Menu

PR komunikácia pre krízovú dobu (Prebehlo)

Seminár

Zásady a riziká krízovej komunikácie alebo poučenie z covidového vývoja.

Online

V krízovej situácii rozhoduje prvých 24 hodín verejného záujmu. Ak ich nezvládneme, zarábame si na zbytočné a vlečúce sa problémy. Kľúčové otázky sú: kedy zverejniť náš problém, v akom rozsahu a kto by mal na verejnosti v takej situácii vystupovať. Platnosť týchto zásad obnažila aktuálna covidová kríza. Ponúkame vám živý výklad, príklady z praxe a odporúčania od skúseného experta PR komunikácie.

Termín
Utorok, 11. 5. 2021 | 10:00 - 12:00

Nehodí sa vám termín? Budete môcť využiť nahrávku, ktorú dostanete.

Miesto
Online – priamy prenos u vás na monitore
Cena
79,00 €

Využite automatickú 10 % zľavu pre našich stálych zákazníkov. Alebo získajte každý 15 % zľavu v prípade, že prihlásite dvoch alebo viacerých účastníkov. Ceny sú uvedené bez DPH.

Detaily Prednáša Pokyny Objednať

Hore