Menu

Povinnosti v oblasti BOZP a PO v školskom prostredí

Seminár

Bezpečnosť pri práci a výučbe aktuálne a pre rok 2022 – ako úrazom a požiarom predchádzať a nie ich riešiť.

Online

Pripraviť deťom, žiakom a študentom bezpečné prostredie na ich výchovu a vzdelávanie je rovnako dôležité, ako obsah výučby. Bezpečnosť a požiarna ochrana sa však netýkajú len žiakov, ale aj zamestnancov školy, rodičov, či iných návštevníkov. Ukážeme vám, čo všetko je v školskom prostredí v roku 2022 potrebné zabezpečiť, aby ste nielen splnili formálne požiadavky na bezpečnosť, ale aby ste v prvom rade zabránili zbytočným zraneniam či škodám.

Termín
1. blok:streda, 10. 11. 2021 | 09:00 - 11:00
2. blok:streda, 10. 11. 2021 | 13:00 - 15:00

Nehodí sa vám termín? Budete môcť využiť nahrávku, ktorú dostanete.

Miesto
Online – priamy prenos u vás na monitore
Cena
69,00 €

Využite automatickú 10 % zľavu pre našich stálych zákazníkov. Alebo získajte každý 15 % zľavu v prípade, že prihlásite dvoch alebo viacerých účastníkov. Ceny sú uvedené bez DPH.

Detaily Prednáša Pokyny Objednať

Hore