenie povinnej školskej dokumentácie a ich aplikácia v praxi.

Online

Každý vedúci pracovník školy má povinnosť zabezpečiť riadne vedenie dokumentácie, ktorá je vymedzené niekoľkými právnymi predpismi. Povinná dokumentácia musí byť zároveň vedená efektívnym spôsobom, aby zabezpečila bežnú činnosť školy a obstála pri kontrole Štátnej školskej inšpekcie. Nekompletné a chybné vedenie povinnej dokumentácie môže mať pre manažment školy nepríjemné dôsledky. Vyvarujte sa preto zbytočných pochybení.

Termín
Utorok, 8. 11. 2022 | 09:00 - 12:00

Nehodí sa vám termín? Nahrávku budete môcť využiť ďalších 14 dní.

Miesto
Online – priamy prenos u vás na monitore
Výhoda
Prihláseným účastníkom ponúkame možnosť poslať svoje otázky vopred.
Cena
64,00 €

Využite automatickú 10 % zľavu pre našich stálych zákazníkov. Alebo získajte každý 15 % zľavu v prípade, že prihlásite dvoch alebo viacerých účastníkov. Ceny sú uvedené bez DPH.

Detaily Prednáša Pokyny Objednať

Tento produkt nie je možné objednať.

Hore