Menu

Práca s deťmi s poruchami učenia v MŠ

Seminár

Ako identifikovať dieťa s rizikom vzniku SPU a ako s ním v materskej škole pracovať.

Online

V praxi materských škôl sa stále častejšie stretávame s deťmi predškolského veku, ktoré sa z pohľadu pedagógov javia ako nevyzreté, s problémami na úrovni motoriky, komunikácie, sluchovej a zrakovej percepcie, priestorovej a časovej orientácie. A to často aj napriek maximálnej starostlivosti a podpore pedagógov MŠ i rodiny. Kde hľadať zdroj ťažkostí? Skrytou príčinou môžu byť rozvíjajúce sa poruchy učenia.

Termín
1. blok:štvrtok, 6. 4. 2023 | 09:00 - 11:00
2. blok:štvrtok, 6. 4. 2023 | 12:00 - 14:00

Nehodí sa vám termín? Nahrávku budete môcť využiť ďalších 14 dní.

Miesto
Online – priamy prenos u vás na monitore
Cena
79,00 €

Využite automatickú 10 % zľavu pre našich stálych zákazníkov. Alebo získajte každý 15 % zľavu v prípade, že prihlásite dvoch alebo viacerých účastníkov. Ceny sú uvedené bez DPH.

Detaily Prednáša Pokyny Objednať

Tento produkt nie je možné objednať.

Hore